HDInsight

En Spark- og Hadoop-skytjeneste for din bedrift

Azure HDInsight er det eneste fulladministrerte Apache Hadoop-skytilbudet som gir optimale åpen kilde-analyseklynger for Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka og Microsoft R Server, og som støttes av en 99,9 % SLA. Distribuer disse stordatateknologiene og ISV-programmene som administrerte klynger med sikkerhet og overvåking i foretaksklassen.

Pålitelig åpen kilde-analyse med en bransjeledende SLA

Sett opp åpen kilde-klyngetyper i foretaksklassen med en 99,9% SLA og døgnåpen kundestøtte. Serviceavtalen dekker hele Azure-løsningen din for stordata, ikke bare forekomstene av virtuelle maskiner. HDInsight er utformet for full redundans og høy tilgjengelighet, inkludert replikering av hodenoder, georeplikering av data, og innebygd standby NameNode, noe som gjør HDInsight motstandsdyktig mot kritiske feil som ikke håndteres i standard Hadoop-implementeringer. Azure leverer også klyngeovervåking og bedriftstøtte døgnet rundt med støtte fra Microsofts og Hortonworks' totalt 37 utviklere for Hadoop-kjernen, mer enn alle andre administrerte skyleverandører til sammen, som står klar til å støtte deg under distribusjonen, og som kan reparere og sende kode tilbake til Hadoop.

HDInsight fungerer sammen med Hadoop-prosjekter som Apache HBase, Apache Storm, Apache Hive, Apache Spark og Apache Kafka
HDInsight er i forskriftssamsvar med HIPAA, PCI, SOC, DSS og ISO

Sikkerhet og overvåking i foretaksklassen

Beskytt dataressurser og utvid de lokale sikkerhets- og styringskontrollene til skyen med HDInsight. Få enkel pålogging (SSO), godkjenning med flere faktorer og sømløs håndtering av flere millioner identiteter, gjennom Azure Active Directory. Du kan autorisere brukere og grupper med følsomme policyer for tilgangskontroll over alle dataene i virksomheten, med Apache Ranger. HDInsight overholder forskriftene i HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), PCI (Payment Card Industry) og SOC (Service Organization Controls), og til å sikre at virksomhetens dataressurser alltid er godt beskyttet. For å støtte høyeste grad av bedriftskontinuitet, utvides HDInsights funksjoner for varsling, overvåking samt definering av forebyggende handlinger. Du får også styrket arbeidsbelastningsbeskyttelse gjennom opprinnelig integrasjon med Microsoft Operations Management Suite.

Plattform med høy produktivitet for utviklere og forskere

Bruk rike produktivitetspakker for Hadoop og Spark med ditt foretrukne utviklingsmiljø som Visual Studio, Eclipse, og IntelliJ for Scala, Python, R, Java og .NET-støtte. Dataforskere kan kombinere kode, statistiske ligninger og visualiseringer for å fortelle en historie om dataene gjennom integrasjon med de to mest populære notatblokkene, Jupyter og Zeppelin. HDInsight er også den eneste administrerte Hadoop-skyløsningen med integrasjon til Microsoft R Server. Flertrådede matematiske biblioteker og gjennomsiktig parallellisering i R Server håndterer opptil 1000x mer data og opptil 50x raskere hastighet enn åpen kildekode-R. Dette hjelper deg til å trene opp mer nøyaktige modeller som gir bedre prognoser enn tidligere.

Kostnadseffektiv sky-skala

Skaler arbeidsbelastninger kostnadseffektivt opp eller ned gjennom separat databehandling og lagring. Lokal lagring kan fortsatt brukes for bufring og rask I/U. Spark- og interaktive Hive-brukere kan velge SSD-minne for interaktiv ytelse, mens Kafka-brukere kan holde alle strømmedata i premium-administrerte disker. Velg en type virtuell Azure-maskin som gir den beste utnyttelsen av ressurser, og bare betal for den databehandlingen og lagringsplassen du bruker.

Integrasjon med ledende produktivitetsprogrammer

Et blomstrende marked for uavhengige programvareleverandører leverer verdiøkende løsninger fra hele Hadoop-økosystemet. Fordi hver klynge er utvidet med kantnoder og skripthandlinger, kan du bruke HDInsight til å spinne opp Hadoop- og Spark-klynger som er forhåndsintegrerte og forhåndsinnstilte med ethvert bruksklare ISV-program, inkludert Datameer, Cask, AtScale og StreamSets.)

Enkelt for administratorer å administrere

Distribuer Hadoop i skyen uten å måtte kjøpe ny maskinvare eller betale andre forhåndskostnader. Start den første klyngen din på få minutter. Du får ingen tidkrevende installasjoner eller oppsett, og du trenger ikke å oppdatere operativsystemet eller oppgradere Hadoop-versjoner – Azure gjør det for deg.

Kunder som bygger Hadoop-klynger i Azure

Microsoft ble anerkjent av Forrester Research som en leder i Cloud Hadoop Wave.

IDC fant at HDInsight leverte 63 % lavere total eierkostnad enn ved lokal distribuering av Hadoop over 5 år.

Apache Hadoop® og tilhørende åpen kildekode-navn er varemerker for Apache Software Foundation.

Finn og distribuer programmer som er bygget for store data-økosystemet

Finn og distribuer populære programmer fra klarerte Hadoop-partnere på Azure Marketplace.

Prøv HDInsights-klynger gratis