Forbedringer i målernavn

Basert på tilbakemeldinger fra kundene ruller vi ut forbedrede, standardiserte navn for Azure-målerattributter. Når datoen nærmer seg varsler vi deg via e-post og gjennom dette nettstedet. Disse endringene kommer til å gjøre det enklere for deg å administrere Azure-ressurser og opprette en enhetlig taksonomi mellom funksjonssidene vist på Azure-nettstedet, detaljerte bruksdata lastet ned fra administrasjonsportalen eller API-ene, og fakturaer. Disse endringene har ikke innvirkning på målerens bruksdata, priser eller unike identifikator (angitt som måler-ID eller ressurs-GUID avhengig av hvilket Azure-abonnement du har). Det kan hende du må justere rapportene dine for å håndtere den nye navnekonvensjonen.

Følgende tabell inneholder forklarende eksempler på de forbedrede målernavnene. De alternative navnene for målerattributtene vises i parentes som referanse.

målernavnformat måler-id (ressurs-guid) målerkategori (tjenestenavn eller navn) underkategori for måler (tjenestetype eller type) målernavn (ressursnavn, ressurs, tjenesteressurs) målerområde (område) enhet (måleenhet)
Gammel konvensjon a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd Datatjenester SQL Database Standard S0-databasedager Dager
Ny konvensjon SQL Database Standard S0 SQL DB 1 dag
Gammel konvensjon 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) GB
Ny konvensjon Storage Tabeller og køer GR-lagring 1 GB
Gammel konvensjon 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 Virtual Machines A1 VM (Windows) Compute-timer USA, sentralt Timer
Ny konvensjon Virtual Machines Standard A-serie A1 Windows-VM USA, sentralt 1 time
Gammel konvensjon 6c5c3140-e894-4ecf-aacc-60137b0bc93b Nettverk Utgående data (GB) Gov (US) GB
Ny konvensjon Båndbredde Utgående data US Gov 1 GB

Last ned et detaljert regneark som inneholder alle målerne med gamle og nye attributtverdier. Denne listen blir oppdatert hver måned frem til endringen er implementert i produksjonen, så se etter oppdateringer i den før distribusjonen. Hvis du fortsatt må rapportere med de gamle navnene, bruker du tilordningene i denne filen.

For at overgangen skal bli enklere for deg, har vi også laget instruksjoner for å hjelpe deg med å oppdatere rapporter som bruker målerattributtnavnene.

Hvis du har flere spørsmål om de endrede målerattributtnavnene, kontakter du kundestøtten for Azure.