LOB-programmer

Moderniser de interne bransjeprogrammene slik at de kan møte dagens IT-utfordringer og stadig endrede forretningsbehov. Digital transformasjon starter med skyteknologi og muliggjør raskere utvikling, høyere produktivitet, reduserte kostnader og sikrere programmer i hele organisasjonen.

Gjør store ting med Azure

Løsningsarkitekturer

Legge en moderne nett- eller mobilfront til en eldre kravsbehandlingapp

레거시 클레임 처리 앱에 최신 웹 및 모바일 프런트 엔드 추가이 기간 업무 애플리케이션 솔루션은 여러 비즈니스 시스템의 데이터를 통합하고 웹 및 모바일 프런트 엔드를 통해 데이터를 표시함으로써 직원 생산성을 개선하고 의사 결정 속도를 높입니다.87654321
 1. Oversikt
 2. Flyt

Oversikt

Denne bransjeprogramløsningen samler data fra flere forretningssystemer og viser dataene igjennom nett- og mobilfronter, dette hjelper med å forbedre de ansattes produktivitet og setter fart på beslutningstakning.

Flyt

 1. 1 Kundens mobilapp autentiseres via Azure Active Directory B2C
 2. 2 Kundens mobilapp kobles til nettjenesten på serverdelen som samler data fra forskjellige systemer ved bruk av asynkron tilkobling
 3. 3 Webprogram kobler til SQL-database
 4. 4 Power BI kobler til SQL-database og SharePoint
 5. 5 Logisk app henter data fra CRM (Salesforce)
 6. 6 Logisk app kobler til SAP-system (lokalt eller i skyen)
 7. 7 Ansattes mobilapp kobler til den logiske appen som orkestrerer forretningsprosessen
 8. 8 Ansattes mobilapp autentiseres via Azure Active Directory

Moderne kundestøtteportal som drives av en fleksibel forretningsprosess

민첩한 비즈니스 프로세스의 지원을 받는 최신 고객 지원 포털이 솔루션은 고객 피드백을 모니터링하고 응답하기 위한 비즈니스 프로세스를 보여줍니다. 이 아키텍처는 더욱 신속한 고객 지원이 가능하도록 여러 비즈니스 시스템을 쉽게 연결하는 방법을 보여줍니다.12345
 1. Oversikt
 2. Flyt

Oversikt

Denne applikasjonsløsningen gir deg mulighet til å overvåke, og svare på tilbakemeldinger fra kundene. Du kan enkelt koble flere forretningssystemer i sammen for å muliggjøre raskere kundestøtte.

Flyt

 1. 1 Kunden sender en tilbakemelding som legges til et nettendepunkt.
 2. 2 Tilbakemeldingen legges til Microsoft Cognitive Services tekstanalyse for å trekke ut sentiment og nøkkelord.
 3. 3 Kundetilbakemeldingen oppretter en ny sak i Dynamic CRM eller andre CRM.
 4. 4 Løsningen sender en tekstmelding tilbake til kunden, med en takk for tilbakemeldingen.
 5. 5 Hvis tilbakemeldingssentimentet blir lavere enn 0,3, sender appen denne informasjonen til en kundetjenestekanal for å svare.

Prosess for kundeintroduksjon drevet av en serverløs arkitektur

서버리스 아키텍처의 지원을 받는 고객 온보딩 프로세스이 서버리스 아키텍처에서는 기본 인프라와 연결된 관리 및 유지 관리에 대해 염려하지 않고 응용 프로그램을 빌드 및 실행할 수 있습니다. 이 아키텍처를 사용하면 개발자 생산성을 훨씬 개선할 수 있습니다.123456
 1. Oversikt
 2. Flyt

Oversikt

Denne serverløse arkitekturen gir deg mulighet til å utvikle og kjøre programmer uten å bekymre deg om den underliggende infrastrukturen og tilknyttet administrasjon og vedlikehold. Ved å bruke den kan du drastisk forbedre utviklerproduktivitet.

Flyt

 1. 1 Informasjon om den nye kunden legges opp på en nettendepunkt.
 2. 2 Kundes bilde legges opp til Cognitive Services ansikts-API. Ansikts-API-partnere kundens bilde og navn.
 3. 3 Kundeinformasjonen registreres i Dynamics 365 eller en annen CRM.
 4. 4 Informasjonen om en ny kunde sendes til Power BI.
 5. 5 Kundeinformasjonen legges til postlisten (MailChimp).
 6. 6 Løsningen oppretter en oppføring av medlemmet i SQL Database.

Få fart på LOB-programløsningen din med anerkjente Microsoft-partnere

Kontakt salgsavdelingen

Microsoft kan bruke kontaktinformasjonen din til å tilby oppdateringer og spesialtilbud om Microsoft Azure og andre Microsoft-produkter og -tjenester. Du kan når som helst avslutte abonnementet. Les personvernerklæringen hvis du vil vite mer.

Tilknyttede løsninger

Forretningsanalyse

Ta bedre og raskere beslutninger takket være dataanalyser som gir dypere innsikt.

Mer informasjon

Sikkerhetskopiering og arkiv

Sikkerhetskopiering og arkiv

Beskytt dataene og programmene dine uansett hvor de ligger, slik at du unngår dyre avbrudd i forretningsdriften.

Mer informasjon

SaaS-apper for bedrifter

SaaS-apper for bedrifter

Bruk forretningsinnsikt og intelligens fra Azure å bygge programvare-som-en-tjeneste (SaaS)-apper

Mer informasjon