Tilbud om Microsoft Azure-sponsing 2

Aktiver

Detaljer om tilbud om Microsoft Azure-sponsing

Dette tilbudet om en begrenset sponset Microsoft Azure-konto er kun tilgjengelig gjennom en e-postinvitasjon til enkelte kunder som er valgt ut av Microsoft. Hvis du er berettiget til et tilbud om Microsoft Azure-sponsing, har du fått en e-postinvitasjon der du kan akseptere tilbudet med din konto-ID.

Spesialpriser

Prisene på Microsoft Azure-bruken i henhold til dette tilbudet, er 100 % avslag på standard publiserte Betale for forbruk-priser for perioden som er angitt under.

Vilkår og konvertering til betalt konto

Spesialprisene opphører, og abonnementet(ene) dine under tilbudet med Microsoft Azure-sponsing, deaktiveres når en av følgende ting inntreffer (1) når den totale oppsamlede bruken når din brukerkapasitet (som angitt i e-postinvitasjonen) ved standard Betale for forbruk-priser uten rabatter, eller (2) på sluttdatoen (som angitt i e-postinvitasjonen). Spesialprisene opphører også hvis konto-ID-en (som ble angitt i e-postinvitasjonen) er tilknyttet en gjeldende, lokal foretaksavtale. I så fall gjelder prisene og vilkårene i foretaksavtalen. Du holdes ansvarlig for alle brukskostnader etter at spesialprisene har utløpt.

Unntak

Spesialprisene gjelder ikke for Microsoft Azure-støtteabonnementer, produkter fra tredjeparter, produkter solgt via Microsoft Azure Marketplace, eller produkter som ellers selges separat fra Microsoft Azure (for eksempel Active Directory Premium). Du har ansvar for alle kostnader som påløper for disse tjenestene og produktene.

Betalingsalternativer

Ingen betalingsmetode trengs.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tjenesteavtale for Microsoft Online

Abonnementet er underlagt tjenesteavtalen for Microsoft Online som du har godtatt (gjeldende versjon er tilgjengelig her).

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.

Merknad for akkrediterte utdanningsinstitusjoner. Microsoft forbyr enhver form for korrupsjon, bestikkelse eller betaling under bordet til myndigheter, både i forhandlinger med offentlige embetsmenn og enkeltpersoner i privat sektor. Microsoft ønsker at selskapets tilbud om Microsoft Azure-kreditter skal skje i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter og etiske retningslinjer om gaver og donasjoner. Microsoft ønsker også at Microsoft Azure-kredittene skal brukes og være til nytte for organisasjonen din, ikke for personlig bruk og nytte for noen av de ansatte i organisasjonen. Microsoft leverer Microsoft Azure-kredittene uten ønske om løfter eller favorisering av Microsoft i forbindelse med noen anbudsarrangementer. Videre vil ingen eksklusivitet forventes av noen av partene som dette tilbudet vurderes for. Microsoft gir dette tilbudet under forståelse av at slik assistanse ikke skal føre til at Microsoft ikke kan komme med salgstilbud, og heller ikke medføre noe krav om rapportering. Endelig vil aksept ikke medføre at din organisasjon forpliktes til å anskaffe eller bruke noen Microsoft-produkter eller -tjenester.