Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Hva er verktøy for forretningsanalyse?

Verktøy for forretningsanalyse er en slags programvare som henter data fra ett eller flere bedriftssystemer og samler dem i et repositorium. Det kan være etdatalagerder de kan gjennomgås og analyseres. De fleste organisasjoner bruker flere ulike analyseverktøy, slik som regneark med statistikkfunksjoner, statistikkprogramvare, verktøy for avansert datautvinning og verktøy for prediktiv modellering. Samlet gir disse verktøyene for forretningsanalyse en fullstendig oversikt over organisasjonen. Det leverer viktige innsikter og forståelse av forretningene, og det legger til rette for smartere avgjørelser om forretningsdrift, kundekonverteringer med mer.

 Verktøy for forretningsintelligens innhenter og viser riktignok også datasamlinger, men verktøy for forretningsanalyse går et skritt lenger. De rapporterer ikke bare resultatene for dataene, men forklarer også hvorfor de ble slik. Dette bidrar til å finne svakheter, rette opp i potensielle problemområder og varsle beslutningstakere om uforutsette hendelser. Du får til og med hjelp til å forutse fremtidige resultater, basert ulike avgjørelser bedriften kan ta. Dette gir organisasjonene en forståelse og trygghet til å oppnå forretningsmål, holde bedriften konkurransedyktig og gjøre kundene mer fornøyde totalt sett.

Relaterte tjenester

Azure Data Lake Analytics

Utvikle og kjør enkelt massive parallelle programmer for datatransformasjon og -behandling.

Analyse i skyskala

Bygg avanserte skybaserte analyseløsninger i foretaksskala.

Azure Synapse Analytics

Få tilgang til en grenseløs analysetjeneste som tilbyr dataintegrering, datalagring for bedrifter og analyse av store data.

Prøv Azure gratis

Få populære tjenester gratis i 12 måneder, mer enn 40 andre tjenester gratis alltid, og USD 200 i kreditt som skal brukes i løpet av de første 30 dagene.