Denne videoen er ikke tilgjengelig på Norsk. Videoen er tilgjengelig på English (US).

Video Tagging Demo 3

Frame by frame demo of video tagging API

Relaterte videoer

Cassandra API for Azure Cosmos DB

What's New in Azure Cosmos DB (Feb 2018)

Container-native developer experiences, Part 1 - Overview