Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługi Weather Services, integracja usługi Power BI oraz chmura Azure Government są teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Usługi Weather Services (przy współpracy z firmą Accuweather), integracja usługi Azure Maps z usługą Power BI oraz dostępność usługi Azure Maps w chmurze Azure Government dla klientów rządowych są teraz w wersji zapoznawczej.

Usługi Weather Services

 W sposób bezproblemowy przeprowadzaj integrację danych o pogodzie z własnymi aplikacjami i umożliwiaj podejmowanie decyzji na podstawie tych danych za pomocą usług Weather Services w ramach interfejsu API usługi Azure Maps (w wersji zapoznawczej). Ponieważ warunki pogodowe to kluczowy czynnik dla wielu firm, możliwość dokładnego i terminowego przewidywania związanych z nimi zdarzeń mających wpływ na prowadzoną działalność będzie kluczowa, aby utrzymać zyskowność firmy i jej przewagę nad konkurencją — bez względu na to, czy ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów mobilnych, optymalizację operacji zależnych od opadów, takich jak prowadzenie budowy, przewidywanie ryzyka i ocenę roszczeń w branży ubezpieczeniowej, czy maksymalizowanie sezonowej sprzedaży detalicznej.  

Integracja usługi Azure Maps z usługą Power BI

Integracja usługi Azure Maps z usługą Power BI (w wersji zapoznawczej) umożliwia pracę z usługą Azure Maps za pośrednictwem usługi Power BI przez osoby niebędące deweloperami. Usługa Azure Maps udostępnia deweloperom ze wszystkich branż zaawansowane funkcje geoprzestrzenne wraz z najświeższymi dostępnymi danymi map w celu zapewniania kontekstu geograficznego aplikacjom internetowym i mobilnym. Usługa Azure Maps to zestaw interfejsów API REST zgodnych z interfejsem Azure One API wyposażony w zestawy Web SDK i Android SDK, dzięki którym programowanie jest łatwe i elastyczne, a rezultaty można przenosić na różne platformy. Ponieważ jest to interfejs API, głównym odbiorcami usługi Azure Maps zawsze byli deweloperzy. Dzięki integracji usługi Azure Maps z usługą Power BI osoby niebędące deweloperami mogą teraz pracować z usługą Azure Maps za pośrednictwem usługi Power BI.

Chmura Azure Government

Chmura Azure Government to ogromna szansa dla usługi Azure Maps. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na usługę Azure Maps w ramach chmury Azure Governnment. Chmura Azure Government stanowi wyróżnik dla usługi Azure Maps, ponieważ proces dołączania jest stosunkowo trudny, istnieją specyficzne wymagania w zakresie zgodności, a na platformie Azure nie są dostępni inni dostawcy map.

Dowiedz się więcej

  • Azure Maps
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services

Powiązane produkty