Azure for BizSpark Plus

DETTE TILBUDET ER IKKE LENGER TILGJENGELIG. Finn ut mer om det aktuelle BizSpark Plus-tilbudet

Tilbudsnavn: BizSpark 1111

Det begrensede tilbudet gir visse kvalifiserte BizSpark-medlemmer svært rabattert tilgang til Azure.

Rabattert bruk

Microsoft gir kvalifiserte medlemmer $60000 som kreditt for at BizSpark-medlemmene skal bruke Azure til de offentlig tilgjengelige betal for forbruk-prisene på Azure-området.

Microsoft vil på følgende måte bruke denne kreditten med ulik prosentandel for hvert år de neste to årene:

Microsoft vil bruke kreditten som 100 % rabatt på «betal for forbruk»-prisene for Azure det første året, opp til det totale kredittbeløpet oppgitt over.

Hvis noe av kreditten er ubrukt etter det første året, vil Microsoft bruke kreditten som 50 % rabatt på «betal for forbruk»-prisene for Azure det andre året, opp til det totale kredittbeløpet oppgitt over.

Medlemmet vil miste ubrukte deler av kreditten ved utgangen av toårsperioden.

Når medlemmet avgir kreditten, vil medlemmet være ansvarlig for kostnaden av Azure-tilbudet til daværende publisert pris. Hvis medlemmet velger å avslutte sin deltakelse i Azure for BizSpark spesialtilbud, vil medlemmet da være ansvarlig for bruken av produktet på grunnlag av standard «betal for forbruk»-priser.

Hvis (a) medlemmet avgir kreditten tidligere eller (b) toårsperioden avsluttes tidligere, kan Microsoft tilby å opprette en rabattert mulighet til å kjøpe ekstra Azure-tilbud.

Du blir varslet om eventuelle endringer i de forbruksbaserte prisene minst 30 dager på forhånd.

Nye tjenester kan fra tid til annen bli lagt til på Azure-plattformen. Du blir varslet på forhånd om disse nye tjenestene og eventuelle avgifter for bruk av dem. Du blir imidlertid bare belastet hvis du velger å bruke de nye tjenestene.

Mottakeren har ansvar for å betale eventuelle avgifter på gratistjenester.

Betalingsalternativer

Bare kreditt- eller debetkort blir akseptert, med mindre du tidligere har blitt godkjent for faktura. Legg merke til at vi ikke godtar forhåndsbetalte og virtuelle kredittkort.

Du finner mer informasjon om priser og fakturering på siden med prisinformasjon.

Retningslinjer for kansellering

Du kan kansellere dette abonnementet når som helst. Du må betale eventuelle utestående beløp.

Tilgjengelighet for tilbudet

Dette tilbudet er tilgjengelig for kunder i følgende land/områder og blir fakturert i den angitte valutaen:

Grenser, kvoter og begrensninger

Se dette dokumentet for en liste over vanlige grenser, kvoter og begrensninger for Microsoft Azure.

Følgende månedlige brukskvoter gjelder. Hvis du har behov for å mer enn dette, kan du når som helst kontakte kundeservice, slik at vi kan se på behovene dine og justere grensene tilsvarende.

Servicenivåavtaler

Vi tilbyr robuste serviceavtaler for de ulike Azure-plattformtjenestene. Du finner mer informasjon om serviceavtalene på siden om serviceavtaler. Serviceavtaler tilbys ikke for tjenester i testversjon.

Ressursavtale

Alle økninger i bruksnivåer for tjenesteressursene (for eksempel tillegg i antallet databehandlingsforekomster som kjører, eller økning i lagringsmengden som brukes) er avhengig av at disse tjenesteressursene er tilgjengelige. All kvoter som er beskrevet i delen om grenser, kvoter og begrensninger, utgjør ikke en forpliktelse om tilstrekkelige ressurser for at du skal kunne nå kvoten.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne eventuelle databehandlingsressurser, deriblant vertsbaserte tjenester, virtuelle maskiner og nettsteder, for abonnementer på dette tilbudet der det ikke påløper kostnader, og der abonnementet har vært inaktivt i mer enn 90 dager. Vær oppmerksom på at ingen data blir slettet. Kundene kan distribuere på nytt når som helst. Du blir varslet på forhånd før vi fjerner eventuelle databehandlingsressurser.

Du kan også unngå at databehandlingsressursene dine fjernes, ved å gjøre ett av følgende hver 90. dag:

  1. Logg deg på Azure-portalen eller den nye Microsoft Azure-portalen.
  2. Gå til ressursene dine via Azure-API-ene.