Kognitive tjenester

Gi mulighet for naturlig og kontekstbasert samhandling ved hjelp av verktøy som forbedrer brukernes opplevelser via maskinbasert intelligens. Dra nytte av en stadig voksende samling av effektive kunstig intelligens-algoritmer for visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner.

Check out the Cognitive Services APIs

Visuelle funksjoner

Avanserte bildebehandlingsalgoritmer som brukes til å moderere innhold automatisk og utvikle mer personlig tilpassede apper ved å returnere smart innsikt om ansikter, bilder og følelser.

Tale

Behandle talt språk i appene dine

Språk

Gi appene dine mulighet til å behandle naturlig språk, evaluere følelser og emner og gjenkjenne hva brukerne ønsker.

Kunnskap

Kartlegg kompleks informasjon og komplekse data, slik at du kan løse oppgaver som for eksempel intelligente anbefalinger og semantiske søk.

Laber

Få et tidlig hint om kommende Cognitive Services-teknologier. Brukere som er tidlig ute og ikke trenger markedsklar teknologi, kan få oppdage, prøve ut og gi tilbakemelding om nye Cognitive Services-teknologier før de blir allment tilgjengelige.

Bevegelsesbaserte kontroller

Rutelogistikk

Distansematrise

Isokron-bestemmelser

Hendelse knyttet til Wikipedia-oppføringer

Plasseringsinnsikter

Sett analyse-API-ene i jobb

Microsoft Cognitive Services let you build apps with powerful algorithms to see, hear, speak, understand and interpret our needs using natural methods of communication, with just a few lines of code. Easily add intelligent features – such as emotion and sentiment detection, vision and speech recognition, language understanding, knowledge and search – into your app, across devices and platforms such as iOS, Android, and Windows, keep improving, and are easy to set up.

Opplev Emotion API i aksjon


Sinne 0,00000
Forakt 0,00000
Avsky 0,00000
Frykt 0,00000
Glede 1,00000
Nøytral 0,00000
Tristhet 0,00000
Overraskelse 0,00000
Sinne 0,00245
Forakt 0,00055
Avsky 0,00633
Frykt 0,00012
Glede 0,95892
Nøytral 0,02225
Tristhet 0,00898
Overraskelse 0,00039
Sinne 0,00001
Forakt 0,00000
Avsky 0,00000
Frykt 0,00000
Glede 0,99999
Nøytral 0,00000
Tristhet 0,00000
Overraskelse 0,00000
Sinne 0,00000
Forakt 0,00000
Avsky 0,00000
Frykt 0,00000
Glede 0,99999
Nøytral 0,00000
Tristhet 0,00000
Overraskelse 0,00000
Oppdagelsesresultat:
4 ansikter detektert

JSON:
[ { "FaceRectangle": { "Top": 114, "Left": 212, "Width": 65, "Height": 65 }, "Scores": { "Anger": 1.0570484E-08, "Contempt": 1.52679547E-09, "Disgust": 1.60232943E-07, "Fear": 6.00660363E-12, "Happiness": 0.9999998, "Neutral": 9.449728E-09, "Sadness": 1.23025981E-08, "Surprise": 9.91396E-10 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 141, "Left": 331, "Width": 52, "Height": 52 }, "Scores": { "Anger": 0.002451766, "Contempt": 0.0005512201, "Disgust": 0.0063303886, "Fear": 0.000122375583, "Happiness": 0.9589189, "Neutral": 0.0222537462, "Sadness": 0.008983561, "Surprise": 0.000388026354 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 110, "Left": 70, "Width": 51, "Height": 51 }, "Scores": { "Anger": 5.382089E-06, "Contempt": 3.84402554E-08, "Disgust": 8.22284051E-07, "Fear": 1.46369352E-08, "Happiness": 0.999993265, "Neutral": 9.765083E-08, "Sadness": 9.01927848E-08, "Surprise": 2.7211172E-07 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 116, "Left": 459, "Width": 45, "Height": 45 }, "Scores": { "Anger": 3.95796542E-06, "Contempt": 2.44360656E-08, "Disgust": 3.291685E-07, "Fear": 1.935065E-09, "Happiness": 0.9999912, "Neutral": 2.461666E-06, "Sadness": 1.96641076E-06, "Surprise": 8.561949E-08 } } ]

Når du laster opp data for denne demoen, samtykker du i at Microsfot kan lagre den og bruke den til å gjøre Microsoft-tjenester bedre, som f.eks. forbedring av dene API-en. For å hjelpe med å beskytte personvernet utfører vi tiltak for å avidentifisere dataene dine og holde dem sikre. Vi kommer ikke til å publisere dataene dine eller la andre mennesker bruke dem.

Vil du bygge dette?

  • Prism Skylabs
  • GrayMeta
  • Pic Collage
  • Uber

Prøv Cognitive Services med en gratis Azure-konto