Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zapora aplikacji internetowej z usługą Azure Front Door obsługuje teraz listy wykluczeń

Data opublikowania: 06 marca, 2020

Listy wykluczeń zapory aplikacji internetowej pozwalają pominąć niektóre atrybuty żądań podczas oceny reguł. Za ich pomocą można precyzyjnie dostosować zasady zapory aplikacji internetowej do wymagań aplikacji.

Obsługiwane atrybuty na potrzeby wykluczeń to nagłówek żądania, plik cookie, ciąg zapytania oraz argumenty publikowania. Można zastosować listy wykluczeń do wszystkich reguł w zarządzanym zestawie reguł, do reguł w określonej grupie reguł lub do pojedynczej reguły. 

Listę wykluczeń można skonfigurować przy użyciu programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure, interfejsu API REST lub witryny Azure Portal.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Omówienie listy wykluczeń zapory aplikacji internetowej

 

  • Web Application Firewall
  • Azure Front Door (wersja klasyczna)
  • Features
  • Management
  • Services
  • Security