Trace Id is missing
Gå til hovedinnhold

Sikkerhet

Øk sikkerheten for skyarbeidsbelastningene med innebygde tjenester.

Beskytt raskt data, apper og infrastruktur med innebygde sikkerhetstjenester i Azure som inkluderer suveren sikkerhetsintelligens. Slik kan du tidlig identifisere trusler under rask utvikling for å svare så raskt som mulig. Implementer en lagvis, grundig forsvarsstrategi på tvers av identiteter, data, verter og nettverk. Samle sikkerhetsadministrasjonen og legg til rette for avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybride skymiljøer.

Finn det sikkerhetsproduktet du trenger

Hvis du vil Bruk denne
Samle sikkerhetsadministrasjonen og legg til rette for avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybride og lokale skymiljøer Microsoft Defender for Cloud
Beskytt kryptografiske nøkler og andre hemmeligheter som brukes av skyapper og -tjenester Key Vault
Beskytt Azure-ressursene mot trusler om tjenestenekt Azure DDoS Protection
Kontroller og bidra til å sikre e-post, dokumenter og sensitive data som du deler utenfor bedriften Azure Information Protection
Beskytt programmene dine mot vanlige nettsårbarheter og -utnyttelser med en innebygd brannmur for nettbaserte apper Application Gateway
En totaladministrert og enhetlig ekstern attesteringstjeneste for å bekrefte flere TEE-er (Trusted Execution Environments) i Azure Microsoft Azure Attestation
Lagre ustrukturerte data som er totalt sikret mot manipulering, og som kan bekreftes kryptografisk Azure Confidential Ledger
Enhetlig trusselbeskyttelse for alle IoT-/OT-enhetene dine Microsoft Defender for IoT

Kunder oppnår store ting med løsninger for Azure-sikkerhetsadministrasjon