Vanlige spørsmål om Azure Hybrid Benefit

 • Azure Hybrid Benefit hjelper deg med å få mer verdi for dine Windows Server-lisenser og spare opptil 40 prosent * på virtuelle maskiner. Du kan bruke fordelen med lisenser for Windows Server Datacenter og Standard edition som dekkes av Software Assurance eller Windows Server-abonnementer. Avhengig av utgaven, kan du konvertere eller gjenbruke lisensene dine for å kjøre på Windows Server-virtuelle maskiner i Azure og betale en lavere grunnpris (Linux virtuell maskin-priser).

  * Faktiske besparelser kan variere basert på område, forekomsttype eller bruk.

 • Grunnprisen for databehandling som brukes til å beregne Azure Hybrid Benefit er den samme som prisen forLinux på virtuelle maskiner.
 • Azure Hybrid Benefit kan brukes med Windows Server Standard- og Datacenter-utgaver.
 • Hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernelisenser gir tilgang til to forekomster med opptil 8 kjerner eller én forekomst med opptil 16 kjerner. Azure Hybrid Benefit for Standard Edition-lisenser kun brukes én gang, enten lokalt eller i Azure. Fordelene ved Datacenter Edition muliggjør samtidig bruk lokalt og i Azure.
 • Azure Hybrid Benefit er tilgjengelig hvis du eier lisenser for Windows Server Standard- eller Datacenter edition med aktiv Software Assurance eller Windows Server-abonnementer. Det er ikke begrenset til et spesifikt lisenseringsprogram.

 • Kunder med Datacenter Edition kan bruke lisenser både lokalt og i Azure. Kunder med Standard Edition kan konvertere lisensen, når du tilordner Azure Hybrid Benefit til Azure kan du allikevel ikke bruke Standard Edition-lisensen lokalt.
 • Hvis du er en Azure-bruker, kan du aktivere Hybrid Benefit ved å bruke følgende alternativer

 • Vi tilbyr fire avbildninger som du kan bruk med enten Datacenter- eller standard lisenser – avbildningen behøver ikke stemme overens med din utgave. Hvis du for eksempel eier Standard Edition, kan du bruke avbildingene for Datacenter Edition. Her er en liste over avbildningene:

  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2016 Datacenter
 • Azure Hybrid Benefit har vært tilgjengelig for nye Azure-arbeidsbelastninger siden februar 2016.
 • Ja, det kan du. Med funksjonen «retroaktiv tagging» kan du tagge dine eksisterende virtuelle maskiner for å benytte deg av denne fordelen. Finn ut mer om hvordan du bruker Azure Hybrid Benefit.

 • Azure Hybrid Benefit er tilgjengelig i alle Azure-skyområder.
 • Nei, Azure Hybrid Benefit kan bare brukes med Windows Server Standard- og Datacenter-utgaver. Separat kan du bruke License Mobility for distribusjon av eksisterende SQL Server-lisenser i skyen uten tilleggsgebyr.
 • Ja, det finnes en 90-dagers tilordningsregel for Windows Server, denne krever at lisensene forblir tilordnet den samme maskinvare i minst 90 dager.

 • For hver 2-prosessor Windows Server-lisens eller Windows Server-lisens med 16 kjerner som dekkes av Software Assurance, vil du motta følgende:

  • Opptil to virtuelle maskiner med opptil 8 kjerner eller
  • Én virtuell maskin med opptil 16 kjerner.

  Merk: Når det gjelder VM-er der noen av kjernene er skjult, skal du bare telle med kjernene som er tilgjengelige i den resulterende VM-en, ikke kjerneantallet i den opprinnelige VM-størrelsen.

 • Ja, du kan kjøre virtuelle maskiner med mer enn 16 kjerner ved å stakke lisenser. Du kan for eksempel kjøre en virtuell maskin med opptil 32 kjerner for to 2-prosessorlisenser eller 32-kjernelisenser.

 • Hvis du lisensierte Windows Server igjennom Core Infrastructure Suite (CIS) så kan du bruke Azure Hybrid Benefit. Men System Center-komponenten i CIS dekkes ikke.
 • Ja, du er kvalifisert for Azure Hybrid Benefit for kjøp i gjennom partnere som forhandler Azure Infrastructure, forutsatt at du har aktiv Software Assurance-dekning. Hvis du for eksempel kjøper Azure gjennom en Cloud Solution-leverandør, er du kvalifisert for Azure Hybrid Benefit.
 • Ja, vi støtter nestet virtualisering på Azure Hybrid Benefit uten å kreve at kunden tildeler ekstra Windows Server-lisenser til de nestede VM-ene.

 • Nei. Azure Hybrid Benefit gir kundene en berettigelse på Azure, men ber dem ikke om å «fysisk flytte» en lisensnøkkel til Azure.