Vanlige spørsmål om Azure Hybrid Benefit

Oversikt

 • AHB er et pristilbud som hjelper deg med å maksimere verdien av din eksisterende Windows Server- og/eller SQL Server-lisensinvestering mens du migrerer til Azure. Med det får kvalifiserte kunder en redusert pris på Azure Virtual Machines (infrastruktur som en tjeneste, eller IaaS) og en redusert prissats for Azure SQL Database (plattform som en tjeneste, eller PaaS), og SQL Server på virtuelle Azure-maskiner (IaaS).

  *Faktiske besparelser kan variere basert på område, forekomsttype eller bruk.

  • Windows Server Standard Edition med Software Assurance
  • Windows Server Datacenter-utgave med Software Assurance
  • SQL Server Enterprise Core med Software Assurance
  • SQL Server Standard Core med Software Assurance
  • Azure SQL Database

  Obs! Kunder som kvalifiserer for Azure Hybrid Benefit, kan bruke denne fordelen i Azure Dedicated Host (du får flere detaljer i Windows Server- og SQL Server-inndelingene)

 • Azure Hybrid Benefit gjelder kun for Windows Server Standard Edition og Datacenter Edition, SQL Server Enterprise Core og Standard Core, og Azure SQL Database. Fordelen gjelder ikke for SQL Server lisensiert under server/CAL-lisensmodellen.

 • Azure Hybrid Benefit er tilgjengelig for kunder som eier kvalifiserte SQL Server- og/eller Windows Server-lisenser med aktiv Software Assurance eller tilsvarende kvalifiserende abonnementslisenser.

  Tilbudet er tilgjengelig i alle Azure-skyområder.

 • Tilbudet er tilgjengelig i alle Azure-skyområder.

 • Fordelene for SQL Server og Windows Server kan brukes i sammen når du bruker SQL Server i Azure Virtual Machines. Den anbefalte tilnærmingen er å bruke Virtual Machines med Microsoft-sertifiserte BYOL (Bring Your Own License) galleriavbildninger for SQL Server. I Microsoft Azure-portalen distribuerer du de virtuelle maskinene dine (VM) med disse avbildningene. Du vil bli spurt: «Har du allerede en Windows-lisens?» Svar: «Ja.»

  I Azure SQL Database trenger du kun å bruke AHB for SQL Server. Du kan aktivere fordelen via Microsoft Azure-portalen ved å bekrefte at du har tilstrekkelige aktive lisenser med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser.

 • For kunder som ikke kan gå over til de nyeste versjonene av disse produktene før støtte er avsluttet, tilbyr vi AHB og utvidede sikkerhetsoppdateringer for å beskytte data og apper under overgangen til avsluttet støtte. Generelt anbefaler vi at du oppgraderer til de nyeste versjonene av programvaren vår, både lokalt og i skyen (IaaS og PaaS), for å redusere sikkerhetsrisikoen og fortsette å få sikkerhetsoppdateringer. Les mer.

Azure Hybrid Benefit for Windows Server

 • Azure Hybrid Benefit hjelper deg med å få mer verdi ut av dine Windows Server-lisenser og spare opptil 40 prosent * på virtuelle maskiner.

  Hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernelisenser, Datacenter Edition eller Standard Edition gir tilgang til to forekomster med opptil 8 kjerner eller én forekomst med opptil 16 kjerner. Datacenter Edition-lisensene muliggjør samtidig bruk lokalt og i Azure. Standard Edition-lisenser må enten brukes lokalt eller i Azure, men kundene har rett til 180 dager samtidig bruk mens de overfører serverne sine.

  *Datacenter Edition-lisenser som distribueres på Azure Dedicated Host på vertsnivå (lisensierer alle de fysiske kjernene på serveren), er begrenset til 180 dager samtidig bruk under overføring av serverne sine.

 • Den grunnleggende databehandlingssatsen er prissatsen som brukes til å beregne Azure Hybrid Benefit. Den er lik Linux-prissatsen for virtuelle maskiner.

 • Lisenser for Windows Server Datacenter-utgaven kan brukes både lokalt og i Azure. Lisenser for Windows Server Standard-utgaven konvertert fra lokalt til Azure vil ikke lenger kunne brukes lokalt.

 • For å bruke Windows virtuelle maskiner med AHB, gjør ett av følgende.

  • Distribuer virtuelle maskiner fra et av Windows Server-avbildningene som tilbys på Azure Marketplace.
  • Last opp en tilpasset virtuell maskin og distribuer ved hjelp av en Resource Manager-mal eller Azure PowerShell.
  • Konverter eksisterende virtuelle maskiner i Azure til AHB-kostnaden for Windows Server.
  • Bruk også AHB for Windows Server på et skaleringssett for virtuell maskin.

  Les mer.

 • Det er ikke nødvendig å matche avbildningen med utgaven din. Hvis du for eksempel eier Standard-utgaven, kan du bruke avbildingene for Datacenter-utgaven. Vi tilbyr fire avbildninger du kan bruke med lisenser for enten Datacenter-utgaven eller Standard-utgaven:

  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012 Datacenter-utgaven
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter-utgaven
  • Windows Server 2016 Datacenter-utgaven
  • Windows Server 2019 Datacenter-utgaven
 • Ja. Med funksjonen for retroaktiv tagging kan du tagge dine eksisterende virtuelle maskiner. Lær mer om hvordan du konverterer eksisterende virtuelle maskiner på Azure for å benytte fordelen.

 • Ja, regelen krever at lisensene forblir tildelt Azure under AHB i minst 90 dager. Lisenser kan til enhver tid fordeles over til nye virtuelle maskiner på Azure.

 • For hver 2-prosessorlisens for Windows Server eller sett med 16-kjernelisenser for Windows Server dekket med Software Assurance, vil du få ett av følgende i Azure.

  • Opptil 2 virtuelle maskiner med opptil 8 kjerner
  • Én virtuell maskin med opptil 16 kjerner
 • Ja, du kan kjøre virtuelle maskiner med mer enn 16 kjerner ved å stakke lisenser. Du kan for eksempel kjøre en virtuell maskin med opptil 32 kjerner for to 2-prosessorlisenser eller 32-kjernelisenser.

 • Ja, hvis du lisensierte Windows Server igjennom CIS (Core Infrastructure Suite) så kan du bruke AHB. Men System Center-komponenten i CIS dekkes ikke.

 • Ja, du kan bruke AHB til kjøp gjennom partnere som videreselger Azure-infrastruktur, forutsatt at du har aktiv Software Assurance eller et abonnement. Hvis du for eksempel kjøper Azure gjennom en Cloud Solution-leverandør, er du kvalifisert for fordelen.

 • Ja, AHB kan brukes på nestet virtualisering og krever ikke at du tildeler flere Windows Server-lisenser for nestede virtuelle maskiner.

  Det kreves ingen lisensnøkler for å kjøre Windows Server når du bruker AHB.

 • Azure Hybrid Benefit for Windows Server på Azure Dedicated Host kan brukes på tre måter:

  • Standard Edition: Kunder med Windows Server Standard Edition har krav på to instanser, i likhet med hvordan Azure Hybrid Benefit gjelder for Windows Server på virtuelle Azure-maskiner på delte servere. Hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernelisenser gir tilgang til to forekomster med opptil 8 kjerner eller én forekomst med opptil 16 kjerner. Azure Hybrid Benefit for Standard Edition-lisenser må enten brukes lokalt eller i Azure, men kundene har rett til 180 dager samtidig bruk mens de overfører serverne sine.
  • Datacenter Edition for virtuelle maskiner: Kunder med Windows Server Datacenter Edition kan ta i bruk sin Azure Hybrid Benefit på enten individuelle virtuelle maskiner eller for hele verten. Når du lisensierer individuelle virtuelle maskiner, gir hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernelisenser tilgang til to forekomster med opptil 8 kjerner eller én forekomst med opptil 16 kjerner på Azure Dedicated Host-tjenester. Det er mulig med samtidig bruk både lokalt og i Azure når Datacenter Edition-lisenser er tildelt til Azure Dedicated Host-tjenester etter virtuell maskin.
  • Datacenter Edition for fysisk vert: Kunder med Windows Server Datacenter Edition har ubegrensede virtualiseringsrettigheter når de lisensierer alle kjernene på den fysiske verten. Men i motsetning til når de lisensierer etter virtuell maskin, tillates ikke samtidig bruk lokalt etter en overføringsperiode på 180 dager.

Azure Hybrid Benefit for SQL Server

 • AHB for SQL Server er en Azure-basert fordel som gjør det mulig for kundene å bruke SQL Server-lisenser med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser for å kunne betale en redusert pris ("basispris") på SQL Database vCore-baserte alternativer, for eksempel administrert forekomst , vCore-basert enkeltdatabase, og vCore-basert utvidelsesutvalg; på SQL Server i Azure Virtual Machines; og på SQL Server Integration Services.

  Obs! Du kan bruke AHB selv med en aktiv SKU, men basisprisen gjelder fra det tidspunktet du velger fordelen i portalen. Ingen kreditt blir gitt retroaktivt.

  AHB for SQL Server gir:

  • Evnen til å flytte lisensene dine til et totaladministrert PaaS-produkt. Azure er den eneste skyen som gir denne muligheten. Amazon Web Services RDS (Relational Database Service) er ikke kvalifisert for BYOL (Bring Your Own License) og må tilbys som «lisenser som er inkludert.»
  • Fire kjerner i skyen for hver eneste kjerne lokalt for kunder med Enterprise-utgaven i nivået for generelt bruk eller hyperskalering.
  • 180 dager med dobbelt bruk gir rett til å søke om nåværende distribusjon (lokalt eller på sky fra tredjepart) og i Azure for å tillate dataoverføring.

  For en vertsbasert løsning med maksimale besparelser, kombiner AHB for SQL Server med AHB for Windows Server.

 • AHB for SQL Server er tilgjengelig for kunder med ett av følgende.

  • SQL Server Enterprise Core med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser
  • SQL Server Standard Core med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser

  Dersom du ikke har Software Assurance, kan du kjøpe det med nye lisenser etter listepriser eller med kvalifiserende abonnementslisenser.

 • AHB for SQL Server er tilgjengelig i alle områder der vCore-baserte SQL Database-alternativer er tilgjengelige.

 • For å aktivere fordelen din, må du først bekrefte lokal lisensstilling for SQL Server med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser. Du kan gjøre dette gjennom Volume Licensing Service Center. Gå deretter til Microsoft Azure-portalen og distribuere SQL Database. Når du blir bedt om det, bekreft at du eier nok kvalifiserende lisenser lokalt for å distribuere antall kjerner som er forespurt for skyen. Ved å bekrefte blir du kvalifisert for den reduserte basisprisen.

 • Med Azure SQL Database fungerer fordelen som følger.

  • Hvis du har Standard-utgaven per kjernelisenser med aktiv Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser, kan du få en vCore i tjenestenivået generell bruk for hver lisenskjerne du eier lokalt.
  • Hvis du har Enterprise-utgaven per kjernelisenser med aktiv Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser, kan du få en vCore i tjenestenivået forretningskritisk for hver lisenskjerne du eier lokalt. Obs! AHB for SQL Server i tjenestenivået forretningskritisk er kun tilgjengelig for lisenser til SQL Server Enterprise-utgaven.
  • Hvis du har svært virtualiserte Enterprise-arbeidsbelastninger, kan du få fire virtuelle kjerner i tjenestenivået for generell bruk eller for hyperskalering for hver kjernelisens med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisens du eier lokalt. Dette er en unike virtualiseringsfordel som bare er tilgjengelig på Azure SQL Database.

  AHB for SQL Server varierer basert på lisensavtrykk, som følger.

  Lisensavtrykk Rettigheter
  Kjerne med Software Assurance for SQL Server Enterprise-utgaven

  vCore-baserte alternativer for SQL Database:

  • Basispris på nivået for generell bruk, det forretningskritiske nivået eller hyperskaleringsnivået

  • 1 kjerne lokalt for 4 kjerner i nivået for generell bruk eller hyperskaleringsnivået

  • 1 kjerne lokalt for 1 kjerne i forretningskritisk

  SQL Server på Azure Virtual Machines:

  • 1 kjerne lokalt for 1 kjerne Enterprise-utgaven i Azure Virtual Machines

  Kjerne med Software Assurance for SQL Server Standard-utgaven

  vCore-baserte alternativer for SQL Database:

  • Basispris bare på nivået for generell bruk eller hyperskaleringsnivået

  • 1 kjerne lokalt for 1 kjerne i nivået for generell bruk eller hyperskaleringsnivået

  SQL Server på Azure Virtual Machines:

  • 1 kjerne lokalt for 1 kjerne Standard-utgaven i Azure Virtual Machines

 • Med SQL Server i Azure Virtual Machines fungerer fordelen som følger.

  • Dersom du har Enterprise Core-lisenser med aktiv Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser, kan du få én kjerne av SQL Server Enterprise Core i Azure Virtual Machines for hver enkelt lisenskjerne du eier lokalt. Du må tildele minst fire kjernelisenser per virtuelle maskin.
  • Dersom du har Standard Core-lisenser med aktiv Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser, kan du få én kjerne av SQL Server Standard i Azure Virtual Machines for hver enkelt lisenskjerne du eier lokalt. Du må tildele minst fire kjernelisenser per virtuelle maskin.
 • Virtualiseringsfordelen som er tilgjengelig med AHB for SQL Server gjelder for svært virtualiserte lokale arbeidsbelastninger. Fordelen er kun tilgjengelig for Azure SQL Database. Du kan konvertere én kjerne av SQL Server Enterprise-utgaven med aktiv Software Assurance og få opptil fire virtuelle kjerner med SQL Database på nivået for generell bruk og hyperskaleringsnivået til redusert pris. Dette gjør det veldig kostnadseffektivt å flytte virtualiserte programmer til vCore-baserte SQL Database-alternativer. Hvis du for eksempel har fire kjernelisenser i SQL Server Enterprise-utgaven, kan du få opptil 16 vCores med SQL Database for generell bruk til redusert basispris.

 • Den primære forskjellen i tilbudet for SQL Server, når det blir brukt på Azure Virtual Machines sammenlignet med Azure SQL Database, er at virtualiseringsfordelen kun er tilgjengelig på Azure SQL Database. Du må også tildele minst fire kjernelisenser når du bruker Microsoft Azure Virtual Machines. Lær mer om forskjellene mellom SQL Server i Microsoft Azure Virtual Machines og Azure SQL Database.

 • Lisensene dine må brukes enten lokalt eller i skyen; men for å forenkle migreringen gir vi imidlertid en 180-dagers innledningsperiode hvor du kan bruke lisenser både i din nåværende distribusjon og på Azure.

 • Nei, AHB kan ikke brukes retroaktivt.

 • Ja. Opprettholdelse av aktiv Software Assurance på SQL Server-lisensene dine eller kvalifiserende SQL-abonnementslisenser er nødvendig for å kunne fortsette å betale basisprisen på SQL Database vCore-baserte alternativer.

 • For å bruke AHB for SQL Server, må du ha aktiv Software Assurance. Hvis Software Assurance utløper og du ikke fornyer den, blir du flyttet til den lisensinkluderte prisen for det tilsvarende tjenestenivået.

  Hvis du har SQL Server 2008/2008 R2 eller Windows Server 2008/2008 R2, men ikke har Software Assurance, kan du flytte til Azure via abonnementslisenser for forbruksbetaling eller leverandører av skyløsninger (CSP) for å få utvidede sikkerhetsoppdateringer uten kostnader. For å bli værende lokalt kan du kjøpe Software Assurance og/eller en CSP-abonnementslisens for å få utvidede sikkerhetsoppdateringer lokalt via tilleggslisenser eller kvalifisere for AHB dersom serverne flyttes til Azure . Utvidede sikkerhetsoppdateringer brukes uten ekstra gebyrer under AHB.

 • Ja, du kan stakke opp lisenser. Lisenser i Standard utgaven kan derimot ikke stables opp for et tjenestenivå som er kvalifisert for Enterprise-utgaven. For eksempel kan du stable opp fire lisenser i Standard-utgaven med 2-kjerner for å få lisenser med 8 vCore for tjenestenivået generell bruk til redusert prissats; men du kan ikke stable lisensene dine i Standard-utgaven for å få lisenser med tjenestenivået forretningskritisk som kun er tilgjengelig for Enterprise Core-abonnenter med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser.

 • AHB for SQL Server gir deg mer verdi fra SQL Server-lisensene dine og besparelser på opptil 55 prosent på SSIS. Du kan benytte fordelen på lisenser for SQL Server Enterprise Core og Standard Core dekket med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser, og bruke SQL Server-lisensene dine til å kjøre SQL Server SSIS-pakker på Azure til en lavere basispris.

 • Hvis du er en SQL Server-kunde med Software Assurance-lisensmobilitetsfordeler, kan du overføre SQL Server-lisensene dine til tredjeparts delte servere. Dette gjelder uadministrerte tilbud i skyen, for eksempel virtuelle maskiner og vertsbaserte tilbud. Du må ta med eget media og fullføre alle skjemaer for forskriftssamsvar med tredjeparts skytjenesteleverandører. Du har rett til å bruke en kjerne i skyen for hver kjerne du eier lokalt, og du må kjøre den samme SQL Server-utgaven.

 • Kunder som kvalifiserer for Azure Hybrid Benefit, kan bruke denne fordelen i Azure Dedicated Host under samme vilkår og betingelser. Software Assurance-kunder med SQL Server Enterprise-utgaver som lisensierer Azure Dedicated Host på vertsnivå, har i tillegg ubegrensede virtualiseringsrettigheter. For kunder som overfører eksisterende arbeidsbelastninger til Azure Dedicated Host, har de rett på 180 dager samtidig bruk. Les mer.

 • Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server kan brukes i sammen når du bruker SQL Server i Azure Virtual Machines. Den anbefalte tilnærmingen er å bruke Virtual Machines med Microsoft-sertifiserte BYOL SQL Server-galleriavbildninger. På Azure-portalen kan du distribuere Virtual Machines med Microsoft-sertifisert BYOL SQL Server-galleriavbildninger og deretter velge «Ja» som svar på spørsmålet «Har du allerede en Windows-lisens?».