Zóny dostupnosti Azure

Vysoká dostupnost pro vaše nejkritičtější aplikace a data

  • Ochrana před ztrátou datových center
  • Možnost vysoké dostupnosti pro vaše komplexní řešení strategie obchodní kontinuity a zotavení po havárii (BCDR)
  • 99,99% smlouva SLA pro virtuální počítače

Ochrana před selháním datového centra

Zóny dostupnosti jsou jedinečná fyzická umístění s nezávislým napájením, sítí a chlazením. Každá zóna dostupnosti zahrnuje jedno nebo několik datových center a obsahuje infrastrukturu podporující kritické aplikace s vysokou dostupností. Dostupnost Zóny jsou odolné proti selhání datového centra pomocí redundance a logické izolace služeb.

Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567

Integrace vysoké dostupnosti do strategie BCDR

Přehled

Virtuální počítače jsou v rámci zón fyzicky oddělené a virtuální síť se vytvoří pomocí nástrojů pro vyrovnávání zatížení v jednotlivých lokalitách. Tyto lokality jsou dostatečně jsou dost blízko pro replikaci s vysokou dostupností, takže vaše aplikace zůstanou spuštěné bez ohledu na případné problémy ve fyzických umístěních.

Tok

  1. 1 Vytvoření zónově redundantního nástroje pro vyrovnávání zatížení
  2. 2 Vytvoření front-endové podsítě
  3. 3 Vytvoření databázové podsítě
  4. 4 Vytvoření virtuálních počítačů ve třech zónách dostupnosti
  5. 5 Konfigurace zónově redundantní databáze SQL
  6. 6 Přidání virtuálních počítačů do back-endového fondu nástroje pro vyrovnávání zatížení
  7. 7 Nasazení aplikace na virtuální počítače pro zajištění redundance a vysoké dostupnosti

Pracujte s 99,99% jistotou běhu virtuálního počítače*

Mějte jistotu, že až budete aplikace potřebovat, budou spuštěné.

Vyzkoušet praktická cvičení

*99,99% smlouva SLA se týká dvou nebo více virtuálních počítačů ve dvou nebo více zónách ve stejné oblasti.

Související produkty a služby

Služba Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem v řádu sekund

Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě u aplikací

Spravované disky

Trvalá a zabezpečená disková úložiště pro virtuální počítače Azure