vanlige spørsmål om Azure for Microsoft-programvare

Få svar på vanlige spørsmål om våre kampanjer, tilbud og lisensalternativer som gir deg den billigste databehandlingsinfrastrukturen for bedriftsprioriteringer som er i stadig endring.

Azure Hybrid Benefit for Windows Server

  • Microsoft tilbyr forskjellige programmer og fordeler som hjelper deg til å få mest mulig verdi fra lokale lisenser og sky-lisenser. Fra 1 februar 2016 kan du gjennom Azure Hybrid Benefit bruke Windows Server-lisenser dekket av Software Assurance til å bruke Azure Virtual Machines for grunnprisen for databehandling.

  • Grunnprisen for databehandling som brukes til å beregne Azure Hybrid Benefit er den samme som prisen forLinux på virtuelle maskiner.

  • Hver Windows Server Standard- eller Datacenter-kunde med Software Assurance er berettiget til Azure Hybrid Benefit og kan begynne å bruke virtuelle maskiner som benytter seg av denne fordelen. Azure Hybrid Benefit er ikke begrenset til et spesifikt lisensieringsprogram. Hovedkundekravet er å ha en aktiv Software Assurance.

  • Azure Hybrid Benefit kan brukes med Windows Server Standard- og Datacenter-utgaver. Hver 2-prosessorlisens eller hvert sett av 16-kjernerslisenser gir tilgang til to forekomster på opptil 8 kjerner eller én forekomst på opptil 16 kjerner. Når Azure Hybrid Benefit er tilordnet til Azure, kan Standard Edition-lisenser bare brukes én gang, enten lokalt eller i Azure. Fordelene ved Datacenter Edition muliggjør samtidig bruk både lokalt og i Azure.

  • Kunder kan distribuere forhåndsbygde Azure Hybrid Benefit Windows Server-avbildninger direkte fra Azure Marketplace for Windows Server 2016, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012 og Windows Server 2008SP1. Kunder kan også laste opp egendefinerte virtuelle maskiner og distribuere dem ved hjelp av Azure PowerShell eller Resource Manager-mal. Kunder som overfører eksisterende arbeidsbelastninger, kan bruke Azure Site Recovery (som er gratis de første 31 dagene).

    Besøk området på https://docs.microsoft.com/nb-no/azure/virtual-machines/virtual-machines-windows-hybrid-use-benefit-licensing for flere detaljer.

  • Gå til https://azure.microsoft.com/nb-no/pricing/hybrid-benefit/ eller kontakt Microsoft-kontoteamet ditt.