Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Application Gateway — ponowne zapisywanie adresów URL i odbiornik nazw wieloznacznych są teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 21 lipca, 2020

Ponowne zapisywanie adresów URL i obsługa przez odbiornik wieloznacznych nazw hostów dla usługi Azure Application Gateway są teraz w wersji zapoznawczej.

Funkcja ponownego zapisywania adresów URL w usłudze Application Gateway pozwala:

  • Ponownie zapisywać nazwę hosta, ścieżkę i ciąg zapytania dla adresu URL żądania.
  • Wybierać ponowne zapisywanie adresów URL wszystkich żądań w odbiorniku lub tylko tych, które pasują do co najmniej jednego ustawionego warunku. Te warunki bazują na właściwościach żądania i odpowiedzi.
  • Wybierać sposób kierowania żądania (wybierać pulę zaplecza) na podstawie oryginalnego adresu URL lub ponownie zapisanego adresu URL.

Dowiedz się więcej na temat ponownego zapisywania adresów URL i sposobie jego konfigurowania w witrynie Azure Portal.

Wieloznaczne nazwy hostów w odbiorniku pozwalają:

  • Używać w nazwie hosta znaków wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) i znak zapytania (?), co pozwala akceptować wszystkie żądania przychodzące z nagłówkiem hosta zgodnym ze wzorcem.
  • Skonfigurować do pięciu nazw hostów na odbiornik z obsługą wielu lokacji za pomocą nowego pola nazw hostów.

Dowiedz się więcej o wieloznacznych nazwach hostów w odbiorniku i sposobie ich konfigurowania w witrynie Azure Portal.

  • Features