Vanlige spørsmål om Azure Hybrid Benefit

Oversikt

 • Azure Hybrid Benefit (AHB) er et pristilbud som hjelper deg med å maksimere verdien av din eksisterende Windows Server- og/eller SQL Server-lisensinvestering mens du migrerer til Azure. Med det får kvalifiserte kunder en redusert pris på Azure Virtual Machines (infrastruktur som tjeneste, eller IaaS) og en redusert pris på Azure SQL Database (plattform som tjeneste, eller PaaS) og SQL Server på Azure Virtual Machines (IaaS).

  *Faktiske besparelser kan variere basert på område, forekomsttype eller bruk.

  • Windows Server Standard Edition med Software Assurance
  • Windows Server Datacenter-utgave med Software Assurance
  • SQL Server Enterprise Core med Software Assurance
  • SQL Server Standard Core med Software Assurance
  • Azure SQL Database

  Obs! Kunder som er kvalifisert for Azure Hybrid Benefit, kan bruke denne fordelen i Azure Dedicated Host (du får flere detaljer i inndelingene om Windows Server og SQL Server)

 • Azure Hybrid Benefit gjelder bare for Windows Server Standard Edition og Datacenter Edition, SQL Server Enterprise Core og Standard Core og Azure SQL Database. Fordelen gjelder ikke for SQL Server lisensiert under server/CAL-lisensmodellen.

 • Azure Hybrid Benefit er tilgjengelig for kunder som eier kvalifiserte SQL Server- og/eller Windows Server-lisenser med aktiv Software Assurance eller tilsvarende kvalifiserende abonnementslisenser.

  Tilbudet er tilgjengelig i alle Azure-skyområder.

 • Tilbudet er tilgjengelig i alle Azure-skyområder.

 • Fordelene for SQL Server og Windows Server kan brukes sammen når du bruker SQL Server i Azure Virtual Machines. Den anbefalte tilnærmingen er å bruke Azure Virtual Machines med Microsoft-sertifiserte BYOL-galleriavbildninger (Bring Your Own License) for SQL Server. I Azure-portalen ruller du ut de virtuelle maskinene dine med disse avbildningene. Du vil bli spurt: «Har du allerede en Windows-lisens?» Svar: «Ja.»

  I Azure SQL Database trenger du bare å bruke AHB for SQL Server. Du kan aktivere fordelen via Microsoft Azure-portalen ved å bekrefte at du har tilstrekkelige aktive lisenser med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser.

 • For kunder som ikke kan gå over til de nyeste versjonene av disse produktene før støtte er avsluttet, tilbyr vi AHB og utvidede sikkerhetsoppdateringer for å beskytte data og apper under overgangen til avsluttet støtte. Generelt anbefaler vi at du oppgraderer til de nyeste versjonene av programvaren vår, både lokalt og i skyen (IaaS og PaaS), for å redusere sikkerhetsrisikoen og fortsette å få sikkerhetsoppdateringer. Les mer.

Azure Hybrid Benefit for Windows Server

 • Azure Hybrid Benefit hjelper deg med å få mer ut av Windows Server-lisensene og spare opptil 40 prosent* på virtuelle maskiner.

  Hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernelisenser, Datacenter Edition eller Standard Edition gir tilgang til to forekomster med opptil 8 kjerner eller én forekomst med opptil 16 kjerner. Datacenter Edition-lisensene muliggjør samtidig bruk lokalt og i Azure. Standard Edition-lisenser må enten brukes lokalt eller i Azure, men kundene har rett til 180 dager samtidig bruk mens de overfører serverne sine.

  *Datacenter Edition-lisenser som rulles ut på Azure Dedicated Host på vertsnivå (lisensierer alle de fysiske kjernene på serveren), er begrenset til 180 dager samtidig bruk under overføring av serverne sine.

 • Grunnprisen for databehandling er prisen som brukes til å beregne Azure Hybrid Benefit. Den er lik Linux-prisen for virtuelle maskiner.

 • Lisenser for Windows Server Datacenter-utgaven kan brukes både lokalt og i Azure. Lisenser for Windows Server Standard-utgaven som er konvertert fra lokalt til Azure, vil ikke lenger kunne brukes lokalt.

 • Hvis du vil bruke virtuelle Windows-maskiner med AHB, gjør du ett av følgende.

  • Rull ut virtuelle maskiner fra en av Windows Server-avbildningene som tilbys på Azure Marketplace.
  • Last opp en tilpasset virtuell maskin, og rull ut ved hjelp av en Resource Manager-mal eller Azure PowerShell.
  • Konverter eksisterende virtuelle maskiner i Azure til AHB-kostnaden for Windows Server.
  • Bruk også Azure Hybrid Benefit for Windows Server på et skaleringssett for virtuelle maskiner.

  Les mer.

 • Det er ikke nødvendig å bruke samme avbildning som utgaven din. Hvis du for eksempel eier Standard-utgaven, kan du bruke avbildingene for Datacenter-utgaven. Vi tilbyr fire avbildninger du kan bruke med lisenser for enten Datacenter-utgaven eller Standard-utgaven:

  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012 Datacenter-utgaven
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter-utgaven
  • Windows Server 2016 Datacenter-utgaven
  • Windows Server 2019 Datacenter-utgaven
 • Ja. Med funksjonen for retroaktiv merking kan du merke eksisterende virtuelle maskiner. Lær mer om hvordan du konverterer eksisterende virtuelle maskiner på Azure for å benytte fordelen.

 • Ja, regelen krever at lisensene forblir tildelt Azure under AHB i minst 90 dager. Lisenser kan til enhver tid fordeles over til nye virtuelle maskiner på Azure.

 • For hver 2-prosessorlisens for Windows Server eller sett med 16-kjernelisenser for Windows Server som dekkes med Software Assurance, får du ett av følgende i Azure.

  • Opptil 2 virtuelle maskiner med opptil 8 kjerner
  • Én virtuell maskin med opptil 16 kjerner
 • Ja, du kan kjøre virtuelle maskiner med mer enn 16 kjerner ved å kombinere lisenser. Du kan for eksempel kjøre en virtuell maskin med opptil 32 kjerner for to 2-prosessorlisenser eller 32-kjernelisenser.

 • Ja, hvis du lisensierte Windows Server igjennom CIS (Core Infrastructure Suite) så kan du bruke AHB. Men System Center-komponenten i CIS dekkes ikke.

 • Ja, du kan bruke AHB til kjøp gjennom partnere som videreselger Azure-infrastruktur, forutsatt at du har aktiv Software Assurance eller et abonnement. Hvis du for eksempel kjøper Azure gjennom en leverandør av skyløsninger, er du kvalifisert for fordelen.

 • Ja, AHB kan brukes på nestet virtualisering og krever ikke at du tildeler flere Windows Server-lisenser for nestede virtuelle maskiner.

  Det kreves ingen lisensnøkler for å kjøre Windows Server når du bruker AHB.

 • Azure Hybrid Benefit for Windows Server på Azure Dedicated Host kan brukes på tre måter:

  • Standard-utgave: Kunder med Windows Server Standard-utgaven har krav på to forekomster i likhet med hvordan Azure Hybrid Benefit gjelder for Windows Server på virtuelle Azure-maskiner på delte servere. Hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernelisenser gir tilgang til to forekomster med opptil 8 kjerner eller én forekomst med opptil 16 kjerner. Azure Hybrid Benefit for lisenser for Standard-utgaven må enten brukes lokalt eller i Azure, men kundene har rett til 180 dager samtidig bruk mens de overfører serverne sine.
  • Datacenter-utgave for virtuelle maskiner: Kunder med Windows Server Datacenter-utgaven kan bruke Azure Hybrid Benefit på enten individuelle virtuelle maskiner eller på hele verten. Når du lisensierer individuelle virtuelle maskiner, gir hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernelisenser tilgang til to forekomster med opptil 8 kjerner eller én forekomst med opptil 16 kjerner på Azure Dedicated Host-tjenester. Det er mulig med samtidig bruk både lokalt og i Azure når lisenser for Datacenter-utgaven er tildelt til Azure Dedicated Host-tjenester etter virtuell maskin.
  • Datacenter-utgave for fysisk vert: Kunder med Windows Server Datacenter-utgaven har ubegrensede virtualiseringsrettigheter når de lisensierer alle kjernene på den fysiske verten, men i motsetning til når de lisensierer etter virtuell maskin, tillates ikke samtidig bruk lokalt etter en overføringsperiode på 180 dager.

Azure Hybrid Benefit for SQL Server

 • Azure Hybrid Benefit for SQL Server er en Azure-basert fordel som gjør det mulig for kundene å bruke SQL Server-lisenser med Software Assurance eller kvalifiserte abonnementslisenser for å kunne betale en redusert pris («basispris») på SQL Database-alternativer basert på virtuelle kjerner, for eksempel administrert forekomst, enkeltdatabase basert på virtuelle kjerner og utvidelsesutvalg basert på virtuelle kjerner, på SQL Server i Azure Virtual Machines og på SQL Server Integration Services.

  Obs! Du kan bruke AHB selv med en aktiv SKU, men basisprisen gjelder fra det tidspunktet du velger fordelen i portalen. Ingen kredit blir gitt retroaktivt.

  Azure Hybrid Benefit for SQL Server gir deg følgende:

  • Muligheten til å flytte lisensene dine til et totaladministrert PaaS-produkt. Azure er den eneste skyen som gir denne muligheten. Amazon Web Services Relational Database Service (RDS) er ikke kvalifisert for BYOL (Bring Your Own License) og må tilbys som «lisenser inkludert».
  • Fire kjerner i skyen for hver eneste kjerne lokalt for kunder med Enterprise-utgaven på nivået for generell bruk eller hyperskalering.
  • 180 dager med rett til dobbel bruk for å bruke den på gjeldende utrulling (lokal eller i en sky fra en tredjepart) og i Azure for dataoverføring.

  For en vertsbasert løsning med maksimale besparelser kan du kombinere Azure Hybrid Benefit for SQL Server med Azure Hybrid Benefit for Windows Server.

 • Azure Hybrid Benefit for SQL Server er tilgjengelig for kunder med ett av følgende.

  • SQL Server Enterprise Core med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser
  • SQL Server Standard Core med Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser

  Hvis du ikke har Software Assurance, kan du kjøpe det med nye lisenser til listepriser eller med kvalifiserende abonnementslisenser.

 • Azure Hybrid Benefit for SQL Server er tilgjengelig i alle områder der SQL Database-alternativer basert på virtuelle kjerner er tilgjengelige.

 • For å aktivere fordelen din må du først bekrefte status for lokale lisenser for SQL Server med Software Assurance eller kvalifiserte abonnementslisenser. Du kan gjøre dette gjennom Volume Licensing Service Center. Gå deretter til Azure-portalen, og rull ut SQL Database. Når du blir bedt om det, bekrefter du at du eier nok kvalifiserende lisenser lokalt til å rulle ut antallet kjerner som er forespurt for skyen. Ved å bekrefte blir du kvalifisert for den reduserte basisprisen.

 • Med Azure SQL Database fungerer fordelen som følger.

  • Hvis du har per-kjerne-lisenser for Standard-utgaven med aktiv Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser, kan du få én virtuell kjerne på tjenestenivået for generell bruk for hver lisenskjerne du eier lokalt.
  • Hvis du har per-kjerne-lisenser for Enterprise-utgaven med aktiv Software Assurance eller kvalifiserende abonnementslisenser, kan du få én virtuell kjerne på forretningskritisk tjenestenivå for hver lisenskjerne du eier lokalt. Obs! Azure Hybrid Benefit for SQL Server på forretningskritisk tjenestenivå er bare tilgjengelig for lisenser til SQL Server Enterprise-utgaven.
  • Hvis du har svært virtualiserte Enterprise-arbeidsbelastninger, kan du få fire virtuelle kjerner på tjenestenivået for generell bruk eller for hyperskalering for hver kjernelisens med Software Assurance eller kvalifisert abonnementslisens du eier lokalt. Dette er en unik virtualiseringsfordel som bare er tilgjengelig på Azure SQL Database.

  Azure Hybrid Benefit for SQL Server varierer etter lisens, som følger.

  LISENS Rettigheter
  Kjernelisens for SQL Server Enterprise-utgave med Software Assurance

  SQL Database-alternativer basert på virtuelle kjerner:

  • Basispris på nivået for generell bruk, det forretningskritiske nivået eller hyperskaleringsnivået

  • 1 kjerne lokalt for 4 kjerner på nivået for generell bruk eller hyperskaleringsnivået

  • 1 kjerne lokalt for 1 kjerne på det forretningskritiske nivået

  SQL Server på Azure Virtual Machines:

  • 1 kjerne lokalt for Enterprise-utgaven for 1 kjerne i Azure Virtual Machines

  Kjernelisens for SQL Server Standard-utgave med Software Assurance

  SQL Database-alternativer basert på virtuelle kjerner:

  • Basispris bare på nivået for generell bruk eller hyperskaleringsnivået

  • 1 kjerne lokalt for 1 kjerne på nivået for generell bruk eller hyperskaleringsnivået

  SQL Server på Azure Virtual Machines:

  • 1 kjerne lokalt for Standard-utgaven for 1 kjerne i Azure Virtual Machines

 • Med SQL Server i Azure Virtual Machines fungerer fordelen som følger.

  • Hvis du har Enterprise Core-lisenser med aktiv Software Assurance eller kvalifiserte abonnementslisenser, kan du få én kjerne av SQL Server Enterprise Core i Azure Virtual Machines for hver lisenskjerne du eier lokalt. Du må tildele minst fire kjernelisenser per virtuelle maskin.
  • Hvis du har Standard Core-lisenser med aktiv Software Assurance eller kvalifiserte abonnementslisenser, kan du få én kjerne av SQL Server Standard i Azure Virtual Machines for hver lisenskjerne du eier lokalt. Du må tildele minst fire kjernelisenser per virtuelle maskin.
 • Virtualiseringsfordelen som er tilgjengelig med Azure Hybrid Benefit for SQL Server, gjelder for svært virtualiserte lokale arbeidsbelastninger. Fordelen er bare tilgjengelig for Azure SQL Database. Med den kan du konvertere én kjerne av SQL Server Enterprise-utgaven med aktiv Software Assurance og få opptil fire virtuelle kjerner av SQL Database på nivået for generell bruk og hyperskaleringsnivået til redusert pris. Dette gjør det veldig kostnadseffektivt å flytte virtualiserte programmer til SQL Database-alternativer basert på virtuelle kjerner. Hvis du for eksempel har fire kjernelisenser for SQL Server Enterprise-utgaven, kan du få opptil 16 virtuelle kjerner av SQL Database for generell bruk til redusert basispris.

 • Hovedforskjellen i tilbudet for SQL Server, når det blir brukt på Azure Virtual Machines sammenlignet med Azure SQL Database, er at virtualiseringsfordelen bare er tilgjengelig på Azure SQL Database. Du må også tildele minst fire kjernelisenser når du bruker Microsoft Azure Virtual Machines. Lær mer om forskjellene mellom SQL Server på Microsoft Azure Virtual Machines og Azure SQL Database.

 • Lisensene dine må brukes enten lokalt eller i skyen, men for å forenkle overføringen gir vi imidlertid en 180-dagers innledningsperiode hvor du kan bruke lisenser både i din nåværende distribusjon og på Azure.

 • Nei, Azure Hybrid Benefit kan ikke brukes retroaktivt.

 • Ja. Opprettholdelse av aktiv Software Assurance på SQL Server-lisensene dine eller kvalifiserte SQL-abonnementslisenser er nødvendig for å kunne fortsette å betale basisprisen på SQL Database-alternativer basert på virtuelle kjerner.

 • For å bruke Azure Hybrid Benefit for SQL Server må du ha aktiv Software Assurance. Hvis Software Assurance utløper og du ikke fornyer den, blir du flyttet til den lisensinkluderte prisen for det tilsvarende tjenestenivået.

  Hvis du har SQL Server 2008 / 2008 R2 eller Windows Server 2008 / 2008 R2, men ikke har Software Assurance, kan du flytte til Azure via abonnementslisenser for forbruksbetaling eller leverandører av skyløsninger for å få utvidede sikkerhetsoppdateringer uten kostnader. For å bli værende lokalt kan du kjøpe Software Assurance og/eller en abonnementslisens for leverandører av skyløsninger for å få utvidede sikkerhetsoppdateringer lokalt via tilleggslisenser eller for å bli kvalifisert for Azure Hybrid Benefit hvis serverne flyttes til Azure. Utvidede sikkerhetsoppdateringer brukes uten ekstra gebyrer under Azure Hybrid Benefit.

 • Ja, du kan kombinere lisenser. Lisenser for Standard-utgaven kan imidlertid ikke kombineres for et tjenestenivå som er kvalifisert for Enterprise-utgaven. Du kan for eksempel kombinere fire tokjernelisenser for Standard-utgaven for å få lisenser for åtte virtuelle kjerner for tjenestenivået for generell bruk til redusert pris, men du kan ikke kombinere lisensene dine for Standard-utgaven for å få lisenser for det forretningskritiske tjenestenivået, som bare er tilgjengelig for Enterprise Core-abonnenter med Software Assurance eller kvalifiserte abonnementslisenser.

 • Azure Hybrid Benefit for SQL Server gir deg mer verdi fra SQL Server-lisensene og besparelser på opptil 55 prosent på SSIS. Du kan bruke fordelen på lisenser for SQL Server Enterprise Core og Standard Core dekket med Software Assurance eller kvalifiserte abonnementslisenser og bruke SQL Server-lisensene dine til å kjøre SQL Server SSIS-pakker på Azure til en lavere basispris.

 • Hvis du er SQL Server-kunde med Software Assurance-lisensmobilitetsfordeler, kan du overføre SQL Server-lisensene dine til delte servere fra tredjeparter. Dette gjelder uadministrerte tilbud i skyen, for eksempel virtuelle maskiner og vertsbaserte tilbud. Du må bruke dine egne medier og fylle ut alle skjemaer for forskriftssamsvar med tredjeparts skytjenesteleverandører. Du har rett til å bruke én kjerne i skyen for hver kjerne du eier lokalt, og du må kjøre den samme SQL Server-utgaven.

 • Kunder som er kvalifisert for Azure Hybrid Benefit, kan bruke denne fordelen i Azure Dedicated Host under samme vilkår og betingelser. Software Assurance-kunder med SQL Server Enterprise-utgaver som lisensierer Azure Dedicated Host på vertsnivå, har i tillegg ubegrensede virtualiseringsrettigheter. For kunder som overfører eksisterende arbeidsbelastninger til Azure Dedicated Host, har de rett på 180 dager samtidig bruk. Les mer.

 • Azure Hybrid Benefit for SQL Server og Windows Server kan brukes sammen når du bruker SQL Server i Azure Virtual Machines. Den anbefalte tilnærmingen er å bruke Virtual Machines med Microsoft-sertifiserte BYOL SQL Server-galleriavbildninger. I Azure-portalen kan du rulle ut Virtual Machines med Microsoft-sertifiserte BYOL SQL Server-galleriavbildninger og deretter velge «Ja» som svar på spørsmålet «Har du allerede en Windows-lisens?».