Apache Kafka for HDInsight

Administrert tjeneste for sanntidsdata, med høy gjennomstrømming og liten forsinkelse

Kafka for HDInsight er en strømmeinntakstjeneste med åpen kilde i foretaksklassen, som er kostnadseffektiv og enkel å klargjøre, administrere og bruke. Bygg sanntidsløsninger som tingenes Internett (IoT), svindeldeteksjon, klikk-strøm-analyse, finansvarsler og sosiale analyser.

Strøm millioner av hendelser per sekund

Behandle enorme datamengder produsert av dine sanntidsprogrammer med Kafka for HDInsight. Apache Kafka er en populære åpnekildebasert megler for strømmeinntak. Den kan behandle store lese- og skrivemengder per sekund fra tusenvis av klienter. Design kraftige strømme-datasamlebånd for å drive intelligente sanntidshandlinger ved hjelp av bruksklar integrasjon med Apache Storm for HDInsight eller Apache Spark for HDInsight.


Apache Hadoop® og tilhørende åpen kildekode-navn er varemerker for The Apache Software Foundation.

Data kommer inn fra ulike hendelseskilder (programmer, enheter, sensorer, nettet, sosiale medier) og samles i skyen via nett-API-er eller feltgatewayer. Datastrømmen inntas av Kafka for HDInsight for behandling og analysering med tjenester som Azure Machine Learning, Spark for HDInsight, Storm for HDInsight og lagringsadaptere. Dataene flyttes til langtidslagring med tjenester som Apache HBase på HDInsight, DocumentDB, MonoDB SQL, Solr Azure, Data Lake Store og Azure Search. Deretter kan du kjøre instrumentbord, spørringer og analyser i sanntid eller sende data til enheter for å utføre handlinger.

Administrering og kontroll i foretaksklassen

Få oversikt og kontroll over sanntidsløsningen din med trusseloppdaging, overvåking og administrering gjennom Microsoft Operations Management Suite. Hent inn logger, hendelser, og beregninger Java-administrasjonsutvidelser (JMX) for å definere forebyggende tiltak og angi varsler med Azure Automation-arbeidsflyter. Få kraften til å utføre statistiske samlinger og bygge rike visualiseringer for rapportering og overvåking.

Du får trygghet, og den har støtte for åpen kilde

Kafka for HDInsight administreres og støttes av Microsoft med bedriftsstøtte og klyngeovervåking døgnet rundt. Ved generell tilgjengelighet vil HDInsight leverer 99,9 % oppetid for Kafka-klynger.

Enkel å sette opp, raske resultater

Med Kafka for HDInsight er det ingen tidkrevende installasjon eller oppsett. Azure gjør jobben for deg. Distribuer en administrert Kafka-klynge med din konfigurasjon ved hjelp av en portal med alle funksjoner, eller gjennom enkle JSON-maler. Klyngen din vil være oppe og gå i løpet av minutter, klar til å motta data med lav forsinkelse og høy gjennomstrømning. Du betaler bare for databehandling og lagringsplass du bruker, uten behov for å kjøpe ny maskinvare eller betale for andre forhåndskostnader.

Prøv Kafka for HDInsight