Azure Storage Explorer

Behandle lagringsplass fra Windows, macOS og Linux på en enkel måte

Økt produktivitet ved lagringsbehandling

Administrer enkelt innholdet i lagringskontoen din med Azure Storage Explorer. Last opp, last ned og administrer blober, filer, køer, tabeller og Cosmos DB-enheter. Få enkel tilgang til diskene på dine virtuelle maskiner. Jobb med Azure Resource Manager eller klassiske lagringskontoer, og behandle og konfigurer regler for ressursdeling på tvers av utgaver (CORS).

Blob-lagring

 • Vis, slett og kopier blober og mapper
 • Last blober opp og ned samtidig som du vedlikeholder dataintegriteten
 • Administrer øyeblikksbilder for blobber

Kølagring

 • Sjekk de siste 32 meldingene
 • Vis, legg til og fjern meldinger fra kø
 • Tøm kø

Tabellagring

 • Send spørring til entiteter med OData eller spørreverktøy
 • Legg til, rediger og slett entiteter
 • Importer og eksporter tabeller og spørringsresultater

Fillagring

 • Naviger filer gjennom kataloger
 • Last opp, last ned, slett og kopier filer og kataloger
 • Vis og rediger filegenskaper

Lagring for Azure Cosmos DB

 • Opprett, administrer og slett databaser og samlinger
 • Generer, rediger, slett og filtrer dokumenter
 • Administrer lagrede prosedyrer, utløsere og brukerdefinerte funksjoner

Azure Data Lake Store

 • Naviger ADLS-ressurser på tvers av flere ADL-kontoer
 • Last opp og ned filer og mapper
 • Kopier mapper eller filer til utklippstavlen
 • Slett filer og mapper

Forrige versjon