Pomiń nawigację

Wersje zapoznawcze procesorów usługi Azure Media Analytics zostaną wycofane 1 czerwca 2020 r.

Data opublikowania: 24 lutego, 2020

Dużo zainwestowaliśmy w optyczne rozpoznawanie znaków w wideo, wykrywanie twarzy i interfejs Content Moderator w ramach ogólnego udostępnienia usługi Azure Media Services: Video Indexer ogłoszonego we wrześniu 2018 r. W związku z tym następujące wersje zapoznawcze procesorów usługi Azure Media Analytics zostaną wycofane 1 czerwca 2020 r.:

Powyższe możliwości w wersji zapoznawczej bazują na starszych technologiach uczenia maszynowego i mają ograniczone zastosowanie w środowisku produkcyjnym klienta.

Jak to na mnie wpłynie?

Po 1 czerwca 2020 r. wszystkie aplikacje, które zostały opracowane przy użyciu funkcji wykrywania ruchu, podsumowania wideo, optycznego rozpoznawania znaków w wideo lub wykrywania twarzy albo interfejsu Content Moderator zaczną zwracać błędy lub przesyłanie zadań będzie się kończyć niepowodzeniem.

Jakie działania muszę podjąć?

Jeśli potrzebujesz rozwiązania udostępniającego optyczne rozpoznawanie znaków, wykrywanie twarzy lub moderowanie zawartości w wideo, zalecamy zaktualizowanie aplikacji tak, aby używały możliwości usługi Video Indexer za pośrednictwem interfejsu API REST usługi Video Indexer w wersji 2 lub ustawień wstępnych funkcji Video Analyzer w interfejsie API usługi Azure Media Services w wersji 3 przed 1 czerwca 2020 r.

Funkcje wykrywania ruchu i podsumowania wideo zostaną wycofane i nie zostaną teraz zastąpione. Ocenimy obydwa scenariusze i przypadki użycia z klientami na potrzeby przyszłych inwestycji. 

Dowiedz się więcej o wycofywaniu tych wersji zapoznawczych oraz o sposobie przenoszenia aplikacji do usługi Video Indexer.

  • Media Services
  • Retirements

Powiązane produkty