Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure

Utprøvd veiledning fra Microsoft for å fremskynde skyinnføringen

Hva er Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure?

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure er en utprøvd veiledning som kan hjelpe deg med å opprette og implementere bedrifts- og teknologistrategiene som er nødvendige for at organisasjonen din skal lykkes i skyen. Det gir anbefalte fremgangsmåter, dokumentasjon og verktøy som skyarkitekter, IT-eksperter og beslutningstakere i bedriften trenger for å oppnå kort- og langsiktige mål.

Ved å bruke anbefalte fremgangsmåter fra Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure kan organisasjoner bedre strukturere bedrifts- og teknologistrategiene for å sikre suksess.

Realiser forretningsmålene

Arbeid med en partner eller alene for å identifisere muligheter for organisasjonen i skyen, og oppnå målene dine ved bruk av skyteknologi.

Klargjør organisasjonen din for skyen

Identifiser produktive og bærekraftige måter å hjelpe organisasjonen din på til å forstå og omfavne teknologiske endringer som vil gi bedre forretningsresultater. Klargjør også de eksisterende digitale ressursene for overføring til skyen, dersom det er nødvendig.

Overfør til skyen, og optimaliser

Overfør de digitale aktivaene dine til skyen, og optimaliser dem deretter – sammen med de operasjonelle prosessene dine – for fremragende ytelse med innovative, skybaserte teknologier.

Din skyinnføringsprosess

Det finnes ikke én skyinnføringsbane som fungerer for alle organisasjoner, men hovedtrinnene for implementering er lignende for alle organisasjoner og bransjer: definer strategien, lag en plan, klargjør organisasjonen, og innfør skyen.

definer strategien, lag en plan, klargjør organisasjonen, og innfør skyen.

Forstå motivasjoner

Det er mange grunner og motivasjoner bak skyinnføring, og det er viktig å forstå disse for å kunne utvikle en effektiv skyinnføringsstrategi.

Identifiser ønskede forretningsresultater

Etabler klare forretningsresultater som passer sammen med motivasjonene dine. Bruk denne malen til å hjelpe interessenter og beslutningstakere med å bli enige om hvilke resultater de skal prioritere.

Definer forretningsbegrunnelsen

Definer en business case og opprett en økonomisk modell for å forutsi forretningseffekten av skyinnføringsstrategien.

Ta varetelling på den digitale eiendommen din

Katalogiser alle arbeidsbelastningene, programmene, datakildene, alle de virtuelle maskinene og andre IT-aktiva, og evaluer dem for å finne den beste måten å drifte dem på i skyen.

Opprett en skyinnføringsplan

Opprett en skyinnføringsplan ved å prioritere arbeidsbelastningene basert på forretningseffekt og teknisk kompleksitet.

Definer kompetanser og støtt klargjøring

Opprett og implementer en plan for klargjøring av kompetanse for å definere kundestøttebehov, ta tak i eksisterende mangler og sikre at virksomheten og de IT-ansatte er klare for endringene og de nye teknologiene.

Klargjør skymiljøet ditt

Konfigurer en landingssone i skyen for å distribuere prioriterte programmer.

Selv om alle organisasjoner har egne grunner til å innføre skyen, finnes det to hovedmotivasjoner:

Overføring

Motivasjonen for overføringen er fokusert på å flytte eksisterende lokale programmer til skyen, basert på en trinnvis prosess som forutsetter at organisasjonen vil starte med en overføring med begrenset omfang. Denne innsatsen utvides senere til flytting av flere arbeidsbelastninger, etterhvert som du lærer fra den første opplevelsen og forbedrer overføringsprosessene.

Innovasjon

Denne motivasjonen er fokusert på å modernisere digital eiendom for å utvikle virksomheten og produktinnovasjon. Moderne tilnærminger til distribusjon, drift og styring av infrastruktur utvisker raskt grensene mellom utvikling og drift.

Angi referanseverdier og forbedre styringen

Identifiser mangler i organisasjonens overføringsprosess, angi referanseverdier og spor styringstilstanden over tid, og få anbefalinger for å løse mangler med verktøyet for referanseverdier for styring. Bestemte anbefalinger kan omfatte følgende, avhengig av behovene dine:

  • Relevant dokumentasjon til brukseksemplet ditt
  • Kompetanseutviklingskurs og læreprogrammer på Microsoft Learn
  • Partnerløsninger
  • Arbeid direkte med Microsoft via Microsoft FastTrack for Azure

Bruk verktøyet for referanseverdier for styring og del analysen med Microsoft-kontorepresentanten eller en partner for å finne ut mer om styringsløsninger.

Identifiser forretningsrisikoer og definer risikotoleranser

Identifiser forretningsrisikoer og risikotoleranse, og reduser disse risikoene med styrings- og overholdelsespolicyer. Utfør regelmessige styringsprosesser for å overvåke policyoverholdelse.

Etabler styringspraksiser

Implementer et MVP (minimally viable product) for styring for å etablere innledende styringspraksiser basert på skystyringsdisiplinene kostnadsstyring, sikkerhetsgrunnlinje, ressurskonsekvens, identitetsgrunnlinje og distribusjonsautomasjon.

Fremme forretningsstabilitet

Definer disse tre viktige kravene til forretningsstabilitet:

  • Viktigheten av å definere det nødvendige nivået av operasjonell støtte.
  • Effekt for fastsettelse av ytelsesforventninger rundt behovene for skalerbarhet, tilgjengelighet og fleksibilitet.
  • Forpliktelse til å etablere og spore kostnad og ytelse.

Microsoft Learn

Bygg dine ansattes skyferdigheter med lærings- baner.

Mer informasjon

FastTrack for Azure

Få hjelp fra Microsoft-teknikere.

Kom i gang

Azure Migration Center

Begynn prosessen med overføring til skyen.

Kom i gang

Azure-overføringsprogram

Få hjelp med overføring av arbeidsbelastninger til skyen.

Mer informasjon

Finn ut mer om Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure, eller finn en partner for å komme i gang.