Gå til hovedinnhold

Avansert Datasikkerhet for SQL Databaser navneendring

Publiseringsdato: 12 februar, 2019

Gjeldende fra 1. april 2019, endres navnene for Advanced Data Security for SQL databasenes globale ressurser på GUID seg. Prisene kommer ikke til å bli påvirket. Se følgende tabell for detaljer om navneendringer. 

Ressurs-GUID

Område

Nytt tjenestenavn

Gammelt tjenestenavn

Ny tjenestetype

Gammel tjenestetype

Nytt ressursnavn

Gammelt ressursnavn

Nytt produktnavn

Gammelt produktnavn

f779bb34-3c2e-408d-a0de-9903fe877840

Globalt

Advanced Data Security

SQL Advanced Threat Protection

SQL Database

 

Standard node i prøveversjon

Noder i standardprøveversjon

Avansert Datasikkerhet for SQL Databaser navneendring Standard Prøvenode

SQL Advanced Threat Protection - Standard prøvenode

cb0969aa-aaaa-4d6c-ab4b-7e182fa06aff

Globalt

Advanced Data Security

SQL Advanced Threat Protection

SQL Database

 

Standard node

Standardnoder

Avansert Datasikkerhet for SQL Databaser - Standard node

SQL Advanced Threat Protection - Standard node

  • Services