Hva er IoT?

Det er at ditt utstyr, produkter og enheter er koblet til skyen og utstyrt for å samle og overføre data på en trygg måte.

Hva er Tingenes Internett (IoT) og hvordan kan det hjelpe din virksomhet? IoT gjør at organisasjonen kan analysere data og handle ut fra det, slik at du kan ta smarte beslutninger i sanntid. Med oppdatert og relevant innsikt om forretningen og kunder som følger med disse nye kildene til data er det et stort potensiale for bransjer av alle slag – inkludert produksjon, transport, energi, landbruk, handel og det offentlige – til å få en mer effektiv drift og tilby økt verdi til kunder ved å implementere de riktige løsningene for IoT.

Hva kan jeg gjøre med IoT?

IoT lar deg løse forretningsproblemer med dine egne data. Tingenes Internett handler ikke bare om tilkoblede enheter – det handler om informasjon og hvordan det å koble enheter til skyen gir kraftig, umiddelbar innsikt som kan forandre virksomheten din ved å senke kostnader ved redusert tap av materialer, forbedrede prosesser for drift og mekanikk, eller ved å skape nye måter å drive forretning som blir mulig med pålitelige data i sanntid. Få en reell konkurransefordel ved å bruke IoT til å forvandle data til innsikt, og innsikt til handling.

Utforsk fem vanlige bruksområder for IoT-teknologi og begynn å tenke på hvordan det å bruke tidligere utilgjengelige data kan støtte målene til firmaet ditt:

Ekstern overvåking

Overvåk nesten alle typer utstyr – inkludert tungt maskineri, kjøretøy og til og med husdyr – nesten hvor som helst, enten fortløpende eller ved jevne mellomrom. Ved å spore posisjon, ytelse, tilstand og miljøfaktorer kan innsikten du får fra IoT-tilkoblede ting hjelpe deg med:

 • Reduser tjenestekostnadene og finpuss forretningsprosessene.
 • Forstå hvordan produktene dine yter for å gi en bedre opplevelse til kundene dine.
 • Utvid antall avtaler per dag, kutt drivstoffkostnader og reduser slitasje ved å bruke maskinlæring til å planlegge ruter for frakt eller kjøretøy mer effektivt.
 • Vit hvor du har ressurser på et gitt tidspunkt – helt ned på nivå med hvilket kjøretøy de befinner seg på – for forbedret tjeneste i felt, bedre sikkerhet og høyre sikkerhet for ansatte.

Prediktivt vedlikehold

I likhet med fjernovervåking bruker prediktivt vedlikehold programvare for maskinlæring som analyserer data for å forutse utfall og automatisere handling. Muligheten til å forutse ting gjør at tjenestetilbydere kan fjerne seg fra den tradisjonelle forretningsmodellen med reaktivt og planlagt vedlikehold, og gå over til å bruke data og analyse til å identifisere feil før de blir kritiske, slik at teknikere kan gripe inn før kundene i det hele tatt oppdager at det har oppstått et problem. Utstyrt med denne informasjonen kan du:

 • Finne ut hvilke situasjoner med mekanikk og drift som forårsaker feil eller forsinkelser.
 • Forutse bedre hvilke reservedeler du bør ha på lager, før reparasjoner må til.
 • Kom bort fra forretningsmodellen hvor ting må fikses etter at det har gått galt, ved å forebygge feil på utstyr med just-in-time-vedlikehold.

Anleggsadministrasjon

Dette IoT-scenariet fokuserte på overvåking av bygninger, infrastruktur og andre steder, slik at du kan forbedre energieffektivitet, spare plass, øke produktivitet og sikkerhet ved å bruke dataene du samler inn. Innsikten du får kan hjelpe deg med:

 • Spare penger med automatisk lysjustering og optimalisering av oppvarming og avkjøling.
 • Øke tilfredsheten til ansatte og brukere ved å holde utstyr i drift eller sikre at forsyninger er på lager.

Økt effektivitet på produksjon

Hver bedrift er forskjellig, men mange produksjonsprosesser har en felles vei fra råmaterialer til ferdige produkter. Lær av dine egne systemer – finn ut nye måter å styre prosesser og produksjonskvalitet med data fra dine enheter og sensorer. Med innsikt fra disse dataene kan du:

 • Identifiser flaskehalser som reduserer effektivitet, slik at du kan forbedre prosessen.
 • Reduser nedetid forårsaket av uplanlagt vedlikehold og feil på utstyr.
 • Eliminere materialer og deler av lav kvalitet, samt feil før produktet er ferdig.
 • Forbedre materialer og lagerhåndtering slik at du alltid har det du trenger for hånden.

Tilkoblede produkter

Tilkoblede produkter har smarte komponenter som kan kobles slik at data kan utveksles mellom produktet og brukeren, produsenten eller miljøet. Relaterte IoT-løsninger kan hjelpe deg til å bygge smarte fabrikker med ny funskjonalitet, større pålitelighet og bedre utnyttelse av produkter. Med tilkoblede produkter har du mulighet til å:

 • Strømlinjeform utviklingen og vedlikeholdet av produktene dine.
 • Tilby sikrere tilkoblede opplevelser til kundene dine.
 • Skape nye typer bransje med styrte tjenester og kundestøtte.
 • Overvåk ytelsen til produkter for å forbedre design, produksjon og pålitelighet.

Hvorfor velge IoT?

Organisasjoner som investerer i Tingenes Internett kan levere mer verdi, inkludert mer personlig kundebehandling, mindre sløsing av materialer og arbeid, og økt effektivitet i drift. Etter hvert som data samles og analyseres kan nye trender til og med avsløre nye muligheter for inntekter.

$267 milliarder

Prognose for pengebruk på IoT blant produsenter innen 2020 1

+$100 millioner

Gjennomsnittlig økning i driftsinntekter blant de mest digitaliserte bedriftene 2

$25.1 milliarder

Gartner forutsier 25,1 milliarder installerte IoT-enheter ved utgangen av 2021 3

Kom i gang med IoT

Uansett om firmaet ditt har ressursene til å planlegge og implementere en IoT-løsning på egen hånd eller må samarbeide med en partner er grunntrinnene for en vellykket IoT-utrulling vanligvis de samme:

Begynn med et definert business case.

Arbeid med et effektivt team som representerer OT, IT og ledelsen.

Start i det små og øk så bruksområde og kompleksitet etter at du har oppnådd en god start.

Definer ditt IoT business case

Evaluer din nåværende IoT-baserte forretningsmodell på nytt, eller finn en ny modell som bedre støtter hvordan du arbeider sammen med kundene dine. Utforsk flere strategier basert på prisnivå og inntektsendring med denne gratis e-boken.

Fremskynd omformingen av forretningene dine med IoT

Reduser kompleksitet, senk kostnader og kom hurtigere på markedet ved hjelp av totaladministrerte IoT-tjenester og løsningsakseleratorer.

Oppdag de riktige IoT-innsiktene for virksomheten din

Hent ut informasjon fra store mengde data med analyseverktøy i skyen slik at de er lett tilgjengelige og lett kan kategoriseres. Bruk denne informasjonen til bedre å forstå hvordan dine produkter og tjenester yter. Inkluder skyanalyse med fullstendig administrerte IoT-tjenester som gir dypere innsikt i å generere raskere beslutningsprosesser.

Begynn i det små – men tenk stort

Få ny forretningsinnsikt med utstyret du allerede har og den riktige IoT-løsningen. Lær hvordan Azure IoT hjelper bedriften til å vokse med sikre, innovative administrerte løsninger og løsningsakseleratorer. Få innsikt i hvordan du kan begynne i det små og skalere i ditt eget tempo med denne gratis e-boken.

Ta IoT-løsningene dine fra enheter til skyen

Utvikle løsninger som dekker dine behov – for enheter, på kanten, i skyen og koblet til forretningssystemene dine. Edge computing lar data bli behandlet nærmere hvor de blir generert, slik at du kan analysere dataene nærmere sanntid. Databehandling i skyen er en modell hvor servere, programmer, data og andre ressurser integreres og leveres som en tjeneste over Internett. Lær mer om skydatabehandling.

Mer informasjon om IoT-teknologier og -protokoller

Opprett et sterkt grunnlag i IoT for å kunne ta de beste avgjørelsene for prosjektet ditt. Mer informasjon om IoT-teknologier og -protokoller.

Arbeid med en pålitelig IoT-leder

Kontakt oss

1 https://www.businessinsider.com/internet-of-things-in-manufacturing-2016-10

2 Keystone Strategy-intervjuer oktober 2015 – mars 2016; Inkrementell økning i driftsinntekter for $100 millioner er basert på medianinntekter på $3,4 milliarder

3 Komme i gang med Gartner: How to Strategize, Prepare, Plan and Manage Enterprise IoT Projects, Emil Berthelsen, Peter Havart-Simkin, 12 april 2018