Resultater av ressurssøk

1 - 10 of 159

Hvitbok for Azure SQL Edge

Hvitbok for Azure SQL Edge

Den endelige veiledningen til Windows Server på Azure

Implementer en rask, enkel og lite innvirkende overføring av Windows Server til Azure. Forbedre eksisterende ferdigheter i Windows Server når du flytter arbeidsbelastningen til skyen. Les denne veiledningen for å: 

 • Få taktiske trinn for å implementere overføringen.
 • Gjennomgå viktige tips om hvordan du overfører problemfritt med minimal innvirkning på virksomheten.
 • Finn eksklusive ressurser fra Microsoft og Microsoft-partnere for å lese mer om funksjonalitetene og mulighetene som er tilgjengelige for datasentre som har investert i Windows Server.

Aktivere datalagring og databeskyttelse i Microsoft Azure-områder

 Denne artikkelen gir veiledning om: 

· Å forstå områdebasert infrastruktur i Azure og hvordan optimale arkitekturbeslutninger tas.

· Datalagringsforsikringer og hvordan kunder kan kontrollere datalagring.

· Datatilgang til telemetridata, inkludert forhøyet tilgang for støttedata, og hvordan kunder kan administrere datatilgang.

· Hvordan Microsoft beskytter kundedata mot uautorisert tilgang, og hvordan Microsoft håndterer forespørsler fra offentlige myndigheter, inkludert implikasjoner av Cloud ACT.

· Verktøy kunder kan bruke til beskyttelse mot uautorisert og autorisert datatilgang.

· Dataoppbevaring og sletting.

Sjekkliste for skyoverføring: Enkle trinn for å starte overføringen i dag

Legg en plan for skyoverføring med Microsoft Azure som oppfyller organisasjonens unike bedriftsbehov og behov for å overholde lover og regler. Denne sjekklisten for overføring er en enkel, trinnvis veiledning for verktøyene, planleggingen og ressursene du trenger for å overføre appene, dataene og infrastrukturen til skyen på en sikker måte, uansett hvor bedriften er i denne prosessen. 


Last ned sjekklisten av følgende grunner:
 • Lær viktige trinn og anbefalte fremgangsmåter for å vurdere og overføre de lokale arbeidsbelastningene.
 • Få rask tilgang til veiledning, verktøy og ressurser fra eksperter for å hjelpe deg planlegge de neste trinnene.
 • Vurder skykostnadene og se hvordan Azure er rimeligere sammenlignet med andre leverandører.
 • Se hvordan Azure bidrar til å øke sikkerheten og senke de totale eierkostnadene (total cost of ownership – TCO). 

Azure for arkitekter, tredje utgave

Utform skyløsninger med høy tilgjengelighet, sikkerhet og skalerbarhet

Få ekspertveiledning for skyutforming, serverløs utforming og dataanalyseutforming

Baser skyløsningene dine på strategi og arkitektur som tilfredsstiller organisasjonens behov. I e-boken Azure for Architects fra Packt Publishing finner du forenklet veiledning for alt fra forståelse av kjernetjenester til levering av avanserte løsninger. I denne oppdaterte tredje utgaven får du også lære å utforme serverløse arkitekturer og få meningsfull innsikt fra datasystemene dine. Utforsk emner som omfatter:

 • Vanlige utformingsmønstre, prinsipper, og anbefalt fremgangsmåte for arbeid i Azure.
 • Utforming for høy tilgjengelighet, ytelse, skala og motstandskraft, og å ta informerte utrullingsbeslutninger om utrullingsstrategier.
 • Kjernetjenester i Azure samt avanserte løsninger som bruker Tingenes Internett, serverløs databehandling, DevOps og datatjenester.
 • Kostnadsadministrasjon, sikkerhet og overvåking for å sikre at løsningene dine oppfyller forretningskravene ved hjelp av verktøy for kostnadsadministrasjon, sikkerhet og overvåking.
 • Slik får du fart på og forenkler programutvikling med serverløs databehandling. Bygg hendelsesdrevne funksjoner og utform programmer basert på hendelser – med Azure Functions.
 • Slik bygger du løsninger raskt for å koble til apper og tjenester og automatisere arbeidsflyter uten å skrive kode – ved hjelp av Azure Logic Apps. 
 • Leverer uovertruffen tid til innsikt ved å overføre datalagersystemet ditt til Azure Synapse Analytics, en heladministrert analysetjeneste.

Gjør en strukturert tilnærming til utviklingen din og lag løsninger raskere med grunnlaget i den oppdaterte tredje utgaven av denne eksklusive e-boken, gratis fra Microsoft.

Gi IT- og datateknikere muligheten til å oppnå mer med alle dataene sine

Flytt det eldre datalageret til en skyløsning og deleger oppgaver som vedlikehold av infrastruktur og plattformoppgraderinger. Overfør til Azure Synapse – en grenseløs analysetjeneste med uovertruffen kort tid til innsikt som setter fart på leveringen av BI, kunstig intelligens og intelligente programmer til bedrifter.

Ved å overføre eldre datalagre til Azure Synapse vil du:

 • Øke ytelse og hastighet.
 • Forbedre sikkerhet og samsvar.
 • Dra nytte av større elastisitet og skalerbarhet.
 • Spare tid med en heladministrert infrastruktur.
 • Redusere kostnadene.

Se strategier for overføring av eldre datalagre til skyen i denne hvitboken. Og få en tretrinns teknisk oversikt over prosessen – fra forberedelse til overføring til utføring av analyse.


The Total Economic Impact™ of Migration to Microsoft Azure SQL Managed Databases

Utforsk fordelene, kostnadene og betraktningene knyttet til distribusjon av Azure SQL-administrerte databaser i denne Forrester Consulting-undersøkelsen, som er utført på oppdrag fra Microsoft.

Fire kunder ble intervjuet om deres erfaring med å migrere sine lokale SQL Server arbeidsbelastninger til skyen ved å bruke Azure SQL-administrerte databaser, som inkluderer Azure SQL Managed Instance og Azure SQL Database. I tillegg til en anslått avkastning på 238 prosent over tre år, viste analysen at en representativ organisasjon basert på de intervjuede kundene også opplevde: 

 • En økning i IT-produktivitet på 25 prosent. 
 • En forbedring av produktiviteten på 40 prosent for databaseadministratorer. 
 • Kostnadsfordeler, inkludert å unngå lokale infrastrukturkostnader på 5,4 millioner dollar relatert til datakraft, lagring, nettverk og datasenterplass og -energi. 

Last ned undersøkelsen nå for å lære om den potensielle økonomiske effekten av Azure SQL-administrerte databaser på organisasjonen din. 

Fremtidssikre datainfrastrukturen med Azure: en prosjektbegrunnelse for databaseadministratorer

Bli virksomhetens ekspert på skydatabaser og skap nye forretningsverdier med Azures databasetjenester. Denne e-boken gir en oversikt over forretningsfordelene ved bruk av datainfrastrukturtjenester i skyen. Se eksempler på hvordan virkelige Azure-kunder bruker skydatabasetjenester, og lær om fordelene ved Azures databasefunksjonalitet, deriblant følgende:

 • Skalering og ytelse i foretaksklassen, problemfri datamigrering og lave totale eierkostnader.
 • Fleksibilitet med totaladministrerte alternativer for relasjonelle databaser og NoSQL-databaser, inkludert støtte for språk og verktøy med åpen kildekode.
 • Optimalisert ytelse og sikkerhet med intelligente databasetjenester, deriblant problemfri integrasjon med hele Azure-serien av avanserte verktøy for analyse, maskinlæring og AI.
 • Avansert datasikkerhet med dataidentifisering og -klassifisering, vurdering av sikkerhetproblemer og avansert trusselpåvisning.

I tillegg til e-boken kan denne tilhørende PowerPoint-presentasjonen hjelpe deg med å forklare prosjektbegrunnelsen for å gå over til Azure.

Sju tips til å optimalisere produktiviteten til eksternt utviklerteam

Utviklingsteamledere administrerer i økende grad fullt distribuerte team, ettersom organisasjoner omfavner eksternt arbeid. Dette gir nye utfordringer og muligheter for å maksimere teamets potensial ved å gjøre det mulig for dem å kode, samarbeide og sende effektivt og sikkert fra hvilken som helst plassering. 

Last ned Sju tips til å optimalisere produktiviteten til eksternt utviklerteam for å finne ut hvordan du kan gi det distribuerte utviklingsteamet riktige verktøy, ferdigheter og kultur for ekstern utvikling. Få veiledning og praktiske eksempler for å finne ut hvordan du kan: 

 • Bygge og vedlikeholde en sterk teamkultur i et miljø på nettet. 
 • Gi utviklerne prosesser og verktøy for å effektivisere ekstern koding mens teamsamarbeidet forbedres. 
 • Bruk automatiseringsprinsipper og følg programmets tilstand gjennom hele utviklingslivssyklusen i en ekstern, distribuert organisasjon. 

Grunnleggende om overføring av skydatabaser

Gjør banen til skyen enklere og utvid ferdighetssettet ditt slik at du blir skydatabaseadministrator med grunnleggende om overføring av skydatabaser. Få veiledning om planlegging av overføringen fra begynnelse til slutt, i tillegg til verktøy som gjør overføringen raskere og enklere.

Last ned denne e-boken om viktige trinn i databaseoverføring – og se hvordan du bruker Azure til å:

 • Bygg videre på eksisterende ferdigheter mens du bruker kjente verktøy og språk.
 • Oppretthold full kompatibilitet SQL Server, samtidig som du alltid bruker den nyeste versjonen av SQL.
 • Dra nytte av den innebygde appmoderniseringen og funksjonene for refaktorering.
 • Få kontinuerlig tilpasning bygd inn med kunstig intelligens, i tillegg til registrering av trusler.

Med familien av databasetjenester i Azure SQL får du en konsekvent kodebase som bygges én gang og kan rulles ut hvor som helst. I tillegg til får du muligheten til å umiddelbart øke databasens ytelse med hyperskalering.