Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Utvecklarens guide till Azure

Utveckla i Azure redan från början med hjälp av vanliga scenarier för appdesign.

Flera flikar som visar hur du utvecklar på azure-molnplattformen

Utveckla på en molnplattform som har utformats för dig

I den senaste uppdateringen av Utvecklarens guide till Azure får du lära dig att komma igång med ett projekt på några minuter med fullständigt konfigurerade, säkra, molnbaserade utvecklingsmiljöer. Upptäck hur du får ut mesta möjliga av viktiga Azure-tjänster för att hjälpa din organisation att anpassa sig efter affärsbehov som snabbt förändras.

I den här guiden för utvecklare får du lära dig att:

Du kan snabbt skapa, distribuera och skala webbappar och API:er

Upptäck hur du använder Azure App Service med populära ramverk i containrar eller ramverk som körs på antingen Windows eller Linux.

Utveckla molnbaserade program på en öppen och flexibel plattform

Uppnå den flexibilitet, tillförlitlighet, skalbarhet och säkerhet som nästa generations program kräver med hjälp av en molnbaserad arkitektur.

Gå från kod till moln med en heltäckande utvecklarplattform

Öka produktiviteten när du skapar program för molnet med Visual Studio och Visual Studio Code. Förbättra samarbetet mellan team under hela utvecklingslivscykeln med Azure DevOps och GitHub.

Uppfyll alla dina databasbehov med tjänster i företagsklass

Välj bland ett brett utbud av fullständigt hanterade relationsdatabaser, NoSQL-databaser och minnesinterna databaser som omfattar proprietära motorer och motorer med öppen källkod.

Omvandla dina appar med AI och maskininlärning

Integrera intelligens och maskininlärning i dina appar genom att dra nytta av Azure AI-funktioner.

Få tydlig insyn och förbättra säkerheten

Få en översikt över din säkerhetsstatus, skapa skydd mot hot och få säkerhetsrekommendationer med tjänster som Azure Security Center.

Se demoversioner och när riktiga appar används

Utforska stegvisa demonstrationer i guiden för att:

  • Skapa och anpassa instrumentpaneler i Azure Portal och dela dem sedan med teammedlemmarna.

  • Skapa och distribuera en enkel .NET Core-webbapp och databas med hjälp av Azure Portal.

  • Utöka appen och utför dataanalys med hjälp av Azure Logic Apps och AI-tjänster.

  • Ställ in kontinuerlig leverans med GitHub som automatiskt distribuerar ändringar i en kontinuerlig leveranspipeline – vilket gör dina appar mer robusta och enklare att uppdatera.

En robotarm i tillverkningsanläggningen

Utveckla i Azure redan från början med hjälp av vanliga scenarier för appdesign