Azure SDK for .NET

Obs! Før du laster ned software development kit-filene, må du gjennomgå installasjonstrinnene for å forstå prosessen og avhengighetene som er involvert i installasjon av software development kit. For SDK 1.7 og senere utgivelser må du følge installasjonstrinnene i koblingene under Manuelle installasjonsprogrammer nedenfor. For SDK 1.6 og tidligere utgivelser må du følge installasjonstrinnene som er angitt lenger ned på denne siden.

Mars 2017 (versjon 3.0) - Avvikles 30. september 2020

November 2016 (versjon 2.9.6) - Avvikles 1. juli 2019

Mai 2016 (versjon 2.9.1) - Avvikles 1. juli 2019

Januar 2016 (versjon 2.8.2) - Avvikles 1. juli 2019

August 2015 (versjon 2.7.1) - Avsluttes 3. april 2017

April 2015 (versjon 2.6) - Avsluttes 3. april 2017

Mars 2015 (versjon 2.5.1) - Avsluttes 3. april 2017

August 2014 (versjon 2.4) - Avsluttes 3. april 2017

April 2014 (versjon 2.3) - Avsluttes 3. april 2017

Oktober 2013 (versjon 2.2) - Avsluttes 3. april 2017

Juli 2013 (versjon 2.1) - trukket tilbake

April 2013 (versjon 2.0) - trukket tilbake

Februar 2013 (versjon 1.8.1) versjon 1.8 med ASP.NET and Web Tools 2012.2 - trukket tilbake

Oktober 2012 (versjon 1.8) - trukket tilbake

August 2012 (versjon 1.7 SP1) - trukket tilbake

Juni 2012 (versjon 1.7) - trukket tilbake

November 2011 (versjon 1.6) - trukket tilbake

Mars/august 2011 (versjon 1.4) - trukket tilbake

November 2010 (versjon 1.3) - trukket tilbake

Juni 2010 (versjon 1.2) - trukket tilbake

November 2009 (versjon 1.0) - trukket tilbake

Installasjonstrinn

Merk: For SDK 1.7 og senere utgivelser må du følge installasjonstrinnene i koblingene under Manuelle installasjonsprogrammer ovenfor. For SDK 1.6 eller eldre utgivelser må du følge instruksjonene nedenfor.

 1. Installer Microsoft .NET Framework 3.5 oppdateringspakke 1 (ikke nødvendig for Windows 7 og Windows Server 2008 R2).
 2. Installer Microsoft Visual Studio 2010 Professional eller bedre ELLER Installer Microsoft Visual Web Developer 2010 Express.
 3. Installer SQL Server 2008 Express Edition: Installer som en del av Visual Studio, ELLER last ned og installer.
 4. Aktiver IIS7 med ASP.NET- og WCF-HTTP-aktivering, statisk innhold, IIS-behandlingskonsoll og eventuelt CGI.
  • Windows 7
   1. Fra startmenyen velger du Kontrollpanel | Programmer | Programmer og funksjoner.
   2. Klikk Slå Windows-funksjoner på eller av.
   3. Under Microsoft .NET Framework 3.5 velger du Windows Communication Foundation HTTP Activation.
   4. Under Internet Information Services utvider du Webtjenester, deretter Funksjoner for applikasjonsutvikling. Deretter velger du ASP.NET og CGI.
   5. Under Internet Information Services utvider du Webtjenester, deretter Vanlige HTTP-funksjoner. Deretter velger du Statisk innhold.
   6. Under Internet Information Services utvider du Verktøy for webbehandling, og velger deretter IIS-behandlingskonsoll.
   7. Installer de valgte funksjonene.
  • Windows Server 2008
   1. Fra startmenyen velger du Programs | Administrative Tools | Server Manager.
   2. I Server Manager, under Features Summary, velger du Add Features.
   3. I dialogboksen Add Features, under .NET Framework 3.0 Features, velger du .NET Framework 3.0. Under WCF Activation velger du HTTP Activation. Klikk Next for å installere.
   4. I Server Manager, under Roles Summary, kontrollerer du at Web Server (IIS) vises i listen over tilgjengelige roller. Hvis ikke klikker du Add Roles for å installere Internet Information Services.
   5. I Server Manager, under Roles Summary, klikker du Web Server (IIS).
   6. I administrasjonsvinduet for Web Server (IIS) klikker du Add Role Services.
   7. I dialogboksen Add Role Services utvider du Web Server, deretter Common HTTP Features, velger Static Content og klikker Next-knappen for å installere.
   8. I dialogboksen Add Role Services utvider du Web Server og deretter Common HTTP Features. Velg Static Content og klikk Next-knappen for å installere.
 5. Installer IIS URL Rewrite Module.
 6. Installer Azure Tools for Microsoft Visual Studio - VsCloudService.exe.(inneholder SDK). Du kan eventuelt bare installere Azure SDK – WindowsAzureSDK-x86.exe|WindowsAzureSDK-x64.exe.
 7. Installer hurtigreparasjonen: Aktiver Azure IntelliTrace på 32-biters OS (ikke nødvendig for x64 OS).
 8. Installer hurtigreparasjonen: Forbedring av opprinnelige feilrettinger (ikke nødvendig for Visual Studio 2010).
 9. Installer hurtigreparasjonen: Støtte for FastCGI i utviklingsinfrastrukturen (ikke nødvendig for Windows 7 eller Windows Server 2008 SP2 eller Windows Vista SP2 eller nyere).
 10. Installer hurtigreparasjonen: Korrekte Windows Communication Foundation-metadata når de driftes bak en belastningsfordeling (.NET 3.5-roller).
  1. Installer hurtigreparasjon.
  2. Legg til useRequestHeaderForMetadataAddress i konfigurasjonsfilen for å aktivere hurtigreparasjon.

SDK-brukerstøtte og tilbaketrekking

Se Azure SDK for .NET-brukerstøtte og informasjon om tilbaketrekking hvis du ønsker mer informasjon om tilbaketrukne SDK-er.