Gå til hovedinnhold

Enterprise for utvikling og testing

Oversikt

Kunder med Microsoft Foretaksavtale har nå en flott måte å kjøre arbeidsbelastninger for utvikling og testing på Azure på, med mange fordeler:

 • Ideell for team, flere abonnementer er tillatt
 • Tilgang til utvikler-/testbilder i galleriet, inkludert Windows 8.1 og Windows 10
 • Lavere spesialpriser for utvikling/testing på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, SQL Database, SQL Managed Instance, HDInsight, App Service (Basic, Standard, Premium v2, Premium v3) og Logic Apps
 • Ytterligere besparelser med Reservasjoner for forpliktelser på ett eller tre år på virtuelle maskiner, Azure SQL Database og Azure SQL Managed Instance
 • De samme gode foretaksprisene på andre Azure-tjenester
 • Sentralisert administrasjon gjennom Azure Enterprise-portalen
 • Ingen separat betaling – bare bruk midlene som allerede ligger i foretaksavtalen

Kun aktive Visual Studio-abonnenter med standardabonnementer kan bruke Azure-ressursene som kjører i et Enterprise-abonnement for utvikling/testing, men sluttbrukere har også tilgang til programmet for å gi tilbakemeldinger eller utføre akseptansetester. Du må ha et Visual Studio-abonnement for hvert medlem som ønsker tilgang til et Enterprise-abonnement for utvikling/testing. Bruk av ressurser i dette abonnementet er begrenset til utvikling og testing av programmer, og det tilbys ingen oppetidsgaranti.

Separat kan de fleste aktive Visual Studio-abonnenter (kun standardabonnementer, månedlige skyabonnementer er ekskludert) også konfigurere ett separat, individuelt Azure-abonnement med en månedlig kreditt, som er ideelt for lett utvikling og testing av arbeidsbelastninger, eksperimentering med Azure-tjenester, læring, prototyper og konseptbevis. Disse månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter er uavhengige av Enterprise-abonnementer for utvikling/testing.

Har du ingen foretaksavtale, men har behov for et Azure-abonnement for utviklingsteamet? Prøv forbruksbetalt utvikling/testing

Detaljer

Lave priser for utvikling/testing

alle Windows- og Windows Server-Virtual Machines, Cloud Services, App Service (grunnleggende, standard, Pv2, Pv3), Logic Apps og HDInsight er rabatterte på de vanlige Microsoft Foretaksavtale-satsene. Prisen for utvikling/testing på disse tjenestene er den samme som prisen på en virtuell Linux-maskin av samme størrelse og type. For eksempel:

 • En Windows Server/mellomstor (A2) / grunnleggende forekomst av virtuell maskin faktureres til prisen for en Linux/mellomstor (A2) / grunnleggende forekomst av virtuell maskin
 • En nettsteder/stor (L) / Standard faktureres til prisen på en Linux/stor (A3) / standard forekomst av virtuell maskin
 • En HDInsight-hovednode (på en ekstra stor A4-forekomst) faktureres til prisen på en Linux/ekstra stor (A4) / standard forekomst av virtuell maskin
 • Logic Apps Enterprise Connection faktuerers til 50 % av publiserte priser

Tilgang til Windows 10 og Windows Virtual Desktop-tjeneste

Du kan kjøre Windows 10-avbildninger på Azure for utvikling/testing ved hjelp av dette tilbudet. Du har også tilgang til Windows Virtual Desktop-tjenesten i DevTest-abonnementet for å forenkle administrasjonsopplevelsen av Windows-virtuelle maskiner og enkelt distribuere og skalere utviklings- og testmiljøene samtidig som du får spesielle rabatter.

Ingen ekstra kostnad for bruk av Visual Studio-programvare

Det er ingen ekstra kostnad for programvaren som er inkludert i Visual Studio-abonnementet som du kjører for utvikling og testing på Azure Windows Virtuelle servere, for eksempel SQL Server. Du kan også bruke forhåndskonfigurerte avbildninger av virtuell maskin, for eksempel SQL Server og BizTalk Server, uten å pådra seg programvarekostnader. Du kan også laste opp din egen virtuelle maskin med programvare fra Visual Studio abonnementet. Du belastes bare med den rabatterte VM-prisen.

På dette Enterprise-abonnementet for utvikling/testing kan du bruke programvaren som dekkes av Visual Studio-abonnementet, for utvikling og testing. Microsoft Server-produkter som støttes på virtuelle Azure Virtual Machines er oppført her.

Eventuelle skatter som måtte pålegges fra mottak av kostnadsfri tjenester er eneansvaret til mottakeren.

Slik konfigurerer du et Azure-abonnement basert på dette tilbudet

Kunder med Microsoft Foretaksavtale har én eller flere personer med rollen Enterprise Administrator, som har tilgang til Azure Enterprise Portal. Enterprise Administratorer legger til brukere som kalles kontoeiere i avtalen via Azure Enterprise Portal. Disse kontoeierne kan opprette Azure-abonnementer under EA. Enterprise Administratoren må merke av i en boks under kolonnen utvikling/testing for en for en kontoeier, slik at de kan opprette Azure-abonnementer basert på Enterprise-tilbudet for utvikling/testing. Kontoeieren oppretter abonnementer via Azure-kontoportalen, og skal deretter legge til aktive Visual Studio-abonnenter som medadministratorer, slik at de kan administrere og bruke ressursene som kreves for utvikling og testing.

Se videoen Opprette Enterprise-abonnement for utvikling/testing på Azure for å lære mer.

Tjenestenivåavtaler

Enterprise Dev/Test er eksklusivt for utvikling og testing av programmene dine. Bruk i abonnementet har ikke en økonomisk støttet serviceavtale, med unntak av bruk av Azure DevOps og Visual Studio App Center.

VANLIGE SPØRSMÅL

Spm: Er dette tilbudet knyttet til de månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter?
Svar: Dette tilbudet er ikke knyttet til de månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter. Visual Studio-abonnenter har fortsatt en månedlig kreditt til Azure-bruk, og denne er helt atskilt fra Enterprise-tilbudet for utvikling og testing. Se mer informasjon om månedlige kreditter for Visual Studio-abonnenter.

Spm: Når bør Visual Studio-abonnenter velge å bruke de månedlige Azure-kredittene kontra Enterprise-tilbudet for utvikling og testing?
Svar: Tilbudet om månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnementer egner seg best til følgende scenarioer:

 • utvikling av kunnskaper
 • eksperimentering med Azure-tjenester
 • lette enkeltbelastninger for utvikling og testing
 • prototyper, gjennomførbarhetsbevis og annet midlertidig arbeid

Enterprise-tilbudet for utvikling og testing passer til følgende:

 • alle arbeidsbelastninger for utvikling og testing for grupper
 • mellomstore og store enkeltbelastninger for utvikling og testing

Spm: Finnes det et alternativ for arbeidsbelastninger for utvikling og testing for grupper på Azure hvis organisasjonen min ikke har foretaksavtale?
Svar: Ja, Visual Studio-abonnentene kan registrere seg for Betal-etter-bruk-tilbudet.

Spm: Hvordan skiller Enterprise-tilbudet for utvikling og testing seg fra Enterprise-tilbudet?
Svar: Begge disse avtalene er tilgjengelige for kunder med foretaksavtale, og begge faktureres gjennom foretaksavtalen.
Her er de viktigste forskjellene:

 1. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing er begrenset til utvikling og testing, og kan bare brukes av aktive Visual Studio-abonnenter. Enterprise-standardtilbudet har ikke disse begrensningene, noe som betyr at det kan ha produksjonsbelastninger og at alle brukere har tilgang til det.
 2. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing gir tilgang til egne avbildninger for utvikling og testing i galleriet, blant annet Windows 8.1 og Windows 10. Disse er ikke tilgjengelige i Enterprise-standardtilbudet. Azure-tilbud for utvikling og testing er den eneste måten å kjøre Windows-klienter i skyen på.
 3. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing gir enda lavere priser på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, HDInsight og nettapper (basert på prisen for virtuelle Linux-maskiner av tilsvarende størrelse og type). Priser for alle andre Azure-tjenester er de samme som i Enterprise-standardtilbudet.
 4. Enterprise-tilbudet for utvikling og testing omfattes ikke av serviceavtaler.

Spm: Kan Visual Studio-abonnenter hos en kunde med foretaksavtale konfigurere abonnementer basert på dette tilbudet?
Svar: Muligheten til å opprette abonnementer basert på Enterprise-tilbudet for utvikling og testing er begrenset til kontoeiere som har fått tillatelse til dette av en bedriftsadministrator. Hvis Visual Studio-abonnenten er kontoeier og har denne tillatelsen, kan vedkommende konfigurere Azure-abonnementer basert på dette tilbudet.