Gå til hovedinnhold
I TESTVERSJON

Azure IoT Connector for FHIR er nå i forhåndsversjon

Publiseringsdato: 21 juli, 2020

Azure IoT Connector for FHIR (IoT Connector), en funksjon i Azure API for FHIR, er nå tilgjengelig i forhåndsversjon i områdene Australia, øst; USA, øst; USA, øst 2, USA, nord USA, sentralt; Nord-Europa; USA, sør-sentralt; Asia, sørøst; Storbritannia, sør; Vest-Europa og USA, vest 2.

Denne funksjonen gir mulighet til å ta inn data fra IoMT-enheter (IoMT, Internet of Medical Things) – en kategori IoT-enheter som samler inn og utveksler helsedata med andre IT-systemer i helsetjenester over Internett, som bærbare enheter for trening og medisinske enheter, overvåkingssensorer, aktivitetsmålere og kiosker på helsetjenestepunkter.

IoT Connector muliggjør et nytt utvalg scenarioer som ekstern pasientovervåking, telehelse, klinisk prøvetaking og smarte sykehus ved å bringe beskyttede helseopplysninger fra enhetene inn i Azure API for FHIR, som kan brukes sammen med andre kliniske data til å gi nyere innsikt og kliniske arbeidsflyter. Den kan motta JSON-baserte meldinger fra IoMT-enheter, bruke tilordningsmaler til å transformere enhetsdata til en standardressurs for FHIR, og til slutt lagre ressursen i Azure API for FHIR. Bruk den sømløst med Azure IoT Central, Azure IoT Hub og andre IoT-skygatewayer.

Les mer om IoT Connector.

  • Features