Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Automation: Element runbook Aktualizuj moduły platformy Azure jest typu open source

Data opublikowania: 07 lutego, 2019

Element runbook Aktualizuj moduły platformy Azure jest teraz dostępny jako open source w usłudze GitHub.

Dlaczego udostępniliśmy ten element runbook jako open-source?

Usługa Azure Automation umożliwia aktualizowanie modułów programu Azure PowerShell zaimportowanych na konto usługi Automation o najnowsze wersje modułów dostępne w galerii programu PowerShell. Ta funkcja jest obecnie udostępniana jako akcja Aktualizuj moduły platformy Azure na stronie Moduły konta usługi Automation i jest implementowana w usłudze przez ukryty element runbook. Ponieważ kod elementu runbook jest ukryty i nie można go edytować, możliwości klienta w zakresie diagnozowania procesu aktualizowania modułów, rozwiązywania problemów z nim i dostrajania go są ograniczone.

Udostępnienie tego elementu runbook jako open source (400-wierszowy skrypt programu PowerShell) rozwiązuje ten problem, a poza tym daje inne korzyści. Teraz klienci korzystający z usługi Automation mogą:

  • Zrozumieć proces aktualizacji modułów, rozwiązywać związane z nim problemy i dostosować go.
  • Uruchamiać element runbook lub planować jego uruchomienie tak samo, jak każdego innego elementu runbook. Nie trzeba bezpośrednio wywoływać interfejsu API ani używać skryptów pomocniczych, takich jak Update-AzureModule.ps1.
  • Szybciej stosować poprawki. Nie trzeba czekać, aż usługa Automation przeprowadzi wdrożenie usługi — wystarczy zaimportować najnowszą wersję elementu runbook.
  • Użyć ponownie kodu aktualizacji modułów we własnych rozwiązaniach.
  • Dodać swój wkład do projektu open source.

Zalecamy przełączenie się na wersję open source elementu runbook przy aktualizacji modułów platformy Azure na koncie usługi Automation.  Dowiedz się więcej.

 

 

  • Features
  • Management
  • SDK and Tools
  • Open Source