Przejdź do głównej zawartości

Do 30 czerwca 2023 r. uaktualnij swoje wystąpienia usługi Azure Cache for Redis do korzystania z usługi Redis w wersji 6

Data opublikowania: 30 września, 2022

Ponieważ usługa Redis w wersji 4 nie jest już obsługiwana przez społeczność oprogramowania open source, zostanie wycofana z usługi Azure Cache for Redis i należy do 30 czerwca 2023 r. uaktualnić wszystkie wystąpienia pamięci podręcznej korzystające z wersji 4 do wersji 6. Do tego dnia będziemy przygotowywać odpowiedniki poprawek zabezpieczeń z najnowszych wersji dla wersji 4.

Wymagana akcja

Aby uniknąć automatycznej aktualizacji wystąpień pamięci podręcznej, uaktualnij swoje wystąpienia usługi Azure Cache for Redis do usługi Redis w wersji 6 do 30 czerwca 2023 r.

Pomoc i obsługa techniczna

Jeśli masz pytania, uzyskaj odpowiedzi od ekspertów ze społeczności w witrynie Microsoft Q&A. Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz takiej pomocy, utwórz wniosek o pomoc techniczną:

  1. W obszarze Typ problemu wybierz pozycję Problem techniczny.
  2. W obszarze Subskrypcja wybierz swoją subskrypcję.
  3. W obszarze Usługa wybierz pozycję Moje usługi.
  4. W obszarze Typ usługiwybierz pozycję Cache for Redis.
  5. W obszarze Zasób wybierz swój zasób.
  6. W obszarze Podsumowanie wpisz opis problemu.
  7. W obszarze Typ problemuwybierz pozycję Zarządzanie pamięcią podręczną.
  8. W obszarze Podtyp problemu wybierz pozycję Uaktualnienie.
  • Azure Cache for Redis
  • Retirements

Powiązane produkty