Hopp over navigasjon

Kostnadsadministrasjon

Optimaliser hva du bruker på skyen, mens du maksimerer skypotensialet

Få mest mulig ut av skyinvesteringen

Administrer skyforbruket ditt med gjennomsiktighet og nøyaktighet. Cost Management lisensiert av Cloudyn, et Microsoft-datterselskap, hjelper deg med å få mest mulig ut av Azure og andre skyer ved å gi deg verktøy for overvåkning, allokering og optimering av skykostnadene slik at du kan akselerere dine fremtidige investeringer med sikkerhet.

Overvåk og visualiser skybruk og -kostnader

Samle inn data om skybruk og fakturering igjennom Application Program Interfaces (API-er), AWS og Google Cloud Platform. Med disse dataene får du full innsikt om ressursforbruk og kostnader på tvers av skyplattformer i én enkel, samlet visning. Dine ansatte og forretningsbrukere kan bygge tilpassede dashbord for å vise data etter deres behov.

Oppnå omfattende og finansiell innsikt

Overvåk kontinuerlig skyforbruket og kostnadstrender. Spor faktisk skyforbruk mot budsjettet for å unngå overforbruk. Oppdag avvik i forbruk og ineffektiv bruk. I tillegg kan du bruke historiske data til å forbedre nøyaktigheten til prognoser for skybruk og utgifter.

Forbedre organisasjonens ansvarlighet

Alloker skykostnader til forretningsenheter og prosjekter og produser tydelige rapporter over tilbakevisning og tilbakeføring som hjelper med å drive ansvarlighet på tvers av bedriften. Gi teamene bedre muligheter til å administrere skyutgifter ved å gi dem tilgang til de viktige dataene og innsiktene med rollebasert tilgangskontroll (RBAC). Du kan enkelt angi tilpassede budsjettgrenser og automatisk varsle interessenter når de risikerer overforbruk.

Optimaliser effektiviteten din i skyen

Optimaliser måten du bruker ressurser på ved å velge rett størrelse på dine virtuelle maskiner og fjerne ubrukte ressurser. Se bransjens anbefalte fremgangsmåter som er samlet fra et stort utvalg av kunder, forstå bruken din og få anbefalinger om hvordan du kan forbedre.

Forrester

Forrester Total Economic Impact study: Enterprise customer achieves 286 percent ROI

I henhold til studiet i 2016, «Forrester Total Economic Impact», som ble engasjert av Cloudyn, sparte en bedriftskunde i løpet av det første året etter at tjenesten ble implementert, mer enn $300 000 ved hjelp av optimert skybruk. I tillegg kunne kunden eliminere 320 – 480 arbeidstimer per måned på grunn av automatisering av prosess og arbeidsflyt.

Last ned hele rapporten

Cost Management for administrerte tjenesteleverandører

Administrerte tjenesteleverandører kan tilby kostnadskontroll og optimalisering i skyen som verdiøkende tjenester til kundene og øke fortjenesten med tilpassede priser og tjenestenivåer. Cost Management garanterer fullstendig datasegregering igjennom programmer for flere leietakere og gir tjenesteleverandører innsikt til N-lag-hierarki per kunde.

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, Vice President of Technology Innovation–Global, Westcon - Comstor

Les mer

Kunder og partnere oppnår utrolige ting med Cost Management

Kom i gang med Cost Management