Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold
Azure

Azure og bærekraft

Bidra til å bygge en fremtid med ren energi og gjør fremskritt i bærekrafts- og forretningsmålene dine.

Se den nye veiledningen om Azure og bærekraft for Well-Architected Framework

Bærekraftig skyinfrastruktur med lokal påvirkning

Hos Azure ser vi bærekraft og menneskenes respons på klimaendringer som en av de største utfordringene i vår levetid.

Vi mener at det ikke er for sent å planlegge for en renere, grønnere fremtid. Vi har forpliktet oss til å sette bærekraftsteknologi i sentrum for nyskapingen vår for å sikre at vi tilpasser oss og vokser sammen med planeten med lavest mulig miljøpåvirkning.

Finn ut hvordan du kan bli med i det globale fellesskapet som er opptatt av å redusere energibruken, gå over til mer karbonnøytral energi og fremme en grønnere fremtid med bærekraftig og innovativ teknologi fra Azure.

En tilnærming basert på mer enn bare drift

Bærekraft blir ofte sett på fra et operativt synspunkt. Det miljømessige målet behandles som et kostnadssenter i virksomheten, som en risiko eller et forskriftssamsvar som må håndteres. For Azure er datasentre og bærekraftig skyinfrastruktur imidlertid mer enn bare forretninger – de gir en utrolig mulighet til å gi tilbake til fellesskapet der vi opererer.

Azure har forpliktet seg til å fokusere på fire nøkkelområder for miljøpåvirkning på lokalsamfunn – karbon, vann, avfall og økosystemer.

100%

fornybar energi innen 2025.

Vannpositive innen 2030

etterfylle mer vann enn vi bruker, innen 2030.

Zero waste-

sertifisering innen 2030.

Netto null

avskoging fra nybygg.

Gi noe tilbake til lokale fellesskap

Med bærekraft i kjernen av Microsofts virksomhet har vi utvidet målene våre for miljømessig bærekraft utover akkurat hvordan vi driver datasentre. Vi er aktivt engasjert i over 40 prosjekter verden over for å bidra til å skape forandringer lokalt og forbedre miljøet.

Her er noen eksempler:

Optimalisering av vannbruk

Bruk av smarte vannmålere for å bidra til å redusere en vannkrise i regionssykehus i Sør-Afrika.

Skogplanting

Grønnere fellesskap med opprinnelige skogsområder i Irland.

Forbedre vannkvaliteten og -tilgjengeligheten

Gjenopprette naturlige habitater for bevere i delstaten Washington.

Skogbruk i byområder

Treplanting og skogsforvaltning i Des Moines, Iowa.

Fremming av energieffektivitet

Samfunnsprosjekt for å forbedre energieffektiviteten og energibesparelsene ved irsk høyskole.

Samarbeid med prosjekter for fornybar energi

Fagarbeidere forberedes til å dra nytte av solenergijobber ved høyskoler i staten Virginia.

Innovative energiløsninger for neste generasjon av bærekraftig skyteknologi

Finn ut hvordan nye metoder for serverkjøling kan bidra til å minimere miljøpåvirkningen til fysiske datasentre ved at energibruken reduseres, samtidig som de leverer høyere behandlingskraft og bidrar til å eliminere vannforbruket.

Finn ut hvordan små trinn, for eksempel implementering av strømnettinteraktive UPS-batterier eller tilførsel av kapasitet og reduksjon av etterspørsel i strømnettet, kan utgjøre en stor forskjell for å hjelpe oss med å nå bærekraftmålene våre og redusere karbonavtrykket.

Se hvordan en overgang fra tradisjonell diesel til mindre CO2-intensivt drivstoff til kjøring av reservegeneratorer for datasentre bidrar til å nå «netto null»-utslipp av CO2.

Tilbake til faner

Vanlige spørsmål

  • Fornybar energi er energi som hentes fra fornybare ressurser, som etterfylles naturlig på en menneskelig tidsskala – for eksempel solenergi, vindkraft, vannkraft, geotermisk energi, tidevannskraft og biodrivstoff. Innen 2025 skal Azure gå over til 100 prosent fornybar energi, noe som betyr at vi skal ha kraftkjøpsavtaler for grønn energi fastsatt for 100 prosent av CO2-utslippsbasert strøm som brukes av alle datasentrene, bygningene og campusene våre.

  • Azure har som en del av Microsoft vært 100 prosent karbonnøytral siden 2012. Dette betyr at vi hvert år fjerner like mye CO2 som det vi slipper ut, enten via CO2-fjerning (CO2-utligning) eller reduksjon av CO2-utslipp.

  • Dette betyr at vi innen 2030 ønsker å fjerne mer CO2 enn det vi slipper ut hvert år. Innen 2050 er målet vårt å fjerne alt historisk CO2-utslipp – enten direkte eller via elektrisk forbruk – siden Microsoft ble grunnlagt i 1975.

Kom i gang med målene dine med en bærekraftig skyinfrastruktur – prøv Azure gratis

Start gratis