Hva er IaaS?

Infrastruktur som en tjeneste

Infrastructure as a service (IaaS) is an instant computing infrastructure, provisioned and managed over the internet. It’s one of the four types of cloud services, along with software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS), and serverless.

IaaS quickly scales up and down with demand, letting you pay only for what you use. It helps you avoid the expense and complexity of buying and managing your own physical servers and other datacenter infrastructure. Each resource is offered as a separate service component, and you only need to rent a particular one for as long as you need it. A cloud computing service provider, such as Azure, manages the infrastructure, while you purchase, install, configure, and manage your own software—operating systems, middleware, and applications.

Infrastruktur som en tjeneste – IaaS inkluderer servere og lagring, brannmurer og sikkerhet for nettverket samt datasenter (fysisk anlegg/bygning). PaaS inkluderer IaaS-elementer pluss operativsystemer, utviklingsverktøy, dataadministrasjon og forretningsanalyse. SaaS inkluderer PaaS-elementer pluss driftede apper.
Hosted applications/apps Development tools, database management, business analytics Operating systems Servers and storage Networking firewalls/security Data center physical plant/building

Vanlige IaaS forretningsscenarioer

Typiske ting som bedrifter bruker IaaS til:

Testing og utvikling. Grupper kan raskt sette opp og ta ned miljøer for utvikling og testing, og på den måten få programmene raskere ut på markedet. IaaS gjør det raskt og økonomisk å opp- og nedskalere miljøer for utvikling og testing.

Drifting av webområder. Drifting av webområder ved bruk av IaaS kan koste mindre enn tradisjonell drifting.

Lagring, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Organisasjoner unngår kapitalutlegget for lagring og kompleksiteten med lagringsadministrering, noe som typisk krever kvalifiserte ansatte for å administrere data og møte de juridiske kravene og kravene til forskriftssamsvar. IaaS er nyttig for å håndtere uforutsigbare krav og stadig voksende lagringsbehov. Det kan også forenkle planlegging og styring av sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

Webprogrammer. IaaS sørger for all infrastruktur for å støtte webprogrammer, inkludert lagring, web- og programservere samt nettverksressurser. Organisasjoner kan raskt distribuere webprogrammer på IaaS, og de kan enkelt skalere infrastrukturen opp og ned når etterspørselen etter appene er uforutsigbar.

Høytytende databehandling. Høytytende databehandling (HPC) på superdatamaskiner, datamaskinnettverk eller datamaskinklynger bidrar til å løse komplekse problemer som involverer millioner av variabler eller beregninger. Eksempler inkluderer simuleringer av jordskjelv og proteinbretting, klima- og værmeldinger, finansmodeller og evaluering av produktdesign.

Analysering av stordata Stordata er et populært begrep for massive datasett som inneholder potensielt verdifulle mønstre, trender og assosiasjoner. Utvinning av datasett for å lokalisere eller hente ut disse skjulte mønstrene krever en stor mengde prosessorkraft, noe som IaaS sørger for på en økonomisk måte.

Fordeler med IaaS

Eliminerer kapitalutgifter og reduserer løpende kostnader. Med IaaS unngår du forhåndsutgiftene med oppsett og administrering av et lokalt datasenter lokalt og er et økonomisk alternativ for bedrifter i oppstartsfasen eller som tester ut nye forretningsideer.

Gir bedre forretningskontinuitet og nødgjenoppretting. Det er kostbart å oppnå høy tilgjengelighet, forretningskontinuitet og nødgjenoppretting, siden det krever en betydelig mengde teknologi og personell. Men med den rette servicenivåavtalen (SLA) på plass, kan IaaS redusere denne kostnaden og ha tilgang til programmer og data som vanlig under en katastrofe eller et strømbrudd.

Innovere raskt. Så snart du bestemmer deg for å lansere et nytt produkt eller tiltak, kan den nødvendige databehandlingsinfrastrukturen være klar innen minutter eller timer, fremfor dager eller uker, og noen ganger måneder, som det kan ta å sette opp internt.

Responder raskere på skiftende forretningsforhold. IaaS gir deg muligheten til raskt å skalere ressursene opp for å imøtekomme topper i etterspørselen etter programmet ditt, i ferier for eksempel, og deretter skalere ressursene ned igjen når aktiviteten reduseres, slik at du sparer penger.

Fokuser på kjernevirksomheten. IaaS gir teamet ditt friheten til å fokusere på organisasjonens kjernevirksomhet fremfor IT-infrastruktur.

Øk stabiliteten, påliteligheten og kundestøtten. Med IaaS er det ikke nødvendig å vedlikeholde og oppgradere programvare og maskinvare eller feilsøke problemer med utstyret. Med den rette avtalen på plass, sikrer tjenesteleverandøren at infrastrukturen din er pålitelig og oppfyller serviceavtalene.

Bedre sikkerhet. Med den rette tjenesteavtalen kan en skytjenesteleverandør sørge for sikkerhet for programmer og data på en måte som er bedre enn du kan oppnå internt.

Får nye apper raskere ut til brukerne. Fordi du ikke trenger å sette opp infrastrukturen før du kan utvikle og levere apper, gjør IaaS at du når raskere ut til brukerne.

Get started with Azure IaaS

Learn how Azure infrastructure as a service (IaaS) helps you quickly create a secure and scalable infrastructure—while reducing the time and money spent to plan, procure, and manage it.

Quickly provision infrastructure for all your workloads

Deploy hybrid environments consistent with your on-premises infrastructure

Protect your applications with security and management services

Reduce and optimize infrastructure costs