Den totale økonomiske effekten (The Total Economic Impact™) av Microsoft Azure IaaS, en bestilt undersøkelse utført av Forrester Consulting

Denne ressursen er tilgjengelig på Deutsch, Español, Français, 日本語, Português, English.

Publisert: 03.10.2019

Lær om de virkelige økonomiske innvirkningene og forretningsfordelene som selskaper har opplevd ved å overføre sin lokale infrastruktur til Azures infrastruktur som en tjeneste (IaaS). Denne undersøkelsen fra Forrester Consulting på oppdrag fra Microsoft gir en detaljert analyse av avkastningen på investering og andre resultater fra faktiske kunder. 

Ni kunder ble intervjuet om deres erfaring med å overføre sin lokale infrastruktur til Azure. Analysen viser at en sammensatt organisasjon basert på de intervjuede kundene opplevde:
  • En treårig 478 prosent avkastning på investeringen.
  • USD 10,3 millioner besparelser i infrastruktur og lokale personalkostnader.
  • Økt nettbasert ordrevolum på mellom 83 og 167 prosent.
  • Økt gjennomsnittlig bestillingsstørrelse med 20 til 27 prosent.
  • Akselererte utvikler- og testprosesser samt overføringsfleksibilitet med Azures hybridfunksjoner.