Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Zarządzanie zestawami skalowania maszyn wirtualnych jest teraz prostsze

Data opublikowania: 04 marca, 2020

Teraz dostępne są trzy nowe funkcje upraszczające ogólne zarządzanie zestawami skalowania maszyn wirtualnych na platformie Azure.

Nowe niestandardowe zasady zmniejszania skali maszyn wirtualnych umożliwiają określenie kolejności, w której maszyny wirtualne w zestawie skalowania są usuwane podczas operacji zmniejszania skali na podstawie zestawu kryteriów (na przykład wg. najnowszej maszyny wirtualnej dodanej do zestawu skalowania). 

Nowe zasady ochrony wystąpienia umożliwiają ochronę jednej lub kilku pojedynczych maszyn wirtualnych w zestawie skalowania. Dostępne są dwie nowe funkcje:

  • Chroń przed zmniejszaniem skali w poziomie blokuje usuwanie wystąpień podczas operacji zmniejszania skali w poziomie.
  • Chroń przed akcjami dotyczącymi zestawu skalowania blokuje wszystkie operacje zestawu skalowania, w tym uaktualnienia i odtwarzanie z obrazu.

Teraz można również odbierać powiadomienia dotyczące usuwania wystąpień i skonfigurować wstępnie zdefiniowany limit czasu opóźnienia dla operacji usuwania. Powiadomienia są wysyłane za pośrednictwem zdarzeń zaplanowanych usługi Azure Metadata Service. Limity czasu opóźnienia mogą wynosić od 5 do 15 minut.

Przeczytaj dokumentację dotyczącą niestandardowych zasad skalowania

Przeczytaj dokumentację dotyczącą ochrony wystąpienia

Przeczytaj dokumentację dotyczącą powiadomienia o przerwaniu

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Services

Powiązane produkty