Hopp over navigasjon

Kostnadsadministrasjon

Optimaliser hva du bruker på skyen, mens du maksimerer skypotensialet

Få mest mulig ut av skyinvesteringen

Administrer skyforbruket ditt med gjennomsiktighet og nøyaktighet. Azure Cost Management hjelper deg med å få mest mulig ut av skyen ved å tilby verktøy for overvåkning, tildeling og optimalisering av skykostnadene.

Overvåk skyutgifter

Spor ressursbruk og administrer skykostnader på tvers av alle skyer med én enkel, felles visning mens du vurderer omfattende drifts- og finansinnsikt for å kunne fatte velinformerte beslutninger.

Driv organisasjonens ansvarlighet

Implementer styringspolicyer for kostnadseffektiv skykostnadsadministrasjon for foretak og øk ansvarlighet med kostnadsallokering og tilbakeføringer.

Optimaliser skyeffektiviteten

Forbedre avkastingen på skyinvesteringen ved å bruke kontinuerlig kostnadsoptimalisering og bransjens anbefalte fremgangsmåter.

Forrester Total Economic Impact study: Enterprise customer achieves 286 percent ROI

I henhold til studiet i 2016, «Forrester Total Economic Impact», som ble engasjert av Cloudyn, sparte en bedriftskunde i løpet av det første året etter at tjenesten ble implementert, mer enn $300 000 ved hjelp av optimert skybruk. I tillegg kunne kunden eliminere 320 – 480 arbeidstimer per måned på grunn av automatisering av prosess og arbeidsflyt.

Forrester

Cost Management for administrerte tjenesteleverandører

Administrerte tjenesteleverandører kan tilby kostnadskontroll og optimalisering i skyen som verdiøkende tjenester til kundene og øke fortjenesten deres med tilpassede priser og tjenestenivåer. Cost Management garanterer fullstendig datasegregering igjennom programmer for flere leietakere og gir tjenesteleverandører innsikt til N-lag-hierarki per kunde.

Westcon-Comstor

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, viseadministrerende direktør for teknologisk innovasjon, Global, Westcon-Comstor

Skytjenesteleverandør eller forbruksbetalende kunde?

Fortsett bruken av Cloudyn-portalen

Kunder og partnere oppnår utrolige ting med Cost Management

Related products and services

Azure Policy

Innfør bedriftsstyring og -standarder i stor skala for Azure-ressurser

Azure Blueprints

Aktiver raskt repeterbar opprettelse av styrte miljøer

Azure ressursdiagram

Få synlighet til alle ressursene dine raskt

Azure Management Groups

Bruk styringskontroller, og administrer grupper av Azure-abonnementer effektivt

Kom i gang med Cost Management