Denne videoen er ikke tilgjengelig på Norsk. Videoen er tilgjengelig på English (US).

Video Tagging Demo 3

Frame by frame demo of video tagging API

Relaterte videoer

Using Web App for Containers in a Multi-Tier Application

Azure Analysis Services: Desktop PowerBI to the Cloud

Azure CDN: Dynamic Site Acceleration