Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Vad är ett VPN?

Hur ett VPN fungerar och varför du bör använda det.

Vad är en VPN-tjänst?

Ett VPN (virtuellt privat nätverk) upprättar en digital anslutning mellan din dator och en fjärrserver som ägs av en VPN-leverantör, vilket skapar en punkt-till-punkt-tunnel som krypterar dina personliga data, maskerar din IP-adress och låter dig kringgå webbplatsblock och brandväggar på Internet. Det gör att dina onlineupplevelser blir säkrare och mer privata.

Enligt definitionen är en VPN-anslutning:

 • Virtuell eftersom inga fysiska kablar ingår i anslutningsprocessen.

 • Privat eftersom ingen annan kan se dina data eller webbaktiviteter med den här anslutningen.

 • Nätverksansluten eftersom flera enheter – din dator och VPN-servern – arbetar tillsammans för att upprätthålla en länk.

Nu när du vet vad ett VPN är och vad VPN står för ska vi utforska de många fördelarna med ett VPN.

En person sitter och vilar i sin stol och tittar på en instrumentpanel på en bildskärm, och det står också en bärbar dator på bordet
En bärbar dator och en stationär dator står på ett bord med några rapporter öppna och bredvid dem står en bordslampa.

Varför bör jag använda en VPN-tjänst?

Det finns många fördelar med att använda ett VPN för alla som vill ha en friare och säkrare onlineupplevelse. Ett VPN skyddar användarna genom att kryptera deras data och maskera deras IP-adress, vilket gör att deras webbhistorik och plats inte kan spåras. Den ökade anonymiteten ger bättre sekretess och större frihet för dem som vill få åtkomst till blockerat eller regionbundet innehåll.

Här är några vanliga orsaker till att använda ett VPN:

Skydda dina data

Känsliga data som e-postmeddelanden, betalningsinformation och platstaggning överförs ständigt online. Den här informationen är spårbar och lätt att utnyttja, särskilt i ett offentligt nätverk, där alla som har åtkomst till nätverket har potentiell åtkomst till dina personuppgifter. Vid en VPN-anslutning omvandlas dina data till kod och de blir oläsliga för alla som inte har en krypteringsnyckel. Din webbaktivitet döljs så att ingen annan kan se den.

Arbeta hemifrån

I dag är distansarbete mer utbrett än någonsin tidigare. Med ett VPN kan distansarbetare komma åt företagets resurser via en privat anslutning oavsett var de är, så länge de kan ansluta till Internet. Detta ger de anställda större flexibilitet, samtidigt som de ser till att företagets data skyddas, även i ett offentligt trådlöst nätverk.

Få åtkomst till eller strömma regionalt innehåll var du än är

Vissa webbplatser och tjänster begränsar sitt medieinnehåll baserat på geografisk plats, vilket innebär att du kanske inte har åtkomst till vissa typer av innehåll. Ett VPN döljer, eller förfalskar, platsen för din lokala server så att det ser ut som om den är någon annanstans, till exempel i ett annat land.

Kringgå censur och övervakning

Vissa regioner kanske inte har åtkomst till vissa webbplatser eller tjänster på grund av myndighetsbegränsningar, censur eller övervakning. Platsförfalskning används för att ge dessa användare möjlighet att kringgå brandväggar, visa blockerade webbplatser och röra sig fritt på nätet.

Förhindra spårning från Internetleverantörer och tredje part

Internetleverantörer loggar och spårar din webbhistorik via din enhets unika IP-adress. Den här informationen kan potentiellt säljas till tredjepartsannonsörer, ges till myndigheter eller lämnas sårbar för säkerhetskompromettering. Ett VPN dirigerar din trafik till en fjärr-VPN-server i stället för Internetleverantörens servrar och maskerar din IP-adress, vilket hindrar Internetleverantörer från att spåra dig och håller dina personliga data privata.

Typer av VPN-anslutningar

Idag finns en mängd olika VPN:er för datorer och mobila enheter, både premium och kostnadsfria, för såväl professionellt som personligt bruk. Här är några av de vanligaste typerna:

Namn Typ Anslutningsmetod Användningsfall

VPN för fjärråtkomst (kallas även klient-till-plats-VPN)

Start

Anslut till ett privat nätverk eller en tredjepartsserver via SSL/TSL

För distansarbetare som behöver åtkomst till företagsfiler och resurser via en privat anslutning, eller för användare som vill surfa på det offentliga Internet via en krypterad anslutning

Plats-till-plats-VPN

Privat

Nätverket ansluter till ett annat nätverk via LAN/WAN

För stora organisationer som behöver koppla ihop sina interna nätverk som finns på olika platser och samtidigt upprätthålla en säker anslutning

VPN-program

Mobil

Anslut till ett privat nätverk via VPN-appen på en mobil eller smartphone

För mobilanvändare som vill dra nytta av fördelarna med ett VPN när de är på resande fot, eller när Internetanslutningen är instabil

VPN för fjärråtkomst (kallas även klient-till-plats-VPN)

En av de vanligaste typerna av VPN för datorn, ett VPN för fjärråtkomst, ger externa användare möjlighet att ansluta till en organisations nätverk eller en fjärrserver från sin personliga enhet. Användarna får ange sina autentiseringsuppgifter via en inloggningssida, som sedan ger dem behörighet att upprätta anslutningen via webbläsaren.

Användare kan också ansluta till VPN via en virtuell skrivbordsklient eller VPN-app, som också ansluter till ett nätverk eller en server när de har angett sina autentiseringsuppgifter. En klient ger användarna ett enkelt gränssnitt att arbeta med, anslutningsinformation och möjlighet att växla mellan VPN:ets olika funktioner.

Ett VPN för fjärråtkomst kan användas för både professionellt och personligt bruk, vilket är anledningen till att det är en av de vanligaste typerna av VPN. Det ger distansarbetare möjlighet att komma åt företagets filer och resurser utan att behöva vara på kontoret, och det skyddar privata data i fjärranslutna företag så att de förblir privata. Enskilda användare som bara vill surfa på det offentliga Internet med ökad autonomi och anonymitet kan använda ett VPN för fjärråtkomst för att undvika innehållsblock, brandväggar och Internetleverantörsspårning.

A women sitting on sofa and laughing while talking over a laptop

Plats-till-plats-VPN

Stora organisationer som behöver en mer robust och anpassad lösning kanske föredrar plats-till-plats-VPN:er. Ett plats-till-plats-VPN är ett privat, internt nätverk som består av flera nätverk inom en organisation som är anslutna till varandras lokala nätverk (LAN) via det offentliga Internet. Med den här konfigurationen kan användare i två separata nätverk, antingen inom eller i angränsning till organisationen, dela resurser med varandra samtidigt som åtkomsten till alla deras resurser begränsas, vilket säkerställer att kommunikationen inom företaget förblir så privat och säker som möjligt. Eftersom plats-till-plats-VPN:er är stora och komplexa passar den här typen av anslutning bäst för stora företag med avdelningar på flera platser.

Det finns två typer av nätverk i plats-till-plats-VPN:er:

Intranät

Ett intranät för plats-till-plats-VPN kopplar samman flera platser från samma organisation via LAN. Detta är användbart när flera avdelningar på flera platser behöver kunna samarbeta med varandra i ett slutet, privat nätverk. Via en plats-till-plats-anslutning kan dessa avdelningar på ett säkert och effektivt sätt utbyta resurser med varandra.

Extranät

Ett extranät för plats-till-plats-VPN kopplar samman flera platser från olika organisationer via LAN. En organisation som ofta samarbetar med externa leverantörer, partner eller företagsleverantörer kan behöva den här typen av nätverk. Organisationer kan också anpassa åtkomstomfånget mellan varje nätverk, så att endast vissa resurser delas, medan andra förblir privata.

Group of people discussing while sitting around a round table with some presentation being played on big screen monitor

Mobilt VPN

Medan VPN-leverantörer som funnits länge vanligtvis vänder sig till datoranvändare, har smartphones lett till en enorm ökning av tillväxten bland VPN för mobila enheter – och det finns goda skäl till det. För smartphone-användare som vill ha bättre säkerhet och skydd när de är på resande fot är ett mobilt VPN en förutsättning.

Mobila VPN:er ger inte bara fördelarna med ett traditionellt VPN, utan de fortsätter också att skydda data när Internetanslutningen är oregelbunden eller instabil, eller vid växling mellan mobildata och trådlöst nätverk. Så länge appen körs är VPN-anslutningen säker och enheten skyddad. Tack vare dess flexibilitet passar ett mobilt VPN perfekt för användare som reser eller för dem som inte har tillgång till en tillförlitlig Internetanslutning.

A women explaining using hand gestures over a video call while sitting and multiple screens open on the table

Hur fungerar ett VPN?

Så hur skyddar ett VPN dig? Låt oss titta under huven och se hur det fungerar.

Protokollnamn Kryptering Routning Användningsfall

OpenVPN

256-bitars AES-kryptering med OpenSSL

TCP och UDP, SSL/TSL

Bäst alternativet totalt sett

SSTP

256-bitars AES-kryptering

TCP, SSL/TSL

Bästa alternativet för Windows

IKEv2/IPSec

256-bitars AES-kryptering

UDP

Bästa alternativet för mobilsurfning

L2TP/IPsec

256-bitars AES-kryptering

UDP

Bästa alternativet för grundläggande konfiguration

PPTP

128-bitars kryptering

TCP

Ingen, föråldrad

WireGuard

256-bitars AES-kryptering

UDP

Bästa alternativet för tidiga användare

När ett anslutningsförsök görs till VPN-leverantörens fjärrserver autentiserar servern användaren och skapar en krypterad tunnel som data går igenom. De data som går igenom den här tunneln omvandlas till kod och blir oläsliga för alla som inte har åtkomst till krypteringsnyckeln och därför inte har behörighet att läsa dem. När dessa data når servern använder servern en egen privat nyckel för att dekryptera data och göra dem läsbara igen. Servern skickar de dekrypterade data, tillsammans med en ny IP-adress, tillbaka till den plats som du försöker ansluta till.

Hur den här krypteringsprocessen sker – och om den är helt säker – beror på vilken typ av protokoll, eller system med instruktioner, som används för att upprätta anslutningen. En VPN-tjänst kan bara garantera säkerhet och sinnesro om den backas upp av ett starkt protokoll. Det är motorn som håller igång ett VPN.

Du hittar en mängd olika protokoll hos VPN-leverantörer, vart och ett med sina egna routningsmetoder och användningsfall. Här är några av de vanligaste alternativen att hålla utkik efter:

OpenVPN

OpenVPN är ett av de mest använda protokollen och ses som branschstandard för säkerhet, stabilitet och flexibilitet. OpenVPN har 256-bitars krypteringsteknik, tillhandahåller tunnelanslutning genom SSL/TSL och använder teknik med öppen källkod, vilket innebär att vem som helst kan visa källkoden och åtgärda eventuella säkerhetsrisker. Den här nivån av transparens säkerställer att dina data aldrig säljs eller ges till tredjepartsannonsörer.

SSTP

SSTP, som står för Secure Socket Tunneling Protocol, är ett annat branschstandardprotokoll som har 256-bitars kryptering och SSL/TSL-certifieringar för autentisering. Det är inbyggt i Windows-operativsystemet och stöds av Microsoft, vilket gör det till det bästa alternativet för Windows-användare.

IKEv2/IPSec

IKEv2, som står för Internet Key Exchange version 2, är ett protokoll som vanligtvis paras ihop med IPSec, Internet Protocol Security, för optimal säkerhet och hastighet. IKEv2/IPSec upprätthåller anslutningen under instabila Internetförhållanden, även vid växling mellan mobildata och Wi-Fi. Det är det bästa protokollet att använda för mobila VPN:er.

L2TP/IPsec

L2TP, som står för Layer 2 Tunneling Protocol, är ett annat protokoll som ofta kombineras med IPSec för ökad säkerhet. Precis som SSTP är det inbyggt i Windows-operativsystemet och är vanligtvis enkelt att konfigurera, även om många leverantörer inte längre stöder det här protokollet eftersom det nu finns bättre alternativ tillgängliga.

PPTP

PPTP, som står för Point-to-Point Tunneling Protocol, var den ursprungliga föregångaren till L2TP och är numera föråldrad. Vissa kostnadsfria VPN-nätverk kan fortfarande använda det här protokollet, men på grund av dess många kända säkerhetsbrister anses det inte längre vara ett tillförlitligt alternativ för säkra anslutningar.

WireGuard

WireGuard är ett nytt protokoll som används allt mer inom VPN. WireGuard har en smidigare kodbas, modernare krypteringsteknik och bättre mobilkompatibilitet. Precis som OpenVPN är WireGuard ett projekt med öppen källkod, vilket innebär att vem som helst kan granska källkoden, rapportera buggar och hålla leverantörerna ansvariga.

Hur skyddar ett VPN din IP-adress

Förutom att kryptera IP-adressen maskerar VPN även din IP-adress från det offentliga Internet, vilket i sin tur döljer din identitet. När en användare ansluter datorn till VPN-servern skyddar VPN inte bara data, utan ger den också en ny IP-adress som döljer den verkliga IP-adressen. Det kan ske i form av en delad IP-adress, som grupperar flera användare till en enda IP-adress så att aktiviteten från en enskild användare blir svår att urskilja. Den nya IP-adressen kan också motsvara VPN-serverns IP-adress, vilket innebär att ju fler servrar det finns över hela världen, desto fler IP-adresser har du att välja bland. Beroende på dina behov kan detta konfigureras i VPN-klientens inställningar.

När ett VPN döljer din IP-adress förfalskas, eller döljs, även din plats. Detta är användbart för att kringgå innehållsblock och brandväggar, som förlitar sig på din IP-adress för att initiera blockeringen. IP-maskering har också visat sig vara effektivt mot doxing, där din privata identitet görs offentlig online, samt DDoS-attacker eller distribuerade överbelastningsattacker. Om ingen känner till din riktiga IP-adress kan ingen starta en attack mot dig.

A women smiling while working on her laptop and a milk based drink by her side

Hur säkert är ett VPN?

Ett VPN kan inte garantera säkerheten till hundra procent även med de starkaste protokollen. För det första skyddar den inte mot virus. Och även om ett VPN kan hindra en annonsör från rikta annonser till dig med hjälp av dina cookies kan det inte hindra själva cookie-filerna. Säkerhetsbrister, buggar och andra säkerhetsrisker kan uppstå, vilket är anledningen till att det är viktigt att hålla din programvara uppdaterad. Mindre seriösa leverantörer kan logga din webbaktivitet och sälja informationen till annonsörer. Och även om de bästa leverantörerna erbjuder den högsta nivån av kryptering och IP-maskering, blir Internetleverantörer och andra aktörer smartare för varje dag som går.

Trots dessa mindre utmaningar blir din onlineupplevelse säkrare och mer flexibel om du har en VPN-tjänst än om du inte har någon. Om du vill ha ett extra lager onlinesekretess för din dagliga surfning behöver du ett VPN. Med den vinnande kombinationen av en stark kryptering plus IP-maskering kan VPN uppfylla dina skyddsbehov.

A person holding Microsoft Surface Pro and talking to a person
En person sitter i ett rum och ler

Vad gör ett bra VPN?

Nu när du känner till fördelarna med att använda ett VPN och vilka VPN-typer, protokoll och användningsfall som finns ska vi utforska vad du bör hålla utkik efter hos en VPN-leverantör. Det finns många alternativ på marknaden, men det är bäst att välja ett välrenommerat företag med tydlig expertis, en god meritlista och trovärdiga värderingar. Här är några funktioner som du ska hålla utkik efter hos en bra VPN-leverantör:

Starka protokoll

Den viktigaste funktionen alla VPN-leverantörer erbjuder är säkerhet, så det är viktigt att välja en tjänst som använder ett branschstandardprotokoll med 256-bitars kryptering – samma typ av kryptering som banker och militären använder. I dagens landskap innebär det att du är medveten om begränsningarna hos äldre protokoll som L2TP/IPSec, samtidigt som du undviker föråldrade protokoll som PPTP helt och hållet. Välj i stället tjänster som använder OpenVPN, SSTP, IKEv2/IPSec eller WireGuard. De främsta leverantörerna stöder flera protokoll och bör ge dig möjlighet att växla mellan dem, beroende på användningsfall.

IP-adresskydd

Större anonymitet är ett avgörande skäl till att använda ett VPN. Du bör välja en leverantör som tillhandahåller alternativ för att omdirigera din IP-adress. En delad IP-adress grupperar flera användare under en IP-adress, vilket skyddar dig genom att du blir en i mängden, medan en snabb och enkel serverväxling gör att du kan välja din plats bland leverantörens servrar, oavsett var de är.

Ett antal servrar på många platser

När du använder ett VPN kan det hända att prestandan försämras om leverantören bara kör ett visst antal servrar på ett visst antal platser. Om du använder en tjänst som har många servrar både nära och fjärran, och tar med servrar som är nära dig, kommer dina data att färdas ett kortare avstånd, vilket förbättrar hastigheten. Ju fler servrar det finns runt om i världen, desto mer sprids användarna ut och desto snabbare blir prestanda. Och om du vill växla till en IP-adress från en viss region kontrollerar du att leverantören har en server där som stöder ditt valda protokoll.

Nolloggningspolicy

Du kan vara dold för tredje part, men i teorin kan en VPN-leverantör se allt du gör. Därför är det viktigt att välja ett företag som är transparenta med sin loggningspolicy. En VPN-leverantör utan loggning registrerar din e-postadress, betalningsinformation och VPN-server, men loggar eller lagrar inte data som skickas när du använder din säkra anslutning. Detta omfattar användningsloggar, anslutningsloggar, sessionsdata eller till och med din IP-adress.

Kill switch

Om din säkra VPN-anslutning avbryts återgår datorn till din riktiga IP-adress, vilket i sin tur komprometterar din identitet. En ”kill switch” förhindrar detta genom att stänga av Internetanslutningen så snart VPN-anslutningen avbryts.

Mobilkompatibilitet

Mobilaktivitet blir riskfylld när den sker i ett oskyddat trådlöst nätverk. Om du är ute efter en säkrare mobilupplevelse kan det vara bra att leta efter en leverantör som erbjuder stöd för mobilt VPN, särskilt möjligheten att växla till IKEv2/IPSec-protokollet vid roaming. Detta säkerställer att anslutningen är säker, även när du övergår från ett offentlig trådlöst nätverk till mobildata.

Alternativ för autentisering

När en dator försöker ansluta till en VPN-server måste VPN först autentisera användaren innan anslutningen kan upprättas. Det innebär vanligtvis att du anger dina autentiseringsuppgifter via en inloggningssida eller skrivbordsklient, men det är bäst att överväga ytterligare alternativ för autentisering. Multifaktorautentisering kräver till exempel att du auktoriserar din inloggning med din mobila enhet via en app. Du kan också använda en fysisk säkerhetsnyckel som du ansluter till USB-porten om du vill få ännu bättre säkerhet.

Kundsupport

Precis som andra programvaruföretag måste en VPN-leverantör ha ett tillförlitligt supportteam som du kan kontakta vid eventuella problem. Det här supportteamet bör vara kunnigt, hjälpsamt och enkelt att komma i kontakt med.

Premium-priser

I allmänhet är det bäst att undvika kostnadsfria VPN:er helt och hållet. Om du väljer en leverantör som tar betalt får du ett mer trovärdigt företag med teknik och infrastruktur av högre kvalitet. Det är också mindre troligt att en leverantör som tar betalt loggar dina aktiviteter och säljer den informationen till annonsörer. Du kan behöva betala en månadsavgift för ett premium-VPN, men säkerheten och sinnesron du får är väl värt kostnaden.

Hur hjälper VPN:er till med identitetsstöld?

Identitetsstöld är ett växande problem som ständigt förändras och utvecklas på diskreta, men överraskande sätt. Identitetsstöld är när hackare stjäl dina personuppgifter i syfte att till exempel debitera dina kreditkort, komma åt ditt bankkonto, ta ett lån eller använda din försäkring för egen vinning. Problemet med identitetsstölder verkar öka. Till exempel kan vi se att antalet dataintrång hos företag, där användarinformation stjäls från en databas, inträffar allt oftare. Och nu när nästan alla kaféer, affärer eller flygplatser erbjuder sina kunder offentlig Wi-Fi är våra identiteter mer sårbara än någonsin.

Även om det kanske inte går att förhindra att ett dataintrång sker, är det möjligt att skydda mot identitetsstöld online med hjälp av ett VPN. Ett VPN krypterar dina data via en tunnelanslutning så att ingen annan, inklusive bedragare, kan se dem, vilket skyddar din information även när du använder ett osäkert nätverk. Ett VPN maskerar även din IP-adress så att din onlineidentitet och plats förblir ospårbar, vilket gör det svårt för cyberbrottslingar att spåra dig. Eftersom din IP-adress är dold skyddas du mot cyberattacker.

En person sitter med benen i kors vid sitt bord och arbetar

Vanliga frågor och svar

 • Ett VPN (virtuellt privat nätverk) skyddar användarna genom att kryptera deras data och maskera deras IP-adresser. Därmed döljs deras webbaktivitet, identitet och plats, vilket ger bättre sekretess och autonomi. Det finns många fördelar med att använda ett VPN för alla som vill ha en friare och säkrare onlineupplevelse.

  Mer information om fördelarna med ett VPN

 • En välrenommerad VPN-leverantör bör erbjuda den högsta nivån av kryptering, IP-adresskydd, platsmaskering och säkra sekretessalternativ. Beroende på vilka funktioner som erbjuds kan du använda ett VPN för att arbeta på distans, skydda känsliga data, komma åt regionalt innehåll, kringgå innehållsblock eller förhindra spårning från tredje part.

  Upptäck de många funktionerna i ett VPN

 • En VPN-anslutning är en digital anslutning mellan datorn och en fjärrserver som ägs av VPN-leverantören. När anslutningen upprättas skapas en krypterad tunnel som alla dina data går igenom. Dessa data omvandlas till kod så att ingen annan kan se dem, vilket säkerställer att din webbaktivitet förblir privat och skyddad.

  Visa fler VPN-definitioner

 • VPN:er skyddar inte mot cookies, men de skyddar mot Internetleverantörsspårning samt tredjepartsannonsörer och cyberbrottslingar. Detta uppnås genom att anslutningen dirigeras till en fjärr-VPN-server som maskerar din IP-adress och döljer din plats. Eftersom informationen är dold förblir din identitet privat.

  Mer information om VPN-skydd

 • En VPN-app är ett program som låter dig upprätta en anslutning till en fjärr-VPN-server när du har angett dina inloggningsuppgifter. Detta kan vara en virtuell klient för skrivbordet eller en mobilapp. Så länge klienten eller appen körs förblir enheten skyddad via VPN. Det här är särskilt användbart för mobilanvändare som vill ha ett bättre skydd när de är på resande fot.

  Utforska fler VPN-typer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

Använd populära tjänster utan kostnad i 12 månader, och drygt 25 tjänster som alltid är kostnadsfria, och få en kredit på 200 USD som du kan använda de första 30 dagarna.

Dashboard of Microsoft Azure having various charts, graphs and statistics.