HDInsight

En Spark- og Hadoop-skytjeneste for din bedrift

Azure HDInsight er det eneste fulladministrerte Apache Hadoop-skytilbudet som gir optimale åpen kilde-analyseklynger for Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka og Microsoft R Server, og som støttes av en 99,9 % SLA. Distribuer disse stordatateknologiene og ISV-programmene som administrerte klynger med sikkerhet og overvåking i foretaksklassen.

Pålitelig åpen kilde-analyse med en bransjeledende SLA

Sett opp åpen kilde-klyngetyper i foretaksklassen med en 99,9% SLA og døgnåpen kundestøtte. Serviceavtalen dekker hele Azure-løsningen din for stordata, ikke bare forekomstene av virtuelle maskiner. HDInsight er utformet for full redundans og høy tilgjengelighet, inkludert replikering av hodenoder, georeplikering av data, og innebygd standby NameNode, noe som gjør HDInsight motstandsdyktig mot kritiske feil som ikke håndteres i standard Hadoop-implementeringer. Azure leverer også klyngeovervåking og bedriftstøtte døgnet rundt med støtte fra Microsofts og Hortonworks' totalt 37 utviklere for Hadoop-kjernen, mer enn alle andre administrerte skyleverandører til sammen, som står klar til å støtte deg under distribusjonen, og som kan reparere og sende kode tilbake til Hadoop.

HDInsight fungerer sammen med Hadoop-prosjekter som Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark og Apache Kafka

Global Reach

Available in >25 regions globally – more than any other Big Data Analytics offering. Also available in Azure Government cloud and China.

Secure and compliant

Protect your data assets and extend your on-premises security and governance controls to the cloud with HDInsight. Get single sign-on (SSO), multi-factor authentication, and seamless management of millions of identities through Azure Active Directory. Authorize users and groups with fine-grained access control policies over all your enterprise data with Apache Ranger. HDInsight meets Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Payment Card Industry (PCI), and Service Organization Controls (SOC) compliance, helping you ensure that your enterprise data assets are always well-protected. To support the highest level of business continuity, HDInsight extends capabilities for alerting, monitoring, and defining preemptive actions, and it gives you enhanced workload protection through native integration with Azure’s monitoring suite.

Plattform med høy produktivitet for utviklere og forskere

Bruk rike produktivitetspakker for Hadoop og Spark med ditt foretrukne utviklingsmiljø som Visual Studio, Eclipse, og IntelliJ for Scala, Python, R, Java og .NET-støtte. Dataforskere kan kombinere kode, statistiske ligninger og visualiseringer for å fortelle en historie om dataene gjennom integrasjon med de to mest populære notatblokkene, Jupyter og Zeppelin. HDInsight er også den eneste administrerte Hadoop-skyløsningen med integrasjon til Microsoft R Server. Flertrådede matematiske biblioteker og gjennomsiktig parallellisering i R Server håndterer opptil 1000x mer data og opptil 50x raskere hastighet enn åpen kildekode-R. Dette hjelper deg til å trene opp mer nøyaktige modeller som gir bedre prognoser enn tidligere.

Kostnadseffektiv sky-skala

Skaler arbeidsbelastninger kostnadseffektivt opp eller ned gjennom separat databehandling og lagring. Lokal lagring kan fortsatt brukes for bufring og rask I/U. Spark- og interaktive Hive-brukere kan velge SSD-minne for interaktiv ytelse, mens Kafka-brukere kan holde alle strømmedata i premium-administrerte disker. Velg en type virtuell Azure-maskin som gir den beste utnyttelsen av ressurser, og bare betal for den databehandlingen og lagringsplassen du bruker.

Most extensible platform

HDInsight partners with the leading ISVs to provide a one-click, easy to use, extensible app framework.

During cluster deployment, ISVs such as Cask, Streamsets, H20.AI and more can be deployed to extend the capabilities of the Hadoop, Spark and Kafka analytics platform.

What can you build with Azure HDInsight?

Learn about use cases below:

Internet of Things + Streaming applications

Toyota’s Connected Car, Office 365, Bing Ads, are processing millions of events/sec for realtime big data processing on HDInsight through Kafka, Storm and Spark Streaming.

Learn more

Data Science + Machine Learning

Transform your business by adding intelligence to your applications and organization.

Learn more

Data Warehousing

Perform interactive query at petabyte scale over structured or unstructured data in any format, build models while connecting with your favorite BI tool.

Learn more

Hybrid with Azure HDInsight + On-premise

Extend your on-premises investments to the cloud and transform your business by leveraging the advanced analytics and BI offerings in the cloud.

Learn more

Kunder som bygger Hadoop-klynger i Azure

Prøv HDInsights-klynger gratis