Pomiń nawigację

Wycofanie bezpośrednich punktów końcowych importu i eksportu usługi Azure SQL DB w dniu 31 października 2023 r.

Data opublikowania: 28 października, 2020

Interfejs API REST usługi Azure Resource Manager zapewnia bezpieczną, bezproblemową i spójną łączność z usługami platformy Azure. Po opracowaniu większej liczby funkcji dla interfejsu API REST usługi Azure Resource Manager w celu zapewnienia optymalnej łączności dostęp do funkcji importu i eksportu w usłudze Azure SQL DB za pomocą bezpośrednich punktów końcowych zostanie wycofany z dniem 31 października 2023 r. 

Jak to na mnie wpłynie? 

Po 31 października 2023 r. aplikacje próbujące zaimportować/wyeksportować dane do/z usługi Azure SQL DB za przy użyciu bezpośrednich punktów końcowych nie będą obsługiwane. Można nadal importować/eksportować dane za pomocą interfejsu API REST usługi Azure Resource Manager, witryny Azure Portal, programu PowerShell i narzędzia sqlpackage.exe. 

 Jakie działania muszę podjąć? 

Zaktualizuj aplikacje, aby używać interfejsu API REST usługi Azure Resource Manager do uruchamiania zadań importowania/eksportowania. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz pomocy technicznej, utwórz wniosek o pomoc techniczną.

  • Azure SQL Database
  • Retirements