Pomiń nawigację

Zmiany identyfikatorów GUID zasobów usługi VNet Gateway w warstwach Standardowa i Wysoka wydajność

Data opublikowania: 24 lipca, 2019

Od 1 września 2019 r. zmienią się identyfikatory GUID zasobów (nazywane też identyfikatorami mierników) usługi Virtual Network Gateway w warstwach Standardowa i Wysoka wydajność.

Ta zmiana nie wpłynie na ceny, ale będzie konieczne zmodyfikowanie procedur rozliczeń bazujących na nazwach mierników i identyfikatorach GUID zasobów przed 1 września 2019 r.

Poniższa tabela zawiera identyfikatory GUID zasobów, które ulegną zmianie.

Stary identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Nowy identyfikator GUID zasobu (identyfikator miernika)

Poprzednia nazwa usługi

Nowa nazwa usługi

Typ usługi

Nazwa zasobu

Nazwa regionu

Nazwa w portalu EA (nazwa produktu)

f246df93-e03d-4e52-ae97-a43e8f3d542c

ec0d8d1f-d3ba-48aa-be63-02812d369dea

VNet Gateway

ExpressRoute

Brama standardowa

Brama

Cały świat

Brama standardowa — brama

c7b703fa-4243-4992-af1b-63cfebfafd21

c0bc5bb7-c59c-4073-a8a0-393b5148bc21

VNet Gateway

ExpressRoute

Brama standardowa

Brama

Rząd USA

Brama standardowa — brama — US Gov

b4392bb6-1cb7-4d00-913f-7efe7db3ad0a

c5ccd9f7-618c-420d-b0a1-5bb5bfc4234b

VNet Gateway

ExpressRoute

Brama standardowa

Brama

US DoD

Brama standardowa — brama — US DoD

c1fa2cdf-a2fb-4801-9224-67840621eeeb

2300a154-e1df-4476-9f87-c36378745baa

VNet Gateway

ExpressRoute

Brama o wysokiej wydajności

Brama

Cały świat

Brama o wysokiej wydajności — brama

37481c45-58b3-4df6-a1d2-7abe2cd46b4a

90744168-c561-4ae5-8723-f1c789e22703

VNet Gateway

ExpressRoute

Brama o wysokiej wydajności

Brama

Rząd USA

Brama o wysokiej wydajności — brama — US Gov

aadb6ec4-1e11-4025-ada9-597779aafac4

6c18b4cb-c4ff-417e-84c8-1c8359a201c5

VNet Gateway

ExpressRoute

Brama o wysokiej wydajności

Brama

US DoD

Brama o wysokiej wydajności — brama — US Gov

  • Usługa ExpressRoute systemu Azure
  • Services