Kom i gang med Azure i Åpen lisensiering

Hvis du har kjøpt Azure i Åpen-kreditter fra en forhandler, kan du velge fra følgende innløsningsalternativer for å bruke Azure-tjenestene.

Nytt abonnement

Aktiver et nytt abonnement med kredittene dine

Aktiver

Eksisterende abonnement

Legg til mer Azure-kreditt til et eksisterende Azure i Åpen lisensabonnement

Legg til kreditt

Kjøp Azure fra forhandlere din

Microsoft Azure tilbyr en rask, enkel metode for å komme igang med fordelene ved skyen for din bedrift, som det å spare penger på IT og skalere opp eller ned etter behov. Nå kan du kjøpe Azure gjennom Åpen lisensiering-programmet, som er en enkel og fleksibel måte å kjøpe skytjenester på fra Microsoft-forhandleren din.

Et velkjent, praktisk kjøpsalternativ

Mange små og mellomstore bedrifter kjøper igjennom Microsoft Åpen lisensiering, og nå er Azure tilgjengelig igjennom de samme praktiske programmene som annen Microsoft-programvare.

Kom i gang

Det er enkelt å komme i gang på Azure. Ta kontakt med din Microsoft-partner og finn ut hvordan din virksomhet kan dra fordeler av skyen . Har du behov for å finne en partner? Besøk Microsoft Pinpoint og begynn i dag.

Er du en Microsoft-partner?

Azure i Åpen lisensiering åpner nye muligheter for å øke skyforretningen din med et velkjent lisensalternativ hvor du enkelt kan legge til skytjenester i sammen med dine andre lokale løsninger. Skymulighetene er i eksplosiv vekst, 35 % av Azure-forretningen kommer fra partnere som deg. Gå til siden komme i gang for mer informasjon om hvordan du kan delta i denne muligheten. Du finner også mer informasjon for partnere på Markedsføringssenteret for partnere, inkluder en priskalkulator bare for Åpen lisensiering.

Det er enkelt. Slik fungerer det

Du kjøper Azure Monetary Commitment-kreditter fra din forhandler i form av en Online Service Activation-nøkkel (OSA). Du kan bruke kredittene for enhver forbruksbaserte Azure-tjeneste i 12 måneder etter aktiveringen av OSA-nøkkelen. Azure-prisene er spesifikke for tjenestene som forbrukes. Vis en fullstendig liste over Azure-tjenester som er tilgjengelige for Monetary Commitments og detaljerte priser her.

Azure-tjenestekreditter kan innløses i deler av omtrentlig tilsvarende $100 per kjøpte enhet. Se det tilsvarende beløpet av Azure-tjenestekreditt per enhet kjøpt med valuta ved å bruke valutavelgeren. Tabellen nedenfor viser en liste over valutaer som kan benyttes for å kjøpe Azure.

*Azure-kredittverdi ekskluderer eventuelle skatter som betales ved kjøp

Legge kreditt til abonnementet

Du kan legge til kreditt i Azure i Åpen-abonnementet når som helst ved å kjøpe igjennom partneren din i den samme prosessen som du brukte opprinnelig. Kreditt brukes på et «først inn først ut»-prinsipp og hvert kjøp må benyttes innen 12 måneder etter aktivering.

Hvis du står i fare for å bruke opp kreditten din før du kan bestille ny kreditt igjennom en partner, har du mulighet til å legge kreditt til abonnementet med et kredittkort. Du gjør dette ved å velge abonnementet som du vil legge kreditten til under bruks- og faktureringsportalen. Fra denne siden velger du «Legg til kreditt» og deretter kredittkortalternativet under «Metode».

Vær oppmerksom på at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i følgende land:

 • Aserbajdsjan
 • Hviterussland
 • Brasil
 • Canada
 • Japan
 • Kasakhstan
 • Korea
 • Russland
 • Taiwan
 • Ukraina

Få støtte

Ta kontakt med forhandleren din for støtte, eller registrer en støttesak på nettet i gjennom den klassiske portalen til Microsoft Azure. Abonnements- og faktureringssaker krever ikke en kundestøttekontrakt. Men tekniske/reparasjonssaker krever en Azure-kundestøtteabonnement som selges separat.

For detaljer om tilgjengelige kundestøtteabonnementer kan du gå til siden Azure-kundestøtteabonnementer.

Mer detaljer

Mer informasjon om Azure i Åpen, slik som tilbudets tilgjengelighet, brukskvoter, serviceavtaler kan du finne på siden din for Betal for forbruk.

Vanlige spørsmål

 • Azure-prisene er spesifikke for tjenestene som forbrukes. Du finner detaljert priser for Azure-tjenester på http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/overview/.

 • Azure er prissatt på et forbruksgrunnlag i henhold til den spesifikke tjenesten som brukes. For eksempel er prisen for Azure Backup forskjellig fra grunnleggende Azure-lagring, da det inkluderer ekstra egenskaper slik som kompresjon av sikkerhetskopier, datakryptering og nettverksbåndbredden som kreves for å gjenopprette sikkerhetskopier.

 • Azure i åpen volumlisensiering tilbyr nå et nytt alternativ for kunder for å kjøpe Azure-tjenester fra sin Microsoft Partner. Kunder kjøper Azure SKU-er igjennom volumlisensprogrammene Open, Open Value eller Open Value Subscription. Azure i Åpen-kjøp er gyldig i 12 måneder etter aktivering og må aktiveres i løpet av fem år etter kjøpsdatoen.

  SKU-ene leveres i form av en Online Service Activation-nøkkel (OSA) som forhandleren kjøper fra en distributør og selger til en kunde. Hele kjøpet registreres på en enkel OSA-nøkkel med mindre noe annet spesifiseres ved kjøpstidspunktet.

  Når en ordre behandles kan OSA-nøkkelen hentes fra Volume Licensing Service Center og aktiveres i Azure-kontoportalen på http://aka.ms/azureinopen.

 • Før august 2014 eksisterte det to alternativer for kunder for å kjøpe Azure, enten på azure.microsoft.com eller som en del av Enterprise-avtalen (EA) med Microsoft. Med denne endringen vil Azure nå være tilgjengelig igjennom et annet kjent lisensieringsalternativ som tilbyr fordelene ved Microsoft-volumlisensiering.

  En stor fordel ved å kjøpe Azure igjennom Åpen lisensiering er muligheten for kundene å kunne jobbe med de samme forhandlerne som de kan kjøpe fra for øyeblikket under Åpen volumlisens-programmene, dette gir dem mulighet til å dra nytte av tjenestene og ekspertisen som de tilbyr i tillegg til at de kan få hjelp med administrasjonen av kontoen.

 • Hvis du ser etter en forhandler som kan hjelpe deg med å kjøpe Azure i Åpen, kan du gå til Microsoft Pinpoint.

 • Azure i Åpen er tilgjengelig i land som har partnere for åpent volum-lisensieringsprogram og som tilbyr Azure Direct. Gå hit for å se om åpne volumlisensiering er tilgjengelig i ditt land.

 • Azure Marketplace kan kunder i Åpen lisensiering utføre alle bring-your-own-license-transaksjoner (BYOL) og de må tilknytte et nytt abonnement med et kredittkort for bruksbaserte tilbud. Enkelte Azure-tjenester kan kjøpes igjennom Åpen lisensiering som en per bruker-lisens på årlig basis, separat. Azure Active Directory Basic og Premium og Enterprise Mobility Suite (EMS) er eksempler på per bruker-lisenser som kjøpes årlig og separat.

  Enkelte tjenester er ikke tilgjengelige på alle Datacenter-lokasjoner. Du kan sjekke hvilke tjenester som tilbys i hvert enkelt Datacenter her.

 • Azure Government er en felleskapssky for myndigheter som er spesielt utviklet for behovene til myndighetene i USA og det sitter på et fysisk isolert datasenter og nettverk på fastlandet i USA. Azure i Åpen kan for øyeblikket ikke benyttes for å kjøpe tjenester fra Azure Government Cloud.

 • Nei. Azure i Åpen-programmet tilbyr ingen overføringsfordeler til fremtidige perioder. Kunder har en «bruk eller mist»-frist som utløper 12 måneder etter aktiveringsdatoen. Hvis en kunde har aktivert flere OSA-nøkler til forskjellige tider, har hver nøkkel en separat utløpsdato som er basert på den individuelle aktiveringsdatoen til hver enkelte nøkkel.

 • Hvis du tilknytter et Azure i Åpen-abonnement med en EA vil du miste all ubrukt Azure i Åpen-kreditt. Les den relevante Azure EA-dokumentasjonen før du tilknytter en Azure i Åpen-konto med en EA. For å unngå potensielt tap av kreditt, anbefaler vi at kunder forbruker all kreditt på et Azure i Åpen-abonnement før kontoen legges til deres EA.

 • Administrasjonsportalen brukes for å konfigurere og bruke Azure-tjenester. Bruks- og faktureringsportalen brukes for å spore Azure-abonnementer for å vise informasjon om bruk, forbruk og kontobalanse. Her kan du også oppdater kontodetaljene dine. Forhåndsvisningsportalen kombinerer denne informasjonen og kan bruker i sammen med de andre portalene. Du får tilgang til alle tre på http://azure.microsoft.com/account/.

 • Kunder bruker den klassiske Microsoft Azure-portalen til å administrere domener, sluttbrukere, abonnementer og medadministratorer. Kunder kan også velge at en Microsoft-partner administrer kontoen på deres vegne, eller de kan administrere den med en partner.

 • Kunder som opprettet en Azure-konto før 14. juli 2014 under enhver tilbudstype (inkludert prøveversjoner av Azure og Office365) skal opprette en ny Azure-konto med en annen e-postadresse for å opprette et Azure i Åpen-abonnement.

 • For å administrere en kundekonto må forhandlere samarbeide med kundene deres for å bli tilføyd som en medadministrator for kontoen. Dette konfigureres under «innstillinger» i administrasjonsportalen. Forhandlere kan da logge seg på hver av kundeportalene for å overvåke og administrere kontoen.

 • I tillegg til å logge på kontoen for å vise kontobalanse og forbruk, blir du automatisk sendt et e-postvarsel når noen av dine tokenbalanser når 30 % av deres opprinnelige verdi. Ved hjelp av funksjonen Faktureringsvarsler kan du også opprett opptil fem konfigurerbare varsler som gir deg beskjed over e-post når de gjenværende abonnementskredittene når det konfigurerte beløpet. Hver varsel kan sendes til to e-postadresser. Varslene opprettes ved abbonementsnivået og kan åpnes i bruks- og faktureringsportalen under fanen «varsler» og de beskrives i detalj nedenfor.

  Azure i Åpen-faktureringsvarlser:

  • Gjenværende tokenkreditt: gjenværende tokenbalanse er mindre enn eller lik 30 % av den opprinnelige tokenbalansen.
  • Tokenutløp: 30 dager til utløpsdato for token. Etter utløpsdatoen, mistes eventuell ubrukt kreditt.
  • Gjenværende abonnementskreditt: total gjenværende abonnementskreditt er mindre eller lik det konfigurerte beløpet.
 • Hvis et Azure i Åpen-abonnement når en balanse på null blir tjenestene avbrutt. Dataene oppbevares i 90 dager og så snart midler legges til abonnementet kan tjenestene gjenopprettes, men det kan hende at enkelte tjenester må redistribueres.

 • Kunder kan enten ta kontakt med deres partnere direkte eller registrere en støttesak på Internett igjennom den klassiske Microsoft Azure-portalen. Abonnements- og faktureringssaker krever ikke en kundestøttekontrakt. Men tekniske/reparasjonssaker krever et Azure-kundestøtteabonnement som kan kjøpes med et kredittkort. For Microsoft-kundestøtte kan du bruke følgende koblinger:

 • Hver Azure-arbeidsbelastning er forskjellig og må vurderes av teamet til faktureringsstøtte for å avgjøre om flyttingen kan støttes.