Hopp over navigasjon

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure

Gjennomprøvd veiledning for å få fart på skyinnføringsprosessen

Hva er Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework er en gjennomprøvd veiledning som kan hjelpe deg med å opprette og implementere bedrifts- og teknologistrategiene som er nødvendige for at organisasjonen din skal lykkes i skyen. Det gir anbefalte fremgangsmåter, dokumentasjon og verktøy som skyarkitekter, IT-eksperter og beslutningstakere i bedriften trenger for å oppnå kort- og langsiktige mål.

Ved å bruke anbefalte fremgangsmåter for Cloud Adoption Framework, kan organisasjoner bedre strukturere bedrifts- og teknologistrategiene for å sikre suksess.

Realiser forretningsmålene

Identifiser muligheter for organisasjonen i skyen, og oppnå målene dine ved bruk av skyteknologi.

Klargjør organisasjonen din for skyen

Identifiser produktive og bærekraftige måter å hjelpe organisasjonen din på til å forstå og omfavne teknologiske endringer som vil gi bedre forretningsresultater.

Overfør til skyen, og optimaliser

Overfør de digitale aktivaene dine til skyen, og optimaliser dem deretter – sammen med de operasjonelle prosessene dine – for fremragende ytelse med innovative, skybaserte teknologier.

Din skyinnføringsprosess

Det finnes ikke én skyinnføringsbane som fungerer for alle organisasjoner, men hovedtrinnene for implementering er lignende for alle organisasjoner og bransjer: definer strategien, lag en plan, klargjør organisasjonen, innfør skyen og styr og administrer din digitale eiendom.

Forstå motivasjoner

Forstå skyøkonomi og få økonomiske og tekniske tips som hjelper deg med å utvikle en skystrategi og en prosjektbegrunnelse.

Identifiser ønskede forretningsresultater

Etabler klare forretningsresultater som passer sammen med motivasjonene dine. Bruk denne malen til å hjelpe interessenter og beslutningstakere med å bli enige om hvilke resultater de skal prioritere.

Definer forretningsbegrunnelsen

Definer en business case og opprett en økonomisk modell for å forutsi forretningseffekten av skyinnføringsstrategien.

Ta varetelling på den digitale eiendommen din

Katalogiser alle arbeidsbelastningene, programmene, datakildene, alle de virtuelle maskinene og andre IT-aktiva, og evaluer dem for å finne den beste måten å drifte dem på i skyen.

Opprett en skyinnføringsplan

Opprett en skyinnføringsplan ved å prioritere arbeidsbelastningene basert på forretningseffekt og teknisk kompleksitet.

Definer kompetanser og støtt klargjøring

Opprett og implementer en plan for klargjøring av kompetanse for å definere kundestøttebehov, ta tak i eksisterende mangler og sikre at virksomheten og de IT-ansatte er klare for endringene og de nye teknologiene.

Klargjør skymiljøet ditt

Finn ut hvordan du konstruerer landingssonene i Azure med to mulige baner: bruk bedriftsskala eller start i det små og utvid.

Finn verktøyene du trenger for å konfigurere skymiljøet ditt i konfigurasjonsveiledningen til Azure.

Selv om alle organisasjoner har egne grunner til å innføre skyen, finnes det to hovedmotivasjoner:

Overføring

Denne motivasjonen for overføringen er fokusert på å flytte eksisterende lokale programmer til skyen, basert på en trinnvis prosess. Dette forutsetter at organisasjonen starter med en innledende, begrenset innsats for skyoverføring, som senere utvides til å flytte flere arbeidsbelastninger etter hvert som du lærer av den innledende opplevelsen og forbedrer overføringsprosessene.

Innovasjon

Denne motivasjonen fokuserer på å modernisere din digitale eiendom, for å utvikle virksomheten og produktinnovasjon. Moderne tilnærminger til distribusjon, drift og styring av infrastruktur utvisker raskt grensene mellom utvikling og drift.

Angi referanseverdier og forbedre styringen

Identifiser mangler i organisasjonens overføringsprosess, angi referanseverdier og spor styringstilstanden over tid, og få anbefalinger for å løse mangler ved bruk av verktøyet for referanseverdier for styring. Bestemte anbefalinger kan omfatte følgende, avhengig av behovene dine:

 • Relevant dokumentasjon til brukseksemplet ditt.
 • Kompetanseutviklingskurs og læreprogrammer på Microsoft Learn.
 • Partnerløsninger.
 • Tilpasset veiledning fra Azure-ingeniørvitenskap gjennom Microsoft FastTrack for Azure.

Del analysen med Microsoft-kontorepresentanten eller en partner for å finne ut mer om styringsløsninger.

Etabler styringspraksiser

Implementer et MVP (minimally viable product) for styring for å etablere innledende styringspraksiser basert på skystyringsdisiplinene kostnadsstyring, sikkerhetsgrunnlinje, ressurskonsekvens, identitetsgrunnlinje og distribusjonsautomasjon.

Identifiser forretningsrisikoer og definer risikotoleranser

Identifiser forretningsrisikoer og risikotoleranse, og reduser disse risikoene med styrings- og overholdelsespolicyer. Implementer regelmessige styringsprosesser for å overvåke policyoverholdelse.

Når du bruker administrasjonsmetodikken for Cloud Adoption Framework klassifiseres alle arbeidslaster etter kritikalitet og forretningsverdi, målt gjennom en virkningsanalyse, som beregner tapt verdi forbundet med ytelsesreduksjon eller forretningsavbrudd. Ved å bruke den materielle inntektsvirkningen, jobber ditt skydriftsteam med forretningsteam for å etablere velstyrte skymiljøer – med prosesser og verktøy for å drive og administrere holdbare løsninger.

Noe av den viktige implementeringen inkluderer følgende:

Overvåking

 • Muliggjør datainnsamling.
 • Identifiser driftsgrunnlinje.
 • Generer varsler.
 • Mål tjenestemåledata og generer serviceavtaler.

Administrasjon

 • Identifiser kritiske operasjoner for forretningsdrift.
 • Kartlegg operasjoner til tjenester.
 • Analyser tjenesteavhengigheter.
 • Opprett visninger på høyt nivå for tjenesteinstrumentbord.

Resiliency

 • Aktiver en holdbar plattform.
 • Balanser holdbarhetsinvesteringen din for riktig beskyttelsesnivå.
 • Gjenopprett feil med minimal nedetid og minimalt datatap.
 • Gå over til en svært tilgjengelig plattform.

Veiledning og verktøy for å hjelpe deg med å komme i gang

Bygg skymiljøet med landingssoner i Azure

Ta tak i utrullings- og driftsbehovene til din skyportefølje gjennom skalerbare, modulære implementeringsalternativer, for å bygge ut skymiljøet ditt.

Bedriftsskala

En strukturtilnærming og referanseimplementering som hjelper deg med å konstruere og drifte landingssonene til Azure i rett skala.

Kom i gang gratis med bedriftsskala

Start i det små før du utvider

Start med å implementere en mindre landingssone. Etter hvert som innføringen vokser, kan du legge moduler for styring, drift og administrasjon til landingssonene dine.

Start i det små og utvid

Hold skyprosessen på rett spor med vurderinger

Oppdag verktøy og personlig tilpassede anbefalinger for å hjelpe deg å utforske skyinnføring, definere strategien din og fjerne blokkeringene.

Naviger raskt til relevant innhold i skyinnføringsstrukturen

Identifiser skyinnføringsbehovene dine med en vurdering i dette verktøyet for sporing av skyprosessen, og få anbefalinger for din unike skyprosess.

Spor skyprosessen din

Vurder beredskapen for overflytting

Bruk Strategic Migration Assessment og Readiness Tool til å forstå hvor forberedt organisasjonen er på å implementere en skyoverføringsløsning i rett skala.

Gjør deg klar for overføring

Definer styringsgrunnlinjen din

Bruk denne vurderingen for å hjelpe deg å identifisere mangler i organisasjonens nåværende styringstilstand. Få en personlig tilpasset referanseverdirapport og kuratert veiledning for å komme i gang.

Sett opp styringsreferanseverdien

Evaluere arbeidsbelastningene etter anbefalte fremgangsmåter

Bruk det godt konstruerte rammeverket til Microsoft Azure til å undersøke arbeidsbelastningene dine med tanke på pålitelighet, kostnadsoptimalisering, ytelseseffektivitet, sikkerhet og fremragende drift.

Vurder arbeidsbelastningsstrukturen

Partnere er en kritisk del av skyinnføringsprosessen din

Finn en partner som kan hjelpe deg på hvert trinn i skyinnføringsprosessen.

Dokumentasjon og ressurser

Microsoft Learn

Utvikle skykompetansen til de ansatte med læreprogrammer.

Finn ut mer

FastTrack for Azure

Få hjelp fra Microsoft-teknikere.

Kom i gang

Senter for overføring og modernisering av Azure

Begynn prosessen med overføring til skyen.

Kom i gang

Program for overføring og modernisering av Azure

Get help migrating and modernizing your workloads with a proven end-to-end approach.

Finn ut mer

Skyøkonomi

Få viktig økonomisk og teknisk veiledning til skyoverføringen fra Azure-eksperter samt anbefalte fremgangsmåter fra store organisasjoner.

Finn ut mer

Azure customer enablement

Get the most out of Azure with proven tools, guidance, and resources.

Finn ut mer

Vanlige spørsmål om Microsofts skyinnføringsstruktur for Azure

 • Selv om skyen ikke er ny, skaper Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure nye muligheter for forretningsadministrasjon og teknologi. Cloud Adoption Framework gir verktøy og veiledning for implementering, ikke bare av skyteknologier, men også forretnings-, person- og prosessendringer, for å bruke Azure med sikkerhet og kontroll. Da det er basert på anbefalt fremgangsmåte og vellykkede kunde- og partnererfaringer, blir rammeverket oppdatert regelmessig.

 • Rammeverket for skyovergang er tilgjengelig over hele verden.
 • Ettersom overgang til skyen er en beslutning som omfatter hele bedriften, er Cloud Adoption Framework utformet for IT-administratorer, skyarkitekter og beslutningstakere på tvers av organisasjonene dine.
 • Det finnes ingen mal for reisen til skyen: hver organisasjon definerer sin egen bane. Det finnes imidlertid flere felles trinn i disse reisene, og rammeverket for skyovergang dekker dem i moduler, slik at du kan begynne uansett hvor langt du har kommet på reisen. Benytt deg av vurderingen til Cloud Journey Tracker for å identifisere organisasjonens bane til skyen eller finn en partner som kan hjelpe deg med å komme i gang.

 • Med vurderinger kan du raskt identifisere den beste tilnærmingen til skyen for organisasjonen din. De gir anbefalinger basert på dine behov og lar alle i organisasjonen gjennomgå dem. I tillegg til å fremheve skytilpasningsbehovene dine, hjelper disse vurderingene deg med å definere kontrollstandarder og vurdere arbeidsbelastningene dine.

Få fart på skyinnføringsprosessen

Kom i gang