Hopp over navigasjon

FastTrack for Azure

Tilgjengelig nå Dette er nå generelt tilgjengelig.

Oppdateringsdato: fredag 1. juni 2018

FastTrack for Azure er tilgjengelig for kvalifiserte kunder som tilfredsstiller alle følgende kriterier:

1. Befinne seg i ett av de følgende landene nedenfor (bare engelsk):

 • USA
 • Canada
 • Australia
 • Storbritannia
 • New Zealand
 • Vest-Europa*

(*FastTrack for Azure er bare tilgjengelig på Engelsk i disse vesteuropeiske landene: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norden, Norge, Portugal, Spania, Sverige og Sveits.)

2. Ha et identifisert Azure-prosjekt med et estimert forbruk på minst USD 5000 per måned (eller tilsvarende i lokal valuta) av Azure-tjenester.

3. Ha et aktivt betalt Azure-abonnement.

4. Ikke ha direkte støtte av en Microsoft Cloud Solution Architect.

5. Være klar til å utvikle og distribuere en FastTrack-støttet Azure-løsning (som indikert nedenfor)

FastTrack for Azure gir direkte eksperthjelp fra Azure-teknikere som samarbeider med partnere for å hjelpe kundene med å bygge Azure-løsningene, raskt og trygt. FastTrack veileder kundene fra installasjon, konfigurasjon og utvikling til produksjon, som begynner med de følgende Azure-løsningene:

Tilgjengelig nå

 • Utvikling og testing
 • Sikkerhetskopiering og arkiv
 • Nødgjenoppretting
 • Modernisering av programmer
 • App løft og flytt
 • Digital markedsføring
 • E-handel
 • Datalager
 • Databaseoverføring
 • SAP på Azure (*begrenset testversjon bare i USA, Canada, Storbritannia og Vest-Europa)

Tilgjengelige i 2. kvartal 2018

 • RedHat på Azure
 • Intelligente apper
 • IoT
 • Høytytende databehandling

Ta kontakt med din kundeansvarlige hvis du vil bli nominert.  Les mer om FastTrack for Azure.

Beslektede tilbakemeldinger