Cognitive Services-priser - Custom Speech Service TESTVERSJON

Bruk intelligens-API-er til å aktivere visuelle funksjoner samt tale-, språk- og kunnskapsfunksjoner

Custom Speech Service lar deg opprette egendefinerte modeller for talegjenkjenning, og distribuere dem til et tale-til-tekst-endepunkt som er skreddersydd for ditt behov. Med Custom Speech Service kan du tilpasse talegjenkjennerens språkmodell slik at den lærer det aktuelle programmets ordforråd og brukernes talemåte. Du kan også tilpasse den akustiske modellen til talegjenkjenneren, slik at den passer bedre til programmets forventede miljø og brukerpopulasjon.

Prisdetaljer

Modelltilpasning er gratis.

Gratis S1
Modelldistribusjoner 1 modell $-/modell/måned
Modelltilpasning 3 timer/måned Ubegrenset
Nøyaktighetstester 2 timer/måned 2 timer gratis og deretter $-/time
Skalering utover I/T $-/enhet/dag der hver enhet lar deg sende fem samtidige forespørsler
Ingen spor I/T $-/modell/måned
Forespurt pris 2 timer/måned 2 timer gratis og deretter $-/time

Kundestøtte og serviceavtaler

 • Gratis fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert.
 • Trenger du kundestøtte for testversjonstjenester? Bruk forumene våre.
 • Vi garanterer at Cognitive Services som kjører på standardnivået, er tilgjengelig minst 99,9 % av tiden. Ingen serviceavtaler er tilgjengelig for gratisnivået. Les servicenivåvilkårene.
 • Ingen serviceavtale i testperioden. Les mer.

Vanlige spørsmål

Custom Speech Service

 • Nivå 1 kan behandle opptil fire lyddeler (dvs. fire transkripsjoner) samtidig, og fremdeles respondere i sanntid. Hvis brukeren sender mer enn fire samtidige lyddeler, blir hver påfølgende lyddel avvist og sendt tilbake med en feilkode som indikerer for mange samtidige gjenkjenninger. Det samme gjelder for nivå 2, hvor 12 samtidige transkripsjoner kan behandles. Gratisnivået tilbyr én samtidig transkripsjon. Det antas at lyden vil lastes opp i sanntid. Hvis lyden lastes opp raskere av samtidighetsgrunner, vil forespørselen fremdeles antas å være pågående inntil lydens varighet er passert (selv om gjenkjenningsresultatet kan sendes tilbake tidligere).

  Merk: Hvis en høyere samtidighetsgrad er påkrevd, ber vi deg ta kontakt.

 • Språkmodellen er en sannsynlighetsfordeling over sekvenser av ord. Språkmodellen lar systemet velge mellom sekvenser av ord som høres nesten like ut, basert på sannsynligheten for selve ordsekvensene. Eksempler (på engelsk): "recognize speech" og "wreck a nice beach" høres likt ut, men fordi det er mye mer sannsynlig at det første utsagnet forekommer, vil det tildeles en høyere poengsum av språkmodellen. Hvis du forventer at talespørringer til ditt program vil inneholde bestemte ord, for eksempel produktnavn eller en sjargong som sjelden forekommer i vanlig tale, kan du sannsynligvis forbedre ytelsen ved å tilpasse språkmodellen. Hvis du for eksempel bygger en app som søker i MSDN ved hjelp av stemmen, er det sannsynlig at uttrykk som "objektorientert" eller "navneområde" eller "punktum net" forekommer oftere enn i vanlige taleprogrammer. Når språkmodellen tilpasses, kan systemet lære dette.

 • Den akustiske modellen er en klassifiserer, som merker korte lydfragmenter som ett av flere fonemer, eller lydenheter, i hvert språk. Disse fonemene kan deretter slås sammen for å danne ord. Det engelske ordet "speech" består for eksempel av fire fonemer, "s p iy ch". Disse klassifiseringene utføres inntil 100 ganger per sekund. Hvis den akustiske modellen tilpasses, kan systemet lære å gjøre en bedre jobb med å gjenkjenne tale i atypiske miljøer. Hvis du for eksempel har en app som er laget for å brukes av arbeidere i et varehus eller en fabrikk, kan en tilpasset akustisk modell føre til at tale gjenkjennes mer presist i nærheten av den støyen man finner i disse miljøene.

 • Gjenkjenning av korte uttrykk støtter ytringer på opptil 15 sekunder. Når det brukes med Speech Client-biblioteket, vil klienten etter hvert som data sendes til serveren, motta mange delresultater og ett endelig resultat basert på flere N-beste valg.

 • Gjenkjenning av lang diktering støtter ytringer på opptil to minutter. Når dette brukes med Speech Client-biblioteket, vil klienten etter hvert som data sendes til serveren, motta mange delresultater og endelige resultater basert på hvor serveren indikerer setningspauser.

 • Hvis for eksempel en kunde bruker S1-nivået til å behandle en million transkripsjoner, må vedkommende betale nivåprisen ($-), de første 100,000 transkripsjonene faktureres med $- per 1,000 transkripsjoner, og de gjenværende 900,000 transkripsjonene faktureres med $- per 1,000 transkripsjoner. Følgelig faktureres kunden med $- + 100,000 * ($- / 1,000) + 900,000 * ($- / 1,000) = $4500.

 • Se informasjonen om Custom Speech Service på nettsiden til Microsoft Cognitive Services, og på Custom Speech Service-nettstedet www.cris.ai.

 • Egendefinert modelldistribusjon er prosessen hvor man pakker inn en egendefinert modell før man eksponerer den som en tjeneste. Den resulterende distribuerte egendefinerte modellen eksponerer et endepunkt som kan brukes til å få tilgang. Brukere kan velge å distribuere så mange modeller de ønsker.

 • Med Custom Speech Service kan brukere tilpasse grunnmodeller basert på egne akustiske data og språkdata. Vi kaller denne prosessen modelltilpasning.

 • Når en egendefinert modell opprettes, har brukerne mulighet til å laste opp testdata for å evaluere den nyopprettede modellen. Brukere kan teste de nye egendefinerte modellene med så mye data de ønsker, dvs. kjøre et ubegrenset antall nøyaktighetstester.

 • Når en egendefinert modell har blitt distribuert, kan URI-en behandle én lydforespørsel om gangen. For scenarioer som sender mer enn én lydforespørsel samtidig til den URI-en, kan brukere velge å skalere ut til fem samtidige forespørsler om gangen. Dette oppnås ved å kjøpe skaleringsenheter. Hver skaleringsenhet garanterer opp til fem samtidige lydforespørsler til en kostnad på $200 per skaleringsenhet. Hvis for eksempel en bruker regner med å sende 23 lydforespørsler samtidig til det endepunktet, må brukeren kjøpe fem skaleringsenheter for å kunne garantere opp til 25 samtidige forespørsler.

 • Loggadministrasjon lar brukere slå av logging for sine distribuerte modeller. Brukere som er opptatt av personvern kan velge å slå av logging i en distribuert modell, til en sats på $20 per måned.

 • Forespurt pris henviser til kostnaden for behandling av lydforespørsler fra endepunktet i en distribuert egendefinert modell.

Generelt

 • The Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service API, Bing Speech-to-Text API, and Bing Text-to-Speech API are billed per 1 000 API transaction calls when a production API call is being actively executed. Billing is prorated for production API transaction call quantities.

  The Bing Long Form Speech API service is billed per hour of speech that is analyzed. The billing is prorated on a per-minute basis.

  The Recommendations API and Text Analytics API can be purchased in units of the standard tiers at a fixed price. Each unit of a tier comes with included quantities of API transactions. If the user exceeds the included quantities, overages are charged at the rate specified in the pricing table above. These overages are prorated, and the service is billed on a monthly basis. The included quantities in a tier are reset each month.

 • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen i gratisnivået.

 • Any annotation to a document counts as a transaction. Batch scoring calls will also take into consideration the number of documents that need to be scored in that transaction. So for instance, if 1 000 documents are sent for sentiment analysis in a single API call, that will count for 1 000 transactions. If an API supports more than one annotation operation, that will also be considered. Let’s say an API call performs both sentiment analysis and key-phrase extraction on 1 000 documents, that will count for 2 000 transactions (2 annotations * 1 000 documents).

 • Hvis bruken overskrides for et standardnivå, blir kontoen belastet for overforbruk. Dette overforbruket faktureres månedlig, og beregnes etter prisen som er angitt for hvert nivå.

 • Alle API-kall (med unntak av Batch-poengkall) teller som en transaksjon. Batch-poengkall beregnes basert på antall elementer som må beregnes i samme transaksjon.

 • Bruken begrenses hvis transaksjonsgrensen nås i gratisnivået. Kundene kan ikke overskride grensen i gratisnivået. Batch-poengberegning støttes ikke på gratisnivået.

 • Anbefalings-API-en kan kjøpes til fastpris i enheter på standardnivåene. Hver enhet i et nivå inneholder et gitt antall API-transaksjoner. Hvis brukeren overskrider det inkluderte antallet, belastes overforbruket med prisene som er angitt i pristabellen ovenfor. Overforbruket fordeles, og tjenesten faktureres per måned. Det inkluderte antallet i et nivå nullstilles hver måned.

 • Du kan når som helst oppgradere til et høyere nivå. Priser og det inkluderte antallet for det høyere nivået, trer i kraft umiddelbart.

Ressurser

Beregn de månedlige kostnadene for Azure-tjenester

Se gjennom vanlige spørsmål om Azure-priser

Les mer om Kognitive tjenester

Se gjennom tekniske opplæringer, videoer og flere ressurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lær hvordan du utvikler med $200 i kreditt, og fortsett gratis

Gratis konto