Centrum Elementy robocze i projekt usługi Azure DevOps oparty na maszynie wirtualnej — aktualizacja VSTS Sprint 131

Opublikowano: poniedziałek, 5 marca 2018

W ramach aktualizacji Sprint 131 usługi Visual Studio Team Services dla kilku funkcji zebrano wiele opinii i wykonano wiele działań w usłudze UserVoice. Jedną z nich jest centrum Elementy robocze, które jest teraz ogólnie dostępne i umożliwia nadanie priorytetu ważnej pracy w codziennym przepływie pracy. Dodaliśmy także maszynę wirtualną jako opcję konfigurowania projektów usługi Azure DevOps, ponieważ wiemy, że dla niektórych osób zachowanie niskopoziomowej kontroli nad aplikacjami internetowymi jest ważne.

Pozostałe ważniejsze ulepszenia:

Zobacz pełne uwagi do wersji w witrynie Microsoft Docs.

Related feedback