Aktualizacje funkcji programu Visual Studio App Center

Opublikowano: czwartek, 11 maja 2017

Program Visual Studio App Center to centrum sterowania dla aplikacji mobilnych

Przenieś aplikacje napisane w dowolnym języku do usług chmury i cyklu życia programu Visual Studio App Center, a skrócisz cykle wydawania oprogramowania, podwyższysz jakość aplikacji oraz zyskasz czas i dane umożliwiające skoncentrowanie się na tym, czego chcą użytkownicy.

Nowe funkcje programu Visual Studio App Center, które umożliwiają deweloperom częstsze i bardziej niezawodne dostarczanie aplikacji mobilnych o wyższej jakości, obejmują obsługę aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows, integrację z repozytoriami usług Bitbucket i VSTS, powiadomienia push zintegrowane z funkcjami analizy programu Mobile Center oraz wsparcie dla struktury testowania interfejsu użytkownika XCUITest firmy Apple.

Przeczytaj więcej na temat tych nowych funkcji i programu Visual Studio App Center.