Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zwielokrotnienie wydajności dysku na poziomie maszyny wirtualnej na maszynach wirtualnych Dvs3 i Esv3

Data opublikowania: 22 września, 2020

Zwielokrotnienie wydajności dysku na poziomie maszyny wirtualnej jest teraz dostępne dla rodzin maszyn wirtualnych Dsv3 i Esv3, co umożliwia maszynie wirtualnej zwiększenie wydajności operacji we/wy dysku i przepływności w MiB/s przez krótki czas każdego dnia. Dzięki temu maszyny wirtualne mogą bezproblemowo obsługiwać nieprzewidziany duży ruch na dyskach i szybko przetwarzać zadania wsadowe. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów ani korekt kosztów cen maszyn wirtualnych związanych z tą nową możliwością i jest ona domyślnie włączona.

Niektóre przykładowe scenariusze, w których zwielokrotnienie wydajności może być niezwykle przydatne:

    • Skrócenie czasów rozruchu — dzięki temu, że maszyna wirtualna i dysk mogą zwielokrotnić wydajność i są w pełni wyposażone w środki na jej zwielokrotnienie na samym początku, wystąpienie będzie uruchamiać się znacznie szybciej niż dotąd.

    • Obsługa zadań wsadowych — obciążenia niektórych aplikacji mają charakter cykliczny i w związku z tym wymagają bazowej wydajności przez większość czasu i wyższej wydajności przez krótki czas. Na przykład program księgowy, który codziennie przetwarza transakcje wymagające niewielkiego natężenia ruchu na dysku, raz w miesiącu przetwarza raporty miesięczne, które wymagają większego ruchu na dysku.

Przygotowanie do nagłego zwiększenia ruchu — serwery internetowe i ich aplikacje mogą doświadczyć nagłego zwiększenia ruchu z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Dzięki zwielokrotnieniu wydajności maszyn wirtualnych i dysków obsługujących serwery internetowe te serwery internetowe bezproblemowo obsłużą nagły wzrost ruchu i zapewnią lepsze doświadczenia klientom, skracając czasy ładowania przy dużym obciążeniu.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

  • Dyski zarządzane
  • Services

Powiązane produkty