Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Przechowywanie zmiennych usługi Azure Monitor Application Insights jest teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 16 października, 2019

Przechowywanie zmiennych danych usługi Azure Monitor Application Insights jest teraz ogólnie dostępne. 

Domyślny okres przechowywania dla zasobów usługi Application Insights wynosi 90 dni. Dla każdego zasobu usługi Application Insights można wybrać inny okres przechowywania. Pełny zestaw okresów przechowywania zawiera 30, 60, 90, 120, 180, 270, 365, 550, lub 730 dni.

Aby zmienić okres przechowywania danych, przejdź do strony Użycie i szacunkowe koszty i wybierz opcję Przechowywanie danych.

Dostosowywanie dziennego limitu woluminu telemetrii

Przechowywanie można również ustawić za pomocą programu Azure PowerShell.

Jeśli rozliczanie dłuższych okresów przechowywania rozpocznie się na początku stycznia 2020 r., dane przechowywane dłużej niż 90 będą rozliczane za pomocą takiej samej stawki, jak w przypadku przechowywania danych w usłudze Log Analytics.

Dowiedz się więcej o cenniku usługi Azure Monitor

  • Azure Monitor
  • Management

Powiązane produkty