Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Strefowo nadmiarowa sieć VPN i bramy sieci wirtualnej usługi ExpressRoute są ogólnie dostępne

Data opublikowania: 24 września, 2018

Strefowo nadmiarowa sieć VPN i bramy sieci wirtualnej usługi ExpressRoute są już ogólnie dostępne. Dodając obsługę stref dostępności platformy Azure, zwiększamy odporność na awarie, skalowalność i dostępność bram sieci wirtualnej. 

Wdróż sieć VPN i bramy usługi ExpressRoute w strefach dostępności platformy Azure. Dzięki temu zostaną one fizycznie i logicznie rozdzielone na różne strefy dostępności, chroniąc łączność Twojej sieci lokalnej z platformą Azure przed awariami na poziomie strefy. Ponadto wprowadziliśmy zasadnicze usprawnienia wydajności, takie jak między innymi skrócenie czasu wdrażania podczas tworzenia bramy sieci wirtualnej. 

Dowiedz się więcej 

  • VPN Gateway
  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Services