Resultater av ressurssøk

1 - 7 of 7

Mål virksomhetens implementering av skyen

Er organisasjonens skystrategi på rett spor? Få rapporten "Mål virksomhetens implementering av skyen" fra Forrester Research, som inneholder ny informasjon basert på internasjonale undersøkelser, og som kan hjelpe deg å evaluere skystrategien din. Denne rapporten inneholder implementeringsdata for offentlige, private og hybride skyplattformer og gir deg innsikt i• hvilke modeller andre bruker når de innfører skyplattformen• hva utviklere ønsker seg og trenger fra skytjenester• hvordan organisasjoner videreutvikler sin administrasjon av skyenRapporten avsluttes med fire anbefalinger om hvordan du holder deg på rett spor. Oppgi kontaktinformasjonen din for å få et gratis eksemplar av "Mål virksomhetens implementering av skyen".

Det beste Public Cloud-miljøet for din bedrift

Les den nyeste Forrester Wave-rapporten for å være sikker på at du tar det rette valget når du velger leverandør av public cloud. Les om hvorfor bedriftsutviklere tar i bruk allmene skyplattformer som grunnlag for å utvikle apper for kunder og fremme nyskaping i bedrifter.  Forrester Wave-rapporten fra 3. kvartal 2016 plasserer Microsoft i tetsjiktet blant åtte globale leverandører. Fire egenskaper gjør at lederne i denne vurderingen skiller seg ut:• Bredden på infrastrukturtjenestene• Tjenesteutvalget for analyseapps• Tjenester og verktøy for migrering av data og apps til offentlige skymiljøer• Dybden i verktøy for utvikling og levering av apps

Rapport fra Forrester Research: Les mer om hvordan virksomheten din kan ha utbytte av åpen kildekode

Hvorfor du og organisasjonen din bør velge åpen kildekode         Forrester Research utførte en undersøkelse blant de ansvarlige for beslutninger om programvare, og fant at 41 % av dem hadde økt bruk av åpen kildekode som høy eller kritisk prioritet for 2016. Stadig flere Fortune 50- og Fortune 100-selskaper tilrettelegger for digital innovasjon gjennom bruk av verktøy for åpen kildekode.Rapporten "Open Source Powers Enterprise Digital Transformation" fra Forrester inneholder informasjon om hvordan og hvorfor bedriftene blir mer åpne for å bruke åpen kildeteknologi. Fyll ut dette skjemaet for å lese hele rapporten og finne ut hva som er drivkraften bak endringen, og hvilken betydning den har.

Den totale økonomiske effekten av plattformtjenesten Microsoft Azure

Er du interessert hvordan du kan lage nye apper, få nye inntekter og redusere kostnadene ved å bruke Microsoft Azure-plattformen? Kunder kan få betydelig avkastning ved å bruke Azure-plattformen til utvikling og distribusjon av apper. Men mange kunder mangler det helhetlige rammeverket for å evaluere fordelene de kan oppnå ved å bruke Azure som plattform i organisasjonen. Du kan bruke Forresters Total Economic Impact («TEI»)-modell for bedre å kunne forutsi de økonomiske fordelene med plattformtjenesten Microsoft Azure. Du kan gratis laste ned «The Total Economic Impact of Microsoft Azure PaaS», en bestilt studie utført av Forrester Consulting, og lese om nøkkelfordelene, kostnadene og risikoene forbundet med å bruke plattformtjenesten Microsoft Azure, og få en dypere forståelse av hva det innebærer for din forretningsvirksomhet.

Gartner’s Magic Quadrant for skybasert infrastruktur som tjeneste (IaaS)

Gartner har plassert Microsoft i lederkvadranten i 2015-versjonen av Gartner’s Magic Quadrant for skybasert infrastruktur som tjeneste (IaaS), basert på helheten i visjon og evne til å levere på infrastrukturmarkedet. Gartner definerer «skybasert infrastruktur som tjeneste» som en standardisert og i høy grad automatisert tjeneste der databehandlingsressurser samt lagrings- og nettverksmuligheter eies av en tjenesteleverandør og tilbys kunder på forespørsel. Microsoft er for tiden den eneste leverandøren som er plassert som leder i Gartner’s Magic Quadrants for skybasert infrastruktur som tjeneste, programvareplattform som tjeneste, skylagringstjenester og servervirtualisering, og vi mener dette beviser gyldigheten i Microsoft sin strategi for å styrke valgmuligheter samtidig som vi leverer bransjeledende infrastrukturtjenester, plattformtjenester og hybridløsninger. **

«Cutting Right to the Code»: En veiledning for nettstedsutviklere i hvordan de kan få kodingen gjort raskere og samtidig unngå oppgaver som ikke har med koding å gjøre.

Noe alle utviklere erfarer, er problemene med å redusere angrepsoverflaten på nettverksnivået. Det kreves også diskusjoner om sikkerhetskopiering, skaleringsplanlegging og logging, og det er tid som koster penger. Denne eboken inneholder kodeeksempler, eksempelapper og ARM-maler, og gir nettstedsutviklere hjelp i å få kodingen gjort raskere og redusere oppgaver som ikke har med koding å gjøre. Den gir blant annet innsikt i hvordan du identifiserer bruksmønstre og trender, den ser på innholdsdistribusjonsnettverk, tilpasning av søk, brukertyper og deres tilgang til appen samt konfigurering av servere for automatisk utskalering.

«Cutting Right to the Code»: En veiledning for mobilutviklere i hvordan man kan få kodingen gjort raskere og samtidig unngå oppgaver som ikke har med koding å gjøre.

Mobilutviklere liker best å skrive kode. Men ofte går mye tid og penger bort på sikkerhetskopiering, skaleringsplanlegging og logging. Denne eboken inneholder kodeeksempler, eksempelapper og ARM-maler, og gir mobilutviklere hjelp i å få kodingen gjort raskere og redusere oppgaver som ikke har med koding å gjøre. Den tar blant annet for seg hvordan du raskt etablerer brukeridentitet og får pålitelig levering i ulike push-varslingssystemer, reduserer angrepsoverflaten på nettverksnivå, identifiserer bruksmønstre og trender og leverer medieavspilling med høy kvalitet.