Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

november 2019

4 nov

Azure ExpressRoute för satelliter är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

ExpressRoute har ett av de största ekosystemen för nätverk i det offentliga molnet. Nu ingår även partner för satellituppkopplingar, vilket medför nya alternativ och mer täckning.

 • Azure ExpressRoute
 • Services

september 2019

19 sep

Övervaka bandbreddsanvändningen för alla peer-kopplade virtuella Azure-nätverk med ExpressRoute

TILLGÄNGLIGT NU

Övervaka bandbreddsanvändningen för alla peer-kopplade virtuella Azure-nätverk med en ännu bättre ExpressRoute, en funktion i Övervakare av nätverksprestanda.

 • Network Watcher
 • Azure ExpressRoute
 • Management
12 sep

Ny Azure ExpressRoute-webbplats finns nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Vi presenterar tre nya ExpressRoute-möteswebbplatser i Europa.

 • Azure ExpressRoute
 • Services

juli 2019

24 jul

Ändringar av resurs-GUID för VNet Gateway Standard och Höga prestanda

Från och med 1 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mätar-ID) för Virtual Network Gateway Standard och Höga prestanda.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
1 jul

Användargruppen Azure Cosmos DB ExpressRoute BGP finns nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu finns användargruppen Azure Cosmos DB som det senaste tillägget på ExpressRoute, som tillåter regional annonsering på Azure Cosmos DB.

 • Azure ExpressRoute
 • Lagringskonton
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Features

juni 2019

18 jun

ExpressRoute har nu stöd för upp till fyra kretsar från samma peering-plats till VNet

Du kan nu ansluta upp till fyra kretsar på en peering-plats till samma virtuella ExpressRoute-nätverksgateway.

 • Azure ExpressRoute
 • Virtual Network
 • Features

maj 2019

6 maj

Azure ExpressRoute är allmänt tillgängligt på åtta ytterligare platser

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure ExpressRoute kan du utöka ditt lokala nätverk till Microsoft-molnet över en privat anslutning som tillhandahålls av en anslutningsprovider. Räckvidden för ExpressRoute utökas nu till åtta ytterligare platser.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
6 maj

Azure VMware Solutions är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Kör dina VMware-arbetsbelastningar i Azure med Azure VMware Solutions. Den här nya kategorin Azure-tjänster är nu allmänt tillgänglig, och den gör att du kan distribuera dina VMware-baserade tillämpningar i en dedikerad infrastruktur utan operativsystem i Azure.

 • Azure Resource Manager
 • Azure Migrate
 • Azure ExpressRoute
 • Virtual Machines
 • Azure VMware Solution by CloudSimple
 • Microsoft Build
 • Services

april 2019

17 apr

ExpressRoute Global Reach är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure ExpressRoute Global Reach kan kunder ansluta till sina lokala nätverk via ExpressRoute-tjänsten i Microsofts globala nätverk.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
17 apr

ExpressRoute Direct är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Med ExpressRoute Direct kan du använda funktionerna i ExpressRoute och ansluta direkt till det globala Microsoft-stamnätet på 100 Gbit/s.

 • Azure ExpressRoute
 • Services

mars 2019

26 mar

Namnändring för ExpressRoute Resource GUID från "Port" till "Direct"

Den 1 maj 2019 ändras resurs-GUID-namnen för ExpressRoute från "Port" till "Direct."

 • Azure ExpressRoute
 • Services

februari 2019

12 feb

Namnändringar – ExpressRoute till VNet Gateway resurs-GUID

Från och med den 22 februari 2019 kommer namnen på resurs-GUID för ExpressRoute Gateway att ändras.

 • Azure ExpressRoute
 • Services

september 2018

24 sep

Azure Virtual WAN är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Virtual WAN erbjuder en enkel, enhetlig och global anslutnings- och säkerhetsplattform för att möjliggöra distribution av storskalig, förgrenad infrastruktur. ExpressRoute erbjuder privata anslutningsmöjligheter till Microsofts globala nätverk.

 • Virtuellt WAN
 • Azure ExpressRoute
 • Virtual Network
 • Services
24 sep

Azure ExpressRoute Global Reach

FÖRHANDSVERSION

Azure ExpressRoute Global Reach ger dig möjlighet att ansluta dina lokala nätverk med ExpressRoute-tjänsten via Microsofts globala nätverk.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
24 sep

ExpressRoute Direct i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Med ExpressRoute Direct kan kunder använda funktionerna i ExpressRoute och ansluta direkt till det globala Microsoft-stamnätet på 100 Gbit/s. Det gör att kunder med scenarier som en massiv datainmatning som ska lagras, fysisk isolering, dedikerad kapacitet och burstkapacitet kan dra nytta av Microsofts globala stamnät för att få åtkomst till Azure-regioner i enorm skala. Funktionen kompletteras av ett serviceavtal med 99,95 procents tillgänglighet för portpar.

 • Azure ExpressRoute
 • Services
24 sep

Zonredundanta gatewayer för VPN-nätverk och virtuella ExpressRoute-nätverk allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Zonredundanta gatewayer för VPN-nätverk och virtuella ExpressRoute-nätverk är nu allmänt tillgängliga. Detta separerar dem fysiskt och logiskt över olika tillgänglighetszoner som skyddar din lokala nätverksanslutning till Azure från fel på zonnivå. Vi har dessutom genomfört grundläggande prestandaförbättringar, bland annat genom att minska distributionstiden för att skapa en virtuell nätverksgateway.

 • VPN Gateway
 • Azure ExpressRoute
 • Security
 • Services

april 2018

3 apr

Microsoft peering on ExpressRoute Standard SKU now available

TILLGÄNGLIGT NU

Microsoft peering with route filters is now available for Azure ExpressRoute Standard SKU.

 • Azure ExpressRoute
 • Features

mars 2018

22 mar

Allmän tillgänglighet: Inaktivera spridning av BGP-vägar för vägar i virtuella nätverk

TILLGÄNGLIGT NU

Om du ansluter ditt virtuella nätverk med hjälp av Azure ExpressRoute eller VPN-gatewayer kan du inaktivera routning via BGP genom att lägga till en egenskap i routningstabellerna.

 • Azure ExpressRoute
 • Virtual Network
 • VPN Gateway
 • Features
 • Security

oktober 2017

2 okt

Azure networking available only in the Azure portal from October 4

Azure Networking features will be available only in the Azure portal from October 4th, 2017. Networking related feature support from the classic Portal will be deprecated starting October 4th.

 • Network Watcher
 • Azure ExpressRoute
 • Load Balancer
 • Virtual Network
 • VPN Gateway
 • Application Gateway
 • Features
 • Security

oktober 2016

14 okt

General availability: UltraPerformance Gateway tier for Azure ExpressRoute

TILLGÄNGLIGT NU

UltraPerformance Gateway connects a virtual network to an Azure ExpressRoute circuit and provides five times the network throughput of HighPerformance Gateway.

 • Azure ExpressRoute
 • VPN Gateway
 • Pricing & Offerings
 • Security

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region