Hopp over navigasjon

Priser på Batch

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling

Azure Batch leverer jobbplanlegging og klyngehåndtering ved at programmer eller algoritmer kan kjøre parallelt i skala. Virtuelle maskiner med lav prioritet kan redusere kostnadene ved å kjøre bestemte arbeidsbelastninger, men de er bare egnet for visse typer programmer og arbeidsbelastninger. Finn ut mer om ubrukte virtuelle maskiner.

Se nærmere på prisalternativene

Legg til filtre for å tilpasse prisalternativene til dine behov.

Generell

Balansert «prosessor til minne»-forhold. Ideell løsning for testing og utvikling, små og mellomstore databaser og nettservere med liten til middels trafikk.

Av2 Standard

Av2 Standard er nyeste generasjon av virtuelle maskiner i A-serien med tilsvarende prosessorytelse og raskere disk. Disse virtuelle maskinene passer til utviklingsarbeidsbelastninger, build-servere, kodearkiver, nettsteder og nettapper med liten trafikk, mikrotjenester, tidlige produkteksperimenter og små databaser. I likhet med den forrige A Standard-generasjonen inkluderer virtuelle Av2-maskiner belastningsfordeling og autoskalering uten ekstra kostnad.

Forekomst Kjerne(r) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Forbruksbasert betaling med AHB
(normal prioritet)
1 år reservert 1 år reservert med AHB 3 år reservert 3 år reservert med AHB Legg til
overslag
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom – – Tom – – Tom I/T
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom – – Tom – – Tom I/T
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom – – Tom – – Tom I/T
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom – – Tom – – Tom I/T
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom – – Tom – – Tom I/T
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom – – Tom – – Tom I/T
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- $- – – Tom – – Tom – – Tom – – Tom I/T

Reservert forekomst av virtuell maskin er for øyeblikket ikke tilgjengelig for Av2-serien.

D2a – D96a v4

Virtuelle maskiner i Da v4-serien er basert på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-prosessor, som kan oppnå opp til 3,35 GHz. Dav4 VM-størrelser tilbyr en kombinasjon av prosessorenheter for virtuelle maskiner, minne og midlertidig lagring som er i stand til å oppfylle kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger. Lagring for datadisk faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruke Premium SSD-disklagring, velger du Das v4 virtuelle maskiner.
Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Forbruksbasert betaling med AHB
(normal prioritet)
1 år reservert 1 år reservert med AHB 3 år reservert 3 år reservert med AHB Legg til
overslag
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T

D2as – D96as v4

Virtuelle maskiner i Das v4-serien støtter Premium SSD-disklagring og er basert på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-prosessor, som kan oppnå opp til 3,35 GHz. Das v4 VM-størrelser tilbyr en kombinasjon av prosessorenheter for virtuell maskin, minne og midlertidig lagring som er i stand til å oppfylle kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger.

Prisene for virtuelle maskiner og ratemålerne for Das v4-størrelsene er de samme som for Da v4-serien. Disker for varig lagring faktureres separat fra virtuelle maskiner. Se priser for disker.

Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Forbruksbasert betaling med AHB
(normal prioritet)
1 år reservert 1 år reservert med AHB 3 år reservert 3 år reservert med AHB Legg til
overslag
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T

D2d – D64d v4

De virtuelle maskinene i Ddv4-serien er basert på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-prosessoren. Denne tilpassede prosessoren kjører med en grunnhastighet på 2,5 Ghz og kan oppnå en turbofrekvens på opptil 3,4 Ghz for alle kjernene. De virtuelle Ddv4-/Ddsv4-maskinene har raske, store halvlederstasjoner (opptil 2400 GiB) og egner seg godt for programmer som kan dra nytte av lokal lagring med liten ventetid og høy hastighet. Programmer som for eksempel trenger et stort antall lesinger og skrivinger til midlertidig lagring, eller programmer som trenger midlertidige lagringsdata for kladdefiler eller buffere, kan dra nytte av denne nye serien med virtuelle maskiner.

De virtuelle Ddv4-maskinene har en kombinasjon av prosessorenheter, minne og midlertidig lagring som oppfyller kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger. Du kan legge til lagringsplass i disse virtuelle maskinene i form av Standard SSD- og Standard HDD-disker. Hvis du vil bruke Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring, velger du virtuelle Ddsv4-maskiner. Disklagring faktureres separat fra virtuelle maskiner.

Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Forbruksbasert betaling med AHB
(normal prioritet)
1 år reservert 1 år reservert med AHB 3 år reservert 3 år reservert med AHB Legg til
overslag
D2d v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D4d v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D8d v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D16d v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D32d v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D48d v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D64d v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T

D2ds – D64ds v4

De virtuelle maskinene i Ddsv4-serien er basert på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-prosessoren. Denne tilpassede prosessoren kjører med en grunnhastighet på 2,5 Ghz og kan oppnå en turbofrekvens på opptil 3,4 Ghz for alle kjernene. Virtuelle Ddv4-/Ddsv4-maskiner har rask, stor lokal SSD-lagring (opptil 2400 GiB) og egner seg godt til programmer som drar nytte av lokal lagring med lite ventetid og høy hastighet, for eksempel programmer som trenger rask lesing fra og skriving til midlertidig lagring, eller programmer som trenger midlertidig lagring for buffere eller midlertidige filer.

De virtuelle Ddsv4-maskinene har en kombinasjon av prosessorenheter, minne og midlertidig lagring som oppfyller kravene knyttet til de fleste produksjonsarbeidsbelastninger. Du kan legge til lagringsplass i disse virtuelle maskinene i form av Standard SSD-, Standard HDD-, og Premium SSD-disker. Du kan også legge til Ultra Disk-lagring avhengig av områdetilgjengelighet. Disklagring faktureres separat fra virtuelle maskiner.

Forekomst vCPU(-er) RAM Midlertidig
Lagring
Betal for forbruk
(Lav prioritet)
Betal for forbruk
Forbruksbasert betaling med AHB
(normal prioritet)
1 år reservert 1 år reservert med AHB 3 år reservert 3 år reservert med AHB Legg til
overslag
D2ds v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $- $-
$-
$-
$-
I/T
D4ds v4 4 16 GiB 150 GiB $- $-