Denne videoen er ikke tilgjengelig på Norsk. Videoen er tilgjengelig på English (US).

Video Tagging Demo 1

Frame by frame demo of video tagging API

Relaterte videoer

Azure Analysis Services with Azure SQL DB and Data Warehouse

Azure Network Watcher

Azure Mobile App - Under the Hood