Q# og kvanteutviklingspakken

Alle verktøyene du trenger for å utvikle kvanteprogrammer og formulere optimaliseringsproblemer

Utviklingspakken for kvantedatabehandling og optimalisering

Med kvanteutviklingspakken med åpen kildekode for Q# og Azure Quantum kan du utvikle robuste kvanteprogrammer for dagens kvantemaskinvare og fremtidens skalerbare maskinvare. Optimalisering er en klasse med problemer der løsningene er hovedkandidater for kjøring på skalerbare kvantedatamaskiner. Kvanteutviklingspakken tilbyr også verktøy for formulering av optimaliseringsproblemer som skal kjøres på store eller maskinvareakselererte databehandlingsressurser i Azure.

Q#: et dataspråk på høyt nivå som gjør det mulig å fokusere programmeringen på algoritmenivået

Simulator for kvantedatabehandling og ressursestimering som gir deg de reelle kostnadene for kjøring av løsningene dine

Bruksklare biblioteker og eksempler for aritmetikk, kjemi og maskinlæring utviklet av bransjeeksperter

Optimaliseringproblemløsere som kjører på klassiske og akselererte databehandlingsressurser i skyen

Kvanteutviklingspakken for Q# og Azure Quantum

Kvanteutviklingspakken er utviklingspakken for det kvantefokuserte dataspråket Q# og den skybaserte kvanteplattformen Azure Quantum. Utvikle og kjør Q#-programmer på kvantemaskinvare, eller formuler løsninger som kjører optimaliseringsprogramløsere på klassisk maskinvare i Azure.

Mer om kvantedatabehandling og optimalisering

Q#: kvantedataspråk

Q# er et kvantefokusert dataspråk på høyt nivå som gir en intuitiv og moderne tilnærming til kvanteprogramutvikling. Med Q# kan du opprette kvanteprogrammer ved å fokusere arbeidet ditt på algoritme- og programnivået.

Finn ut mer

Utvikling med kjente verktøy

Kvanteutviklingspakken og Q# har omfattende integrering med Visual Studio, Visual Studio Code og Jupyter-notatbøker. Bruk Q# på egen hånd, i notatbøker og i kommandolinjen, eller bruk et vertsspråk med både Python- og .NET-interoperabilitet. Formuler optimaliseringsløsninger med Python-pakken for optimalisering i Azure Quantum.

Kom i gang

Lær kvantedatabehandling i dag

Utvikle kompetansen på kvantedatabehandling med omfattende opplæringsressurser. Se nærmere på de grunnleggende konseptene ved kvantedatabehandling og lær hvordan du utvikler grunnleggende kvanteprogrammer gjennom opplæringsmoduler og egenstyrte opplæringer i kvantedatabehandling. På opplæringssiden kan du få tilpassede anbefalinger om kvanteopplæringsmateriale basert på interesser, bakgrunn og mål.

Kom i gang med opplæringen

Bidra til kvanteutviklingspakken

Samarbeid med et nytt fellesskap av kvanteprogrammerere som jobber med kvanteutviklingspakken med åpen kildekode i GitHub. Hjelp et voksende fellesskap av utviklere med å bruke Q# til å levere spennende nye løsninger og håndtere komplekse problemer med Q#-biblioteker for aritmetikk, kjemi og maskinlæring.

Vanlige spørsmål om Q# og kvanteutviklingspakken

  • Kvantedatabehandling utnytter kraften i kvantemekanikk i databehandlingen. Optimalisering er en klasse med databehandlingsproblemer som er hovedkandidater for kjøring på kvantedatamaskiner i fremtiden, og som dermed får en kvantefordel sammenlignet med klassiske løsninger. Ved å bruke Azure Quantum-problemløsere som kjører på klassisk maskinvare, kan vi allerede nå løse optimaliseringsproblemer raskere enn ved hjelp av mange andre klassiske optimaliseringsteknikker. Les mer.
  • Ja. Kvanteutviklingspakken er en utviklingspakke med åpen kildekode som du kan installere på en bærbar datamaskin eller andre klassiske datamaskiner for å simulere beregningen av Q#-programmer på et lite antall kvantebiter. Antallet simulerte kvantebiter avhenger av tilgjengelig minnestørrelse. Du kan også kjøre Q#-kode i nettbaserte Jupyter-notatbøker eller med GitHub Codespaces uten å installere noe på datamaskinen. Du trenger imidlertid et Azure-abonnement for å kunne kjøre Q#-programmer på kvantemaskinvare med Azure Quantum. Lær hvordan du konfigurerer kvanteutviklingspakken.
  • Godt spørsmål! Du kan involvere deg på ulike måter. Du kan sette i gang med Azure Quantum og kvanteutviklingspakken. Start din egen opplæringsreise ved å lære om kvantedatabehandling, optimalisering, Q#, Azure Quantum og kvanteutviklingspakken. Ta kontakt med partnere og oppstartsbedrifter i Microsoft Quantum Network. Bli med i det voksende fellesskapet av bidragsytere til plattformen med åpen kildekode for kvanteutviklingspakken. Bli varslet om kommende arrangementer om kvantedatabehandling og optimalisering.
  • Nei, du kan bruke kvanteutviklingspakken på tre måter: Bruk den på nettet, installer den lokalt, eller bruk en Docker-avbildning. Du kan kjøre Q#-kode i nettbaserte Jupyter-notatbøker eller med GitHub Codespaces uten å installere noe på datamaskinen. Hvis du vil utvikle Q#-programmer med Visual Studio eller Visual Studio Code, kan du installere kvanteutviklingspakken med utvidelsene for disse utviklingsmiljøene. Finn ut mer om hvordan du kan bruke kvanteutviklingspakken.
  • Q# fungerer både på egen hånd og sammen med andre språk som Python og C#. Du kan utvikle Python-vertsprogrammer som kaller opp Q#-operasjoner. Python-koden er bare et vanlig Python-program. Du kan bruke et hvilket som helst Python-miljø, deriblant Python-baserte Jupyter-notatbøker, til å skrive Python-programmet og kalle opp Q#-operasjoner. Finn ut mer om utvikling med Q# og Python.
  • Q# ble skapt ut fra et behov for å utvikle, kompilere og kjøre algoritmer på både liten «NISQ»-kvantemaskinvare og etter hvert også kvantedatamaskiner i stor skala. Q# er et moderne, kvantefokusert dataspråk som muliggjør produktiv utvikling av et stort antall komplekse programmer, ikke bare enkle kvantekretser. Kvanteprogrammer som er utviklet med Q#, er varige og kan brukes på nye plattformer for kvantemaskinvare. Få mer informasjon om hvorfor vi trenger Q#.

Kom i gang med Quantums utviklingspakke

Kom i gang