Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Enterprise Dev/Test

Oversikt

Nå finnes det en god løsning som kunder med foretaksavtale kan bruke til å kjøre arbeidsbelastninger for utvikling og testing på Azure. Fordelene er mange:

 • Perfekt for team, flere abonnementer er tillatt
 • Tilgang til avbildninger for utvikling og testing i galleriet, deriblant Windows 8.1 og Windows 10
 • Spesielt lave priser for utvikling/testing på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, SQL Database, SQL Managed Instance, HDInsight, App Service (Basic, Standard, Premium v2, Premium v3) og Logic Apps
 • Ytterligere besparelser med reservasjoner for ett- eller treårig forpliktelse på virtuelle maskiner, Azure SQL Database og Azure SQL Managed Instance
 • De samme gode foretaksavtaleprisene på andre Azure-tjenester
 • sentralisert administrasjon via Azure Enterprise Portal
 • Ingen separat betaling – bruk beløpene som allerede finnes i foretaksavtalen din

Kun aktive Visual Studio-abonnenter med standardabonnementer kan bruke Azure-ressursene som kjøres i et Enterprise Dev/Test-abonnement. Sluttbrukere har imidlertid også tilgang til programmet for tilbakemeldinger eller akseptansetester. Du trenger et Visual Studio-abonnement for hvert medlem som trenger tilgang til et Enterprise Dev/Test-abonnement. Bruk av ressurser i dette abonnementet er begrenset til programmer for utvikling og testing. Det gis ingen garantier om oppetid.

De fleste aktive Visual Studio-abonnenter (kun standardabonnementer, ingen månedlige skyabonnementer) kan også konfigurere ett eget Azure-enkeltabonnement med månedlig kreditt. Dette egner seg for lett utvikling og testing, eksperimentering med Azure-tjenester, opplæring, prototyper og gjennomførbarhetsbevis. Disse månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter er ikke relatert til Enterprise Dev/Test-abonnementer.

Er du ikke kunde med foretaksavtale, men trenger et Azure-abonnement for utviklingsteamet ditt? Prøv forbruksbetalt Dev/Test

Detaljer

Lave priser på utvikling og testing

Du får rabatt på alle virtuelle Windows- og Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, App Service (Basic, Standard, Pv2 og Pv3), Logic Apps og HDInsight sammenlignet med de vanlige Foretaksavtale-prisene dine. Prisen for utvikling og testing på disse tjenestene er lik prisen for en virtuell Linux-maskin av samme størrelse og type. Eksempel:

 • En forekomst av en virtuell maskin av typen Windows Server / middels forbruk (A2) / Basic faktureres til samme pris som en forekomst av en virtuell maskin av typen Linux / middels forbruk (A2) / Basic
 • Nettsteder / høyt forbruk (L) / Standard faktureres til samme pris som en forekomst av en virtuell maskin av typen Linux / høyt forbruk (A3) / Standard
 • En HDInsight-hovednode (på en A4-forekomst med ekstra høyt forbruk) faktureres til samme pris som en forekomst av en virtuell maskin av typen Linux / ekstra høyt forbruk (A4) / Standard
 • Logic Apps Enterprise Connection faktureres med 50 % av de publiserte prisene

Tilgang til Windows 10 og Windows Virtual Desktop-tjeneste

Med dette tilbudet kan du kjøre Windows 10-avbildninger på Azure for utvikling og testing. Du kan også få tilgang til tjenesten Windows Virtual Desktop -tjenesten i DevTest-abonnementet for å forenkle administrasjonsopplevelsen for Windows virtuelle maskiner og enkelt distribuere og skalere utviklings- og testmiljøene, samtidig som du får spesialrabatter.

Bruk Visual Studio-programvare uten ytterligere kostnader

Det er ingen ytterligere kostnader for programvaren inkludert i Visual Studio-abonnementet du bruker til utvikling og testing på virtuelle Windows Server-maskiner i Azure, for eksempel SQL Server. Du kan også bruke forhåndskonfigurerte avbildninger for virtuelle maskiner, for eksempel SQL Server og BizTalk Server, uten ytterligere programvarekostnader. Du kan også laste opp din egen virtuelle maskin med programvare fra Visual Studio-abonnementet. Du belastes bare med den rabatterte prisen for virtuelle maskiner.

På dette Enterprise Dev/Test-abonnementet kan du bruke programvaren som dekkes av Visual Studio-abonnementet for utvikling og testing. Microsoft-serverprogramvareprodukter som støttes på Azure Virtual Machines, er oppført her.

Mottakeren har eneansvar for eventuelle avgifter som kan oppstå ved mottak av kostnadsfrie tjenester.

Slik konfigurerer du et Azure-abonnement basert på dette tilbudet

Kunder med foretaksavtale har én eller flere personer i rollen som bedriftsadministrator. Disse personene har tilgang til Azure Enterprise Portal. Bedriftsadministratorer legger til brukere kalt kontoeiere i avtalen sin via Azure Enterprise Portal. Disse kontoeierne kan opprette Azure-abonnementer under foretaksavtalen. Bedriftsadministratoren må merke av i kolonnen for utvikling og testing for en kontoeier for at vedkommende skal kunne opprette Azure-abonnementer basert på Enterprise Dev/Test-tilbudet. Kontoeieren oppretter abonnementer via Azure-kontoportalen, og bør deretter legge til aktive Visual Studio-abonnenter som medadministratorer, slik at disse kan administrere og bruke de nødvendige ressursene for utvikling og testing.

Servicenivåavtaler

Enterprise Dev/Test er bare for utvikling og testing av programmer. Bruk innenfor abonnementet dekkes ikke av en serviceavtale, med unntak av bruken av Azure DevOps og Visual Studio App Center.

Vanlige spørsmål

 • Dette tilbudet er ikke knyttet til de månedlige Azure-kredittene for Visual Studio-abonnenter. Visual Studio-abonnenter har fortsatt en månedlig kreditt til Azure-bruk, og denne er helt atskilt fra Enterprise Dev/Test-tilbudet. Se detaljene om månedlig kreditt for Visual Studio abonnenter.

 • Tilbudet om månedlige Azure-kreditter for Visual Studio-abonnementer egner seg best til følgende scenarioer:

  • Utvikling av kunnskaper
  • eksperimentering med Azure-tjenester
  • lette enkeltbelastninger for utvikling og testing
  • prototyper, gjennomførbarhetsbevis og annet midlertidig arbeid


  Enterprise Dev/Test-tilbudet passer til følgende:

  • alle arbeidsbelastninger for utvikling og testing for grupper
  • Mellomstore og store enkeltbelastninger for utvikling og testing
 • Ja, Visual Studio-abonnentene kan registrere seg for Dev/Test – forbruksbetalt-tilbudet.

 • Begge disse avtalene er tilgjengelige for kunder med foretaksavtale, og begge faktureres gjennom foretaksavtalen.
  Her er de viktigste forskjellene:

  1. Enterprise Dev/Test-tilbudet er begrenset til utvikling og testing, og kan bare brukes av aktive Visual Studio-abonnenter. Enterprise-standardtilbudet har ikke disse begrensningene, noe som betyr at det kan ha produksjonsbelastninger og at alle brukere har tilgang til det.

  2. Enterprise Dev/Test-tilbudet gir tilgang til egne avbildninger for utvikling og testing i galleriet, blant annet Windows 8.1 og Windows 10. Disse er ikke tilgjengelige i Enterprise-standardtilbudet. Azure-tilbud for utvikling og testing er den eneste måten å kjøre Windows-klienter i skyen på.

  3. Enterprise Dev/Test-tilbudet gir enda lavere priser på virtuelle Windows-maskiner, Cloud Services, HDInsight og nettapper (basert på prisen for virtuelle Linux-maskiner av tilsvarende størrelse og type). Priser for alle andre Azure-tjenester er de samme som i Enterprise-standardtilbudet.

  4. Enterprise Dev/Test-tilbudet omfattes ikke av serviceavtaler.
 • Muligheten til å opprette abonnementer basert på Enterprise Dev/Test-tilbudet er begrenset til kontoeiere som har fått tillatelse til dette av en bedriftsadministrator. Hvis Visual Studio-abonnenten er kontoeier og har denne tillatelsen, kan vedkommende konfigurere Azure-abonnementer basert på dette tilbudet.