Avviksdetektor

En AI-tjeneste som hjelper deg med å forutse problemer før de oppstår

Øk påliteligheten til bedriften ved å oppdage problemer tidlig

Easily embed time-series anomaly detection capabilities into your apps to help users identify problems quickly. Anomaly Detector ingests time-series data of all types and selects the best anomaly detection algorithm for your data to ensure high accuracy. Detect spikes, dips, deviations from cyclic patterns, and trend changes through both univariate and multivariate APIs. Customize the service to detect any level of anomaly. Deploy the anomaly detection service where you need it—in the cloud or at the intelligent edge.

Kraftig interferensmotor vurderer datasettets tidsserier og velger automatisk den riktige algoritmen for avviksregistrering for å maksimere nøyaktigheten for scenarioet ditt.

Automatisk registrering eliminerer behovet for merkede opplæringsdata for å hjelpe deg med å spare tid og holde fokus på å løse problemer med en gang de oppstår.

Egendefinerte innstillinger lar deg finjustere følsomheten for potensielle avvik basert på bedriftens risikoprofil.

Øke farten mot innsikt

Få fart på problemløsningen med enkelt oppsett i Microsoft Azure-portalen og systemer for avviksregistrering i sanntid. Alt som trengs er tre kodelinjer.

Identifiser multivariate avvik

Bruk multivariat avviksregistrering til å evaluere flere signaler og sammenhengen mellom dem for å finne plutselig endringer i datamønstre før de påvirker virksomheten.

Oppdag problemer for nesten alle scenarier

Det finnes mange typer tidsseriedata, og ikke én algoritme passer dem alle. Avviksdetektoren vurderer settet av tidsseriedata og velger automatisk den beste algoritmen og de beste teknikkene for avviksregistrering fra modellgalleriet. Bruk tjenesten til å sikre høy nøyaktighet for scenarioer, inkludert overvåking av IoT-enhetstrafikk, håndtering av svindel og å svare på endrede markeder.

Anerkjent av Microsoft Azure, Office, Windows og Bing

Overvåk tilstanden til dine produkter og tjenester, og lever pålitelige kundeopplevelser ved hjelp av samme tjeneste for avviksregistrering som mer enn 200 Microsoft-produktteam stoler på.

Bransjeledende sikkerhet for bedriften

  • Microsoft investerer mer enn 1 milliard USD årlig på forskning og utvikling av cybersikkerhet.
  • Vi ansetter mer enn 3,500 sikkerhetsekspertersom er fullstendig fokusert på å sikre dine data og dine personopplysninger.
  • Azure har flere sertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Dokumentasjon og ressurser

Kom i gang

Les dokumentasjonen vår

Lær om hvordan det fungerer

Se denne episoden av AI Show på Channel 9 for å få en veiledet gjennomgang av konfigureringen av avviksdetektoren.

Kom i gang med tre trinn

Hold deg oppdatert på siste nytt om Cognitive Services

Vanlige spørsmål om avviksdetektoren

  • Please see regional availability of univariate anomaly detection feature. Multivariate anomaly detection (preview) feature is available in selected regions. Please check this document for details.
  • Avviksdetektoren gir en serviceavtale (SLA) på 99,9 prosent.
  • Avviksdetektoren består av enkle, kodebaserte REST-API-er. Den er kjernemotoren i Metrics Advisor og oppdager avvik i tidsseriedata. Den er best å bruke til ad hoc-dataanalyse og kan kjøres i beholdere. Metrics Advisor har ytterligere funksjoner for overvåking av tidsserier med datasamlebånd-API-er og et innebygd brukergrensesnitt for administrering av tjenesten. Den er utformet for direktestrømming av data og analyse med kunstig intelligens, og den støtter utrulling i Azure.
  • Det kan variere avhengig av nøyaktighetsnivå og hurtighet som du vil ha i scenariet. Les veiledning for anbefalt fremgangsmåte for mer informasjon.

Kom i gang