Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Managed Instance för Apache Cassandra

Modernisera Cassandra-datakluster med en hanterad instans i molnet.

Hanterat, flexibelt och skalbart moln för Cassandra

Kör verksamhetskritiska arbetsbelastningar kostnadseffektivt i stor skala med Azure Managed Instance för Apache Cassandra. Hantera enkelt föränderliga krav med flera alternativ för resurs- och datareplikering. Säkerställ affärskontinuitet med skalbarhet för noll stilleståndstid för hybrid- och molndistributioner. Utveckla program snabbare med välbekanta och fullständigt kompatibla Cassandra-verktyg och språk.

Hanterad och säker tjänst för dina Cassandra-arbetsbelastningar

Frigör dig själv från infrastrukturhantering utan att äventyra säkerheten. Kör dina arbetsbelastningar på en hanterad, säker tjänst för att effektivisera driften med automatiserade reparationer, korrigeringar och uppdateringar. Gör databasen mer beständig och motståndskraftig med automatiska säkerhetskopieringar och haveriberedskap.

Flexibilitet för att uppfylla alla företags behov

Behåll flexibiliteten och kontrollen över maskinvarukonfigurationen med nyckelfärdiga skalningstjänster och alternativ för hybriddistribution. En instansbaserad modell gör att du kan definiera ett eget antal CPU-kärnor, SKU för virtuella datorer och behov av minne/diskutrymme.

Optimal integrering med Cassandra-verktyg

Använd dina befintliga kunskaper och välbekanta Cassandra-verktyg, drivrutiner och SDK:er för att hålla dina arbetsbelastningar igång smidigt. Dra nytta av nya innovationsnivåer med fullständigt kompatibla Cassandra i molnet.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Snabbstartsresurser

Kom igång med Azure Managed Instance för Apache Cassandra med stegvisa guider för att skapa ditt första kluster.

Kom igång med Azure Managed Instance för Apache Cassandra